Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 337/2007/QĐ-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47897 văn bản

1

Quyết định 337/QĐ-BKH năm 2007 quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

337/QD-BKH,Quyết định 337 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hệ thống ngành kinh tế BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 337/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

2

Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1591/2007/QD-BKH,Quyết định 1591 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Mẫu hồ sơ,Gói thầu xây lắp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 1591/2007/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

3

Quyết định 1583/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1583/2007/QD-BKH,Quyết định 1583 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Mẫu hồ sơ mời thầu,Dịch vụ tư vấn,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn".BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

4

Quyết định 1248/2007/QĐ-BKH ban hành khung theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1248/2007/QD-BKH,Quyết định 1248 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Dự án ODA,Khung theo dõi,Khung theo dõi và đánh giá,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1248/2007/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

5

Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

1175/2007/QD-BKH,Quyết định 1175 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Mẫu văn bản,Thủ tục đầu tư trực tiếp,Đầu tư ra nước ngoài,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* Số: 1175/2007/QĐ-BKH

Ban hành: 10/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2007

6

Quyết định 1102/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1102/2007/QD-BKH,Quyết định 1102 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Mẫu báo cáo,Hồ sơ dự thầu,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1102/2007/QĐ-BKH Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2007

7

Quyết định 818/2007/QĐ-BKH về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

818/2007/QD-BKH,Quyết định 818 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quy chế phát ngôn,Cung cấp thông tin,Cung cấp thông tin cho báo chí,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 818/2007/QĐ-BKH

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2007

8

Quyết định 803/2007/QĐ-BKH ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành

803/2007/QD-BKH,Quyết định 803 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Dự án ODA,Chế độ báo cáo,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 803/2007/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm

Ban hành: 30/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2007

9

Quyết định 623/2007/QĐ-BKH ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

623/2007/QD-BKH,Quyết định 623 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hệ thống biểu mẫu báo cáo,Khu công nghiệp,Khu chế xuất,Khu kinh tế,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 623/2007/QĐ-BKH

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2007

10

Quyết định 555/2007/QĐ-BKH ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành

555/2007/QD-BKH,Quyết định 555 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phát triển kinh tế xã hội,Khung theo dõi,Khung theo dõi và đánh giá,Bộ máy hành chính BỖ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 555/2007/QĐ-BKH

Ban hành: 30/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

11

Quyết định 521/2007/QĐ-BKH về mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

521/2007/QD-BKH,Quyết định 521 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Mua sắm hàng hóa,Mẫu hồ sơ mời thầu,Đầu tư,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 521/2007/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2007

12

Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

281/2007/QD-BKH,Quyết định 281 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Định mức chi phí,Phát triển kinh tế xã hội,Quy hoạch tổng thể,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* Số:  281/2007/QĐ-BKH

Ban hành: 26/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

13

Quyết định 337/QĐ-TTg năm 2010 về xuất vắc xin lở mồm long móng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Điện Biên phòng, chống dịch lở mồm long móng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

337/QD-TTg,Quyết định 337 2010,Thủ tướng Chính phủ,Xuất vắc xin lở mồm long móng,Dự trữ Quốc gia,Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

14

Quyết định 337/QĐ-QLD năm 2008 về rút số đăng ký của thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

337/QD-QLD,Quyết định 337 2008,Cục Quản lý dược,Rút số đăng ký của thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 337/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

15

Quyết định 337/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

337/QD-TCDL,Quyết định 337 2008,Tổng cục Du lịch,Bộ máy hành chính BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 337/QĐ-TCDL Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

16

Quyết định 337/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

337/QD-TTg, Quyết định 337, Thủ tướng Chính phủ, Tặng thưởng cờ thi đua, Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 337/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2008

17

Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2007 về Quy định tạm thời mức thu một phần viện phí của dịch vụ y tế mới phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

337/QD-UBND,Quyết định 337 2007,Tỉnh Quảng Nam,Thu một phần viện phí,Dịch vụ y tế mới phát sinh,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 337/QĐ-UBND Tam Kỳ,

Ban hành: 25/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

18

Quyết định 337/QĐ-VPCP năm 2006 về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

337/QD-VPCP,Quyết định 337 2006,Văn phòng Chính phủ,Chế độ thông tin báo cáo,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 337/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 24/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 337/2006/QĐ-UBND Quy định quản lý, bảo vệ, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

337/2006/QD-UBND,Quyết định 337 2006,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 337/2006/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

20

Quyết định 337/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

337/2006/QD-UBND,Quyết định 337 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Kết quả trúng đấu giá,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 337/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ

Ban hành: 13/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102