Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3334/BHXH-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10403 văn bản

1

Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

3334/QD-BYT,Quyết định 3334 2020,Bộ Y tế,Thành lập 03 Đội công tác phòng chống COVID 19 Đà Nẵng,Công tác phòng chống COVID-19 ở Đà Nẵng,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

2

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

3

Kế hoạch 3334/KH-UBND năm 2019 về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2020

3334/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/KH-UBND Điện Biên, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

4

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2014,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

5

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2011 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2011,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

6

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 – 2010

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án giảm nghèo,Đề án giảm nghèo bền vững ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

7

Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

722/2003/QD-BHXH-BT,Quyết định 722 2003,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Quản lý,Bảo hiểm y tế,Bắt buộc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ****** CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

8

Kế hoạch 3825/KH-BHXH năm 2015 triển khai Công văn 3170/BHXH-BT về lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VĂN SỐ 3170/BHXH-BT NGÀY 24/8/2015 CỦA BHXH VIỆT NAM VỀ LẬP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

9

Quyết định 3334/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Việt giữ chức Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, kiêm Viện trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3334/QD-BNN-TCCB,Quyết định 3334 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bổ nhiệm,Phó Giám đốc,Ông Nguyễn Vũ Việt ,Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2010

10

Quyết định 558/QĐ-BHXH năm 2014 phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đồng/tháng 7 Công văn 3334/BHXH-BT 27/8/2013 Hoàn trả tiền đóng BHYT 8 Công văn 3658/BHXH-BT 17/9/2013 Truy thu BHXH đối với

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

11

Thông báo 132/TB-BHXH năm 2021 về lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

132/TB-BHXH,Thông báo 132 2021,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng bảo hiểm xã hội,Lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng bảo hiểm y tế,Lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH --------

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

12

Quyết định 23/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi quy định về mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội tại Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 102/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

23/QD-BHXH,Quyết định 23 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội,Sửa đổi mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm,Trang phục người thanh tra về đóng bảo hiểm,Sửa đổi Quyết định 102/QĐ-BHXH,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

13

Thông báo 25/TB-BHXH năm 2021 về điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/TB-BHXH,Thông báo 25 2021,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng bảo hiểm y tế,Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm y tế,Điều chỉnh lãi suất tính lãi truy đóng bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH --------

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

14

Quyết định 2422/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP

2422/QD-BHXH,Quyết định 2422 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP,Bảo hiểm xã hội thực hiện 134/NQ-CP,Chương trình hành động Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

15

Quyết định 2418/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2418/QD-BHXH,Quyết định 2418 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quy chế thi đua của Bảo hiểm xã hội,Quy chế khen thưởng của Bảo hiểm xã hội,Thi đua khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

16

Kế hoạch 3986/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3986/KH-BHXH,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EVFTA,Phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA,Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA,Thương mại BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

17

Quyết định 1666/QĐ-BHXH năm 2020 về mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1666/QD-BHXH,Quyết định 1666 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Mẫu thẻ bảo hiểm y tế ,Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế ,Mẫu thẻ bảo hiểm y tế thống nhất trong cả nước,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

18

Thông báo 2733/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trích thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT (Mẫu số D11b-TS) của ngày hôm trước liền kề; ký, lưu trữ trên phần mềm quản lý thu. * Bước 3: Phối hợp Phòng/ Tổ KH-TC đối chiếu số tiền tổng trên Mẫu C17-TS của từng đại lý thu với Mẫu D12b-TS, có ký xác nhận của lãnh đạo P/Tổ KH-TC và lãnh đạo TT-PTĐT. Thực hiện xong ngày 10 hàng

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

19

Quyết định 1320/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1320/QD-BHXH,Quyết định 1320 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chương trình thực hiện phát triển của Bảo hiểm,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành Bảo hiểm,Phát triển kinh tế xã hội ngành Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

20

Kế hoạch 3353/KH-BHXH năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3353/KH-BHXH,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phát triển ngành Bảo hiểm xã hội 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội ngành Bảo hiểm,Phát triển Bảo hiểm xã hội 2021 2025,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141