Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3334/BHXH-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10980 văn bản

1

Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

3334/QD-BYT,Quyết định 3334 2020,Bộ Y tế,Thành lập 03 Đội công tác phòng chống COVID 19 Đà Nẵng,Công tác phòng chống COVID-19 ở Đà Nẵng,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

2

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

3

Kế hoạch 3334/KH-UBND năm 2019 về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2020

3334/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/KH-UBND Điện Biên, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

4

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2014,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

5

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2011 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2011,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

6

Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

722/2003/QD-BHXH-BT,Quyết định 722 2003,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Quản lý,Bảo hiểm y tế,Bắt buộc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ****** CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

7

Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 – 2010

3334/QD-UBND,Quyết định 3334 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án giảm nghèo,Đề án giảm nghèo bền vững ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3334

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

8

Kế hoạch 3825/KH-BHXH năm 2015 triển khai Công văn 3170/BHXH-BT về lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VĂN SỐ 3170/BHXH-BT NGÀY 24/8/2015 CỦA BHXH VIỆT NAM VỀ LẬP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

9

Quyết định 3334/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Việt giữ chức Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, kiêm Viện trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3334/QD-BNN-TCCB,Quyết định 3334 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bổ nhiệm,Phó Giám đốc,Ông Nguyễn Vũ Việt ,Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2010

10

Quyết định 558/QĐ-BHXH năm 2014 phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đồng/tháng 7 Công văn 3334/BHXH-BT 27/8/2013 Hoàn trả tiền đóng BHYT 8 Công văn 3658/BHXH-BT 17/9/2013 Truy thu BHXH đối với

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

11

Quyết định 833/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021

833/QD-BHXH,Quyết định 833 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tuyển dụng viên chức làm việc thuộc Bảo hiểm xã hội,Tuyển dụng viên chức làm việc trực thuộc Bảo hiểm,Tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút cán bộ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

12

Quyết định 811/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

811/QD-BHXH,Quyết định 811 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Sửa đổi Quyết định 595/QĐ-BHXH,Sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp,Sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm tai nạn lao động,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

13

Thông báo 3011/TB-BHXH năm 2021 về ban hành mới quy trình, hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3011/TB-BHXH,Thông báo 3011 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID19,Hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID19 Hồ Chí Minh,Hồ sơ hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID19,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

14

Thông báo 2846/TB-BHXH năm 2021 về tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2846/TB-BHXH,Thông báo 2846 2021,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm Hồ Chí Minh,Tạm dừng in thẻ bảo hiểm người hưởng trợ cấp,Dừng việc in thẻ người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH --------

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

15

Chỉ thị 2165/CT-BHXH năm 2021 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt

2165/CT-BHXH,Chỉ thị 2165 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Trách nhiệm người đứng đầu đơn vị của Ngành Bảo hiểm,Đạo đức công vụ trong nhiệm vụ của Ngành Bảo hiểm,Quy tắc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành Bảo hiểm,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

16

Quyết định 719/QĐ-BHXH năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

719/QD-BHXH,Quyết định 719 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Việt Nam,Phân công nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm,Nhiệm vụ của các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Việt Nam,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

17

Quyết định 688/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

688/QD-BHXH,Quyết định 688 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế,Sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm thất nghiệp,Sửa đổi Quyết định 505/QĐ-BHXH,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

18

Quyết định 681/QĐ-BHXH năm 2021 về Quy trình thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

681/QD-BHXH,Quyết định 681 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quy trình thực hiện tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội,Quy trình thực hiện tư vấn tham gia bảo hiểm thất nghiệp,Quy trình thực hiện tư vấn tham gia bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

19

Kế hoạch 1935/KH-BHXH năm 2021 về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1935/KH-BHXH,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 2025,Bồi dưỡng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 2025,Xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 2025,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

20

Kế hoạch 1653/KH-BHXH năm 2021 thực hiện Thông tư thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1653/KH-BHXH,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250