Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3320/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32420 công văn

1

Công văn 3320/BKHĐT-QLĐT năm 2019 kiến nghị trong quá trình tham dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

3320/BKHDT-QLDT,Công văn 3320,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Công ty dự thầu,Lập hồ sơ dự thầu ,Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3320/BKHĐT-QLĐT V/v

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

2

Công văn 3320/GSQL-GQ3 năm 2018 về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

3320/GSQL-GQ3,Công văn 3320 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vận chuyển hàng hóa,Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu ,Giám sát hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

3

Công văn 3320/TCT-KK năm 2013 kê khai nộp thuế đối với đơn vị của Bộ Công an do Tổng cục Thuế ban hành

3320/TCT-KK,Công văn 3320 2013,Tổng cục Thuế,kê khai nộp thuế Bộ Công an,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3320/TCT-KK V/v kê khai nộp thuế đối với các

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

4

Công văn 3320/BCT-XNK gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành

3320/BCT-XNK,Công văn 3320,Bộ Công thương,Tạm nhập tái xuất hàng hóa ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3320/BCT-XNK V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2012

5

Công văn 3320/TCHQ-GSQL áp dụng quy định tại Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

3320/TCHQ-GSQL,Công văn 3320 2011,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra an toàn thực phẩm,Hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

6

Công văn 3320/BYT-KHTC phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang do Bộ Y tế ban hành

3320/BYT-KHTC,Công văn 3320 2011,Bộ Y tế,Mức thu viện phí,Dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3320/BYT-KHTC V/v phê duyệt và thanh toán mức thu

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

7

Công văn 3320/TCT-CS trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

3320/TCT-CS,Công văn 3320 2010,Tổng cục Thuế,Đối thoại doanh nghiệp ,Công ty cổ phần Tân cảng Cái Mép ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3320/TCT-CS V/v trả

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

8

Công văn 3320/TCT-TNCN năm 2009 về vướng mắc thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3320/TCT-TNCN,Công văn 3320 2009,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3320/TCT-TNCN V/v vướng mắc thuế TNCN Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

9

Công văn số 3320/TCT-KK về việc hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn do Tổng cục Thuế ban hành

3320/TCT-KK,Công văn 3320 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3320/TCT-KK V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn Hà Nội,

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

10

Công văn số 3320/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

3320/TCT-PCCS,Công văn 3320 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3320/TCT-PCCS V/v: Miễn, giảm thuế TNDN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

11

Công văn số 3320/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng

3320/TCHQ-KTTT, Công văn 3320, Tổng cục Hải quan, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3320/TCHQ-KTTT V/v: Giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: Cục hải quan

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2006

12

Công văn số 3320 TCHQ/GSQL ngày 11 tháng 07 năm 2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc gian lận nhãn mác

3320TCHQ/GSQL,Công văn 3320TCHQ 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3320 TCHQ/GSQL V/v gian lận nhãn mác Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

13

Công văn số 3320/VPCP-VX ngày 07 tháng 07 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc gia nhập công ước quốc tế về quyền tác giả

3320/VPCP-VX, Công văn 3320, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3320/VPCP-VX V/v gia nhập công ước quốc tế về quyền tác giả Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Văn hoá-Thông

Ban hành: 07/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

14

Công văn số 3320 TCT/NV1 ngày 05/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án cấp, thoát nước

3320TCT/NV1,Công văn 3320TCT 2002,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3320 TCT/NV1 V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án

Ban hành: 05/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

15

Công văn 539/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

539/QD-UBND,Công văn 539 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

16

Công văn 3999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An

3999/QD-UBND,Công văn 3999 2019,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3999/QĐ-UBND Long An, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

17

Công văn 1150/VPCP-CN năm 2019 bổ sung quy hoạch và cấp phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng tại tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn số 3320/BXD-VLXD ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc bổ sung quy hoạch và cấp phép thăm dò, khai thác tại 02 điểm mỏ đá hoa trắng thuộc xã Minh Tiến và xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

18

Công văn 497/UBND-NĐ năm 2020 về đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

497/UBND-ND,Công văn 497 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND Huế,Đính chính Quyết định Bảng giá đất Huế,Đính chính bảng giá đất Huế 2020 2024,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

19

Công văn 3916/UBND-KT năm 2019 về đính chính Quyết định 37/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

3916/UBND-KT,Công văn 3916 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3916/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

20

Công văn 8059/UBND-TH2 năm 2019 về đính chính Quyết định 48/2019/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

8059/UBND-TH2,Công văn 8059 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8059/UBND-TH2 V/v đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89