Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 33/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9710 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

QCVN33:2019/BTTTT,Quy chuẩn QCVN33:2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 33:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG National technical regulation on installation of outside telecommunication cable network MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT về Gương dùng cho xe ô tô

QCVN33:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN33:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 33:2019/BGTVT QUY KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GƯƠNG DÙNG CHO XE Ô TÔ National technical regulation on mirrors for automobiles Lời nói đầu QCVN 33:2019/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11559:2016 (ISO 3585:1998) về Thủy tinh borosilicat 3-3 - Các tính chất

TCVN11559:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11559:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11559:2016 ISO 3585:1998 THỦY TINH BOROSILICAT 3.3 - CÁC TÍNH CHẤT Borosilicate glass 3.3 - Properties Lời nói đầu TCVN 11559:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 3585:1998. ISO 3585:1998 đã được rà soát và phê

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

QCVN33:2018/BTNMT,Quy chuẩn QCVN33:2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 33:2018/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for imported paper scraps for production Lời nói đầu

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-1: 2020/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

QCVN02-33-1:2020/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-33-1:2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02-33-1: 2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT - PHẦN 1: CÁ CHÉP, CÁ RÔ PHI National Technical Regulation Seed of Freshwater fish Part 1: Common Carp (Cyprinus carpio), Tilapia (Oreochromis

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-33:2017 (ISO 16000-33:2017) về Không khí trong nhà - Phần 33: Xác định các phtalat bằng sắc ký khí/khối phổ (GC/MS)

TCVN10736-33:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-33:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-33:2017 ISO 16000-33:2017 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 33: XÁC ĐỊNH CÁC PHTALAT BẰNG SẮC KÝ KHÍ/KHỐI PHỔ (GC/MS) Indoor air - Part 33: Determination of phthalates with gas chromatography/mass

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-33:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 33: Bệnh lê dạng trùng ở trâu bò

TCVN8400-33:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-33:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-33:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 33: BỆNH LÊ DẠNG TRÙNG Ở TRÂU BÒ Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 33: Bovine babesiosis Lời nói đầu TCVN 8400-33 : 2015 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-18-33:2014 (IEC/TS 60034-18-33:2010) về Máy điện quay - Phần 18-33: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện - Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình - Đánh giá nhiều yếu tố bằng độ bền khi chịu đồng thời ứng suất nhiệt và điện

TCVN6627-18-33:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-18-33:2014,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TCVN 6627-18-33:2014 IEC/TS 60034-18-33:2010 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 18-33: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM DÂY QUẤN ĐỊNH HÌNH - ĐÁNH GIÁ NHIỀU YẾU TỐ BẰNG ĐỘ BỀN KHI CHỊU ĐỒNG THỜI ỨNG SUẤT NHIỆT VÀ ĐIỆN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BGTVT về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô

QCVN33:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN33:2011,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 33:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GƯƠNG CHIẾU HẬU DÙNG CHO XE Ô TÔ National technical regulation on rear view mirrors for automobiles Lời nói đầu QCVN 33:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN33:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN33:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 33:2011/BTTTT ,Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 33:2011/BTTTT VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG National technical regulation on installation

Ban hành: 14/04/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2010/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN33:2010/BTNMT,Quy chuẩn QCVN33:2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 33:2010/BTNMT VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU National technical regulation on environment for imported paper scrap Lời nói đầu QCVN 33:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-33:2010/BNNPTNT về quy trình giám định bệnh cây hương lúa là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-33:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-33:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-33:2010/BNNPTNT ,Quy trình giám định bệnh cây hương lúa ,Balansia oryzae sativae hashioka ,Dịch hại ,Kiểm dịch thực vật của Việt Nam ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-33:2010 (IEC 60601-2-33:2008) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-33: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị cộng hưởng từ dùng trong chẩn đoán y khoa

TCVN7303-2-33:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-33:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-33:2010 IEC 60601-2-33:2008 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-33: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ CỘNG HƯỞNG TỪ DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN Y KHOA Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN33:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN33:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 33: 2006 ,Cấp nước,Mạng lưới đường ống và công trình,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 33 : 2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH -TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ WATER SUPPLY - DISTRIBUTION SYSTEM AND FACILITIES -

Ban hành: 17/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-33:2007 (IEC 60068-2-33:1971/Amd 1:1978) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-33: Các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm thay đổi nhiệt độ

TCVN7699-2-33:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-33:2007,***,Thử nghiệm môi trường,Hướng dẫn thử nghiệm thay đổi nhiệt độ,TCVN 7699-2-33:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7699-2-33:2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-33: CÁC THỬ NGHIỆM - HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ Basic environmental

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11337:2016 (IEC 61395:1998) về Dây trần tải điện trên không - Quy trình thử nghiệm độ rão đối với dây bện

TCVN11337:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11337:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11337:2016 IEC 61395:1998 DÂY TRẦN TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỘ RÃO ĐỐI VỚI DÂY BỆN Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded conductors Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11622:2016 (ISO 29681:2009) về Giấy các tông và bột giấy - Xác định pH dịch chiết bằng nước muối

TCVN11622:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11622:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11622:2016 ISO 29681:2009 GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH PH DỊCH CHIẾT BẰNG NƯỚC MUỐI Paper, board and pulps - Determination of pH of salted water extracts Lời nói đầu TCVN 11622:2016 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11643:2016 (ISO 15924:2004) về Thông tin và tư liệu - Mã thể hiện tên của các hệ thống chữ viết

TCVN11643:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11643:2016,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11643:2016 ISO 15942:2004 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - MÃ THỂ HIỆN TÊN CỦA CÁC HỆ THỐNG CHỮ VIẾT Information and documentation - Codes for the representation of names of scripts Lời nói đầu TCVN 11643:2016 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11644:2016 (ISO 11798:1999) về Thông tin và tư liệu - Tính bền lâu và độ bền của việc viết in và sao chụp trên giấy - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN11644:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11644:2016,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11644:2016 ISO 11798:1999 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TÍNH BỀN LÂU VÀ ĐỘ BỀN CỦA VIỆC VIẾT, IN VÀ SAO CHỤP TRÊN GIẤY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.77