Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 33/2014/QĐ-UBND) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10163 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 209.591 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 48.571 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-18-33:2014 (IEC/TS 60034-18-33:2010) về Máy điện quay - Phần 18-33: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện - Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình - Đánh giá nhiều yếu tố bằng độ bền khi chịu đồng thời ứng suất nhiệt và điện

TCVN 6627-18-33:2014 IEC/TS 60034-18-33:2010 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 18-33: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM DÂY QUẤN ĐỊNH HÌNH - ĐÁNH GIÁ NHIỀU YẾU TỐ BẰNG ĐỘ BỀN KHI CHỊU ĐỒNG THỜI ỨNG SUẤT NHIỆT VÀ ĐIỆN Rotating electrical machines - Part 18-33: Functional evaluation of insulation

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT về Gương dùng cho xe ô tô

QCVN 33:2019/BGTVT QUY KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GƯƠNG DÙNG CHO XE Ô TÔ National technical regulation on mirrors for automobiles Lời nói đầu QCVN 33:2019/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

QCVN 33:2018/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for imported paper scraps for production Lời nói đầu QCVN 33:2018/BTNMT thay thế QCVN 33:2010/BTNMT QCVN 33:2018/BTNMT do Tổng cục Môi trường

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-33:2017 (ISO 16000-33:2017) về Không khí trong nhà - Phần 33: Xác định các phtalat bằng sắc ký khí/khối phổ (GC/MS)

nền hợp chất phospho hữu cơ-este axit phosphoric. - TCVN 10736-32:2017 (IS016000-32:2014) Phần 32: Khảo sát tòa nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm. - TCVN 10736-33:2017 (ISO 16000-33:2017) Phần 33: Xác định phtalat bằng sắc ký khí/khối phổ (GC/MS). Lời giới thiệu Các tiêu chuẩn khác nhau của bộ TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-33:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 33: Bệnh lê dạng trùng ở trâu bò

8400-28 : 2014, phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn Clostridium perfringens ; - TCVN 8400-29 : 2015, phần 29: Bệnh Lympho leuko ở gà; - TCVN 8400-30 : 2015, phần 30: Bệnh Marek ở gà; - TCVN 8400-31 : 2015, phần 31: Bệnh Tụ huyết trùng gia cầm; - TCVN 8400-32 : 2015, phần 32: Bệnh Gumboro ở gia cầm; - TCVN 8400-33 :

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BGTVT về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô

QCVN 33:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GƯƠNG CHIẾU HẬU DÙNG CHO XE Ô TÔ National technical regulation on rear view mirrors for automobiles Lời nói đầu QCVN 33:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo Thông tư

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

dây chống sét Phụ lục C (Tham khảo) Một số quy cách đấu nối cáp Thư mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu QCVN 33:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 “Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 54/2006/-BBCVT ngày 25 tháng 12

Ban hành: 14/04/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2010/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 33:2010/BTNMT VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU National technical regulation on environment for imported paper scrap Lời nói đầu QCVN 33:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-33:2010/BNNPTNT về quy trình giám định bệnh cây hương lúa là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-33:2010/BNNPTNT VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH CÂY HƯƠNG LÚA LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM  (Balansia oryzae - sativae Hashioka) National technical regulation on Procedure for identification of  Udbatta disease(Balansia oryzae - sativae Hashioka) Plant

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-3-3:2014 (IEC 60721-3-3:2002) về Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3-3: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt - Sử dụng tĩnh tại ở vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7921-3-3:2014 IEC 60721-3-3:2002 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 3-3: PHÂN LOẠI THEO NHÓM CÁC THAM SỐ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘ KHẮC NGHIỆT – SỬ DỤNG TĨNH TẠI Ở VỊ TRÍ ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI THỜI TIẾT Classification of environmental conditions –  Part 3-3: Classification of groups of environmental

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10520-3-3:2014 (IEC 60264-3-3:1990) về Bao gói của dây quấn - Phần 3-3: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn - Yêu cầu kỹ thuật đối với ống quấn dây sử dụng một lần làm từ vật liệu nhiệt dẻo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10520-3-3:2014 IEC 60264-3-3:1990 BAO GÓI CỦA DÂY QUẤN - PHẦN 3-3: ỐNG QUẤN DÂY PHÂN PHỐI CÓ TANG QUẤN HÌNH CÔN - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ỐNG QUẤN DÂY SỬ DỤNG MỘT LẦN LÀM TỪ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO Packaging of winding wires - Part 3-3: Taper barrelled delivery spools - Specification

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-33:2010 (IEC 60601-2-33:2008) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-33: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị cộng hưởng từ dùng trong chẩn đoán y khoa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-33:2010 IEC 60601-2-33:2008 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-33: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ CỘNG HƯỞNG TỪ DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN Y KHOA Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 33 : 2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH -TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ WATER SUPPLY - DISTRIBUTION SYSTEM AND FACILITIES - DESIGN STANDARD 1. CHỈ DẪN CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này

Ban hành: 17/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Quy định chung

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế kết cấu công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy, sao

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-33:2007 (IEC 60068-2-33:1971/Amd 1:1978) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-33: Các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm thay đổi nhiệt độ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7699-2-33:2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-33: CÁC THỬ NGHIỆM - HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ Basic environmental testing procedures- Part 2-33: Tests - Guidance on change of temperature tests 1. Giới thiệu Tiêu chuẩn này hướng dẫn nhà thiết kế và người thực hiện

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2014 về Cà phê nhân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193 : 2014 CÀ PHÊ NHÂN Green Coffee Lời nói đầu TCVN 4193:2014 thay thế TCVN 4193:2005; TCVN 4193:2014 do Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7888:2014 về Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7888:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned spun concrete piles MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa 4. Phân loại 4.1. Theo chủng loại và mã ký hiệu sản phẩm 4.2. Theo chỉ tiêu chất

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6394:2014 về Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6394:2014 MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN Precast thin wall reinforced concrete channels Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm “Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn” dùng trong

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10642:2014 (AOAC 997.13) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng GLYCOALKALOID (α-Solanin và α-Chaconin) trong của khoai tây - Phương pháp sắc ký lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10642:2014 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG GLYCOALKALOID (-SOLANIN VÀ -CHACONIN) TRONG CỦ KHOAI TÂY - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Foodstuffs - Determination of glycoalkaloids (a-solanine and a-chaconine) in potato tubers - Liquid chromatographic method Lời nói đầu TCVN 10642:2014 được

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150