Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/TT-LB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162460 văn bản

1

Thông tư 33/TT-LB năm 1994 bổ sung Thông tư 19/TT-LB về quản lý thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý do Liên Bộ Lao động thương binh và xã hội - Tài chính ban hành

Số: 33/TT-LB Hà Nội , ngày 14 tháng 4 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH SỐ 33/TT-LB NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/TT-LB NGÀY 7-3-1994 VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU,CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI DO NGÀNH LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 14/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

2

Thông tư liên bộ 33-TT/LB năm 1995 về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài do Bộ Tài Chính - Bộ Tư Pháp ban hành

33-TT/LB,Thông tư liên tịch 33-TT 1995,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thu nộp,Quản lý,Lệ phí đăng ký kết hôn,Công nhận kết hôn,Nhận con ngoài giá thú,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

thông tư liên bộ 33-TT/LB năm 1987 về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày do Bộ Y tế - Tổng Công đoàn ban hành

33-TT/LB,Thông tư liên tịch 33-TT 1987,Bộ Y tế,Tổng Công đoàn Việt Nam,Trợ cấp bảo hiểm xã hội,Thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ-TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/06/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Thông tư liên Bộ 33-TT/LB năm 1983 về chế độ phân phối lương thực đối với cán bộ y tế xã, phường và chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế hợp tác xã, thôn, ấp, bản do Bộ Lương thực; Bộ Nông nghiệp; Bộ Y tế ban hành

33-TT/LB,Thông tư liên tịch 33-TT 1983,Bộ Lương thực,Bộ Nông nghiệp,Bộ Y tế,Chế độ phân phối lương thực,Chế độ phụ cấp,Cán bộ y tế xã,Cán bộ y tế hợp tác,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ LƯƠNG THỰC-BỘ NÔNG NGHIỆP-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

5

Thông tư liên bộ 33-TT/LB năm 1982 về khóa sổ thu chi ngân sách cuối năm do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

33-TT/LB,Thông tư liên tịch 33-TT 1982,Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thu chi ngân sách Nhà nước,Thu chi ngân sách,Khóa sổ thu chi ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

6

Thông tư liên bộ 33-TT-LB năm 1962 hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã do của Bộ Nội Vụ - Bộ Y Tế - Bộ Tài Chính ban hành

33-TT-LB,Thông tư liên tịch 33-TT-LB 1962,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Chế độ đãi ngộ,Cán bộ xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-TT-LB

Ban hành: 29/06/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

7

Thông tư liên tịch 33/LB-TT năm 1993 hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính ban hành

33/LB-TT,Thông tư liên tịch 33 1993,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp thâm niên chức vụ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

8

Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

33/2021/TT-BTC,Thông tư 33 2021,Bộ Tài chính,Sử dụng phí bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp,Quản lý phí bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp,Sử dụng phí kiểm dịch thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

9

Thông tư 33/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành

33/2020/TT-BYT,Thông tư 33 2020,Bộ Y tế,Trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn,Trang thiết bị y tế phải kiểm định tính năng kỹ thuật,Thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và kỹ thuật,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

10

Thông tư 33/2020/TT-BGTVT sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

33/2020/TT-BGTVT,Thông tư 33 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT,Quy chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất,Quy chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô lắp ráp,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

11

Thông tư 33/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên do Bộ Công thương ban hành

33/2020/TT-BCT,Thông tư 33 2020,Bộ Công thương,Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc nổ nhũ tương,Quy chuẩn thuốc nổ nhũ tương dùng lộ thiên,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

12

Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

33/2020/TT-BTTTT,Thông tư 33 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT,Quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông ,Sửa đổi Thông tư quản lý chất lượng viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

13

Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

33/2020/TT-BGDDT,Thông tư 33 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương,Quy định thẩm định tài liệu giáo dục địa phương,Tài liệu giáo dục địa phương do Ủy ban tỉnh biên soạn,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

14

Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

33/2020/TT-BTC,Thông tư 33 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng,Mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng,Nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

15

Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

33/2019/TT-NHNN,Thông tư 33 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chứng chỉ tiền gửi,Trái phiếu,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2019/TT

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

16

Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

33/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 33 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hoạt động thể dục thể thao,Giáo dục nghề nghiệp,Cơ sở giáo dục,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

17

Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

33/2019/TT-BYT,Thông tư 33 2019,Bộ Y tế,Văn bản quy phạm pháp luật ,Lĩnh vực y tế,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2019/TT-BYT Hà

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

18

Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định về Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

33/2019/TT-BCT,Thông tư 33 2019,Bộ Công thương,Hệ thống tiêu chí tiêu chuẩn,Thương hiệu quốc gia,Chương trình Thương hiệu Quốc gia,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2019/TT

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

19

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

33/2019/TT-BGTVT,Thông tư 33 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nạo vét tuyến luồng hàng hải,Dự án nạo vét duy tu ,Nạo vét luồng tàu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171