Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 33/SXD-XD, ngay 08/01/2008 tinh long an "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 620 công văn

1

Công văn 1556/SXD-XD rà soát, quy định lộ trình, lập danh sách công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1556/SXD-XD V/v rà soát, quy định lộ trình, lập danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa

Ban hành: 27/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

2

Công văn 1252/SXD-XD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

sau khi đã điều chỉnh theo hệ số nhóm I (Bo/1,062), được nhân tiếp các hệ số điều chỉnh nêu trên. b) Chi phí máy thi công: - Hệ số điều chỉnh : K = 1,14 1.2.3. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần khảo sát xây dựng (Văn bản công bố số 33/SXD-XD ngày 08/1/2008): a) Chi phí

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 29/07/2010

Cập nhật: 09/09/2010

3

Công văn 1462/SXD-XD hướng dẫn lập dự toán và thanh toán dịch vụ công ích đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1462/SXD-XD V/v hướng dẫn lập dự toán và thanh toán dịch vụ công ích đô thị Tân An, ngày 24 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

4

Công văn 517/SXD-XD về thực hiện Thông tư hướng dẫn 16/2008/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 517/SXD-XD V/v thực hiện Thông tư hướng dẫn số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 Tân An, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2011

5

Công văn 28/SXD-XD năm 2008 công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Võ Văn Thành QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG (Kèm theo văn bản số 28/SXD-XD ngày 08/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Long An) I. Quy định chung: 1. Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy và thiết bị thi

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

6

Công văn 425/SXD-XD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

gồm: - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần xây dựng (Văn bản công bố số 30/SXD-XD ngày 08/1/2008); - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần lắp đặt (Văn bản công bố số 31/SXD-XD ngày 08/1/2008); - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần khảo sát xây dựng (Văn bản công bố số 33/SXD-XD ngày 08/1/2008

Ban hành: 10/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 29/07/2010

Cập nhật: 08/09/2010

7

Công văn 2171/BNN-XD năm 2013 thẩm tra hồ sơ điều chỉnh, bổ sung TKBVTC hệ thống kênh của các dự án hồ chứa nước Đắk Lông Thượng và Ka La, tỉnh Lâm Đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tỉnh Lâm Đồng Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng (chủ đầu tư) tại văn bản số 1072/SNN-TL ngày 17/6/2013 về việc giao nhiệm vụ cho Sở tổ chức thẩm tra hồ sơ thiết kế hệ thống kênh của các dự án hồ chứa nước Đăk

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

8

Công văn 923/SXD-HĐ năm 2013 hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần Xây dựng (bổ sung)

31/SXD-XD ngày 08/1/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần khảo sát xây dựng (Văn bản công bố số 33/SXD-XD ngày 08/1/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần khảo sát xây dựng các công trình chuyên ngành (Văn bản công bố số 92/SXD-XD ngày 21/1/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/07/2014

Cập nhật: 23/09/2014

9

Công văn 1501/SXD-HĐ năm 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần sửa chữa trong văn bản 141/SXD-HĐ

06/02/2012 Long An, ngày 14 tháng 08 năm 2012 Kính gửi: - Các Sở, Ban ngành của tỉnh; - UBND các huyện, Thành Phố Tân An. Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 V/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/07/2014

Cập nhật: 23/09/2014

10

Công văn 760/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

lương tối thiểu mới từ 01/01/2010; Căn cứ văn bản số 662/UBND-KTTH ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc sở Xây dựng thông báo, hướng dẫn thực hiện công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010; Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

11

Công văn 1070/SXD-HĐ hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

bố số 33/SXD-XD ngày 08/01/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần khảo sát xây dựng các công trình chuyên ngành (Văn bản công bố số 92/SXD-XD ngày 21/01/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần đơn giá sửa chữa nhà (Văn bản công bố số 32/SXD-XD ngày 08/01/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 06/02/2012

Cập nhật: 15/08/2011

12

Công văn 124/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 124/SXD-THKT “v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long” Vĩnh Long, ngày 25 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

13

Công văn 1551/CBG-SXD công bố giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1551/CBG-SXD Tân An, ngày 09 tháng 09 năm 2009 CÔNG BỐ GIÁ VLXD TÌNH HÌNH GIÁ BÁN BÌNH QUÂN VLXD

Ban hành: 09/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

14

Công văn 1237/SXD-HĐ hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

08/1/2008); - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần lắp đặt (Văn bản công bố số 31/SXD-XD ngày 08/1/2008); - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần khảo sát xây dựng (Văn bản công bố số 33/SXD-XD ngày 08/1/2008); - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần khảo sát xây dựng các công trình chuyên ngành (Văn bản công

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/03/2011

Cập nhật: 08/09/2010

15

Công văn 663/SXD-KTTH hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 663/SXD-KTTH V/v hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng. Vĩnh Long, ngày 03 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2011

16

Công văn 535/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 535/SXD-THKT “V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long, ngày 25 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

17

Công văn 141/SXD-HĐ hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần lắp đặt (Văn bản công bố số 31/SXD-XD ngày 08/01/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần khảo sát xây dựng (Văn bản công bố số 33/SXD-XD ngày 08/01/2008); + Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần khảo sát xây dựng các công trình chuyên ngành (Văn bản công bố số 92/SXD-XD

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/07/2014

Cập nhật: 17/03/2012

18

Công văn 206/SXD về "công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và các văn bản có liên quan của các Bộ ngành trung ương, của tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình. - Đối với các dự án

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

19

Công văn 982/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 982/SXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2011 Hạ Long, ngày 21

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

20

Công văn 204/SXD công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và các văn bản có liên quan của các Bộ ngành trung ương, của tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status