Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 33/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 10390 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10520-3-3:2014 (IEC 60264-3-3:1990) về Bao gói của dây quấn - Phần 3-3: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn - Yêu cầu kỹ thuật đối với ống quấn dây sử dụng một lần làm từ vật liệu nhiệt dẻo

TCVN10520-3-3:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10520-3-3:2014,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10520-3-3:2014 IEC 60264-3-3:1990 BAO GÓI CỦA DÂY QUẤN - PHẦN 3-3: ỐNG QUẤN DÂY PHÂN PHỐI CÓ TANG QUẤN HÌNH CÔN - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ỐNG QUẤN DÂY SỬ DỤNG MỘT LẦN LÀM TỪ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-3-3:2014 (IEC 60721-3-3:2002) về Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3-3: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt - Sử dụng tĩnh tại ở vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết

TCVN7921-3-3:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7921-3-3:2014,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7921-3-3:2014 IEC 60721-3-3:2002 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 3-3: PHÂN LOẠI THEO NHÓM CÁC THAM SỐ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘ KHẮC NGHIỆT – SỬ DỤNG TĨNH TẠI Ở VỊ TRÍ ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI THỜI TIẾT Classification

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6329:2008 (GS 2/1/7-33:2000) về đường và sản phẩm đường - Xác định sulfit bằng phương pháp so màu rosanilin

determination of sulphite by the rosaniline colorimetnc method in white sugar in VVHP raw sugar and canh sugarjuices and syrups Lời nói đầu TCVN 6329:2008 thay thế TCVN 6329:2001; TCVN 6329:2008 hoàn toàn tương đương với GS 2/1/7-33:2000; TCVN 6329:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5139:2008 (CAC/GL 33-1999) về phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)

Recommended methods of sampling for the determination of pesticide residues for compliance with MRLs Lời nói đầu TCVN 5139:2008 thay thế TCVN 5139:1990; TCVN 5139:2008 hoàn toàn tương đương với CAC/GL 33-1999; TCVN 5139:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6329:2001 (ICUMSA GS2 - 33 : 1994) về đường trắng - xác định Sulphit bằng phương pháp so màu Rosanilin - phương pháp chính thức do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

ROSANILIN - PHƯƠNG PHÁP CHÍNH THỨC White sugar - Determination of sulphite by the rosaniline colorimetric method - Official Lời nói đầu TCVN 6329:2001 thay thế TCVN 6329:1997; TCVN 6329:2001 hoàn toàn tương đương với GS2 - 33 (1994) của ICUMSA, Đường trắng - Phương pháp xác định sulphit bằng phương pháp so màu Rosanilin - Phương

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6665:2000 (ISO 11885 : 1996) về chất lượng nước - Xác định 33 nguyên tố bằng phổ phát xạ nguyên tử plasma do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6665:2000,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6665:2000,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6665:2000 ,Chất lượng nước,Xác định 33 nguyên tố ,Phổ phát xạ nguyên tử plasma ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6665 : 2000 ISO 11885 : 1996 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH 33 NGUYÊN

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6312:1997 (CODEX STAN 33 – 1981) về dầu ôliu chưa tinh chế, tinh chế và dầu ôliu, tinh chế bằng phương pháp trích ly do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6312:1997,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6312:1997,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Dầu ôliu chưa tinh chế,Tinh chế bằng phương pháp trích ly ,TCVN 6312:1997 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6312 : 1997 CODEX STAN 33 – 1981 DẦU ÔLIU CHƯA TINH CHẾ, TINH CHẾ VÀ DẦU ÔLIU TINH CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY

Ban hành: 10/11/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6214:1996 (CAC/RCP 33 - 1985) về quy phạm thực hành vệ sinh khai thác, sản xuất và tiêu thụ nước khoáng thiên nhiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6214:1996,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6214:1996,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6214:1996,Quy phạm thực hành vệ sinh khai thác,Sản xuất tiêu thụ nước khoáng thiên nhiên,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6214:1996 CAC/RCP 33 - 1995 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH KHAI THÁC, SẢN XUẤT

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TCVN9664:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9664:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2011/BTNMT về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

từ thì hư từ được dịch nghĩa sang tiếng Việt; h) Chỉ sử dụng bốn con chữ Latinh không có trong chữ Quốc ngữ là F(f), J(j), W(w), Z(z) để phiên chuyển những địa danh nước ngoài trong những trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ban hành: 06/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ). 3. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ 3.1. Sửa đổi các Mục 3.1, Mục 3.2, Mục 3.3 như sau: “3.1. Điều kiện lưu thông trên thị trường Các thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước, kinh doanh và nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hóa theo quy định

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

33

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

molesta (Busck) 0 31 Ngài hại quả anh đào Grapholita Packardi (Zeller) 0 32 Ngài hại mận Grapholita prunivora (Walsh) 0 33 Bọ hung đen Châu Phi

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

34

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

Benzidin 92-87-5 5 2-Naphthylamin 91-59-8 5 4-Chloroanilin 106-47-8 5 3.3’-Dichlorobenzidin 91-94-1 5 3,3

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-2-1:2019 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với mọt to vòi Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung 3  Thiết bị, dụng cụ Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị dụng cụ cơ bản dùng trong phòng thí nghiệm và các dụng cụ thiết bị sau: 3.1  Kính lúp soi nổi có độ phóng đại 10 đến 40 lần 3.2  Kính hiển vi có thước đo, có độ phóng đại 40 lần đến 1000 lần 3.3

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

Nhóm (S,*) sao cho a * b = b * a với mọi a, b ϵ S 3.2 Đường cong bậc ba (cubic curve) Tập hợp các nghiệm, tạo ra bởi các cặp phần tử của một trường xác định, được biết như là các điểm, của một phương trình bậc ba ở dạng đặc biệt. 3.3 Đường cong elliptic (elliptic curve) Đường cong bậc ba E mà không có điểm kỳ dị

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

37

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN về Thép làm cốt bê tông

thử thực hiện theo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 4. QUY ĐỊNH GHI NHÃN 4.1. Việc ghi nhãn hàng hóa phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành liên quan đến xuất xứ hàng hóa. 4.2. Nhãn trên bó hoặc cuộn thép làm cốt bê tông tối thiểu phải bao gồm các

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12113-2:2017 (ISO 2493-2:2011) về Giấy và các tông - Xác định độ bền uốn - Phần 2: Thiết bị thử taber

momen uốn được đo trong các điều kiện quy định tại tiêu chuẩn này. CHÚ THÍCH Độ bền uốn được biểu thị bằng miliniutơn mét (mN.m). 3.3 Góc uốn (bending angle) α Góc mà kẹp quay khi di chuyển từ vị trí ban đầu đến vị trí mà tại đó xác định độ bền uốn. CHÚ THÍCH Góc uốn bằng 15° hoặc 7,5° (xem Điều 10). 3.4

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5575 : 2012 về Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

5575:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5575:2012 do Viện Khoa học Công

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

40

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 83:2015/BGTVT về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Loại B Loại A Tốc độ xe thiết kế, km/h 60; 80 100; 120 Chiều cao chữ tiếng Việt, cm 30,0 36,0 33,0 40,0 Chiều cao chữ tiếng Anh, cm 20,0

Ban hành: 23/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254