Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/3008/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 182656 văn bản

1

Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục thuốc không thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương của Bộ Y tế ban hành để tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung tại tỉnh Bình Định

3008/QD-UBND,Quyết định 3008 2019,Tỉnh Bình Định,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3008/QĐ-UBND Bình Định, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

2

Quyết định 3008/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

3008/QD-UBND,Quyết định 3008 2016,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

3

Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2015 về công nhận thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là đô thị loại V

3008/QD-UBND,Quyết định 3008,Tỉnh Quảng Trị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3008/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

4

Quyết định 3008/2015/QĐ-UBND về thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa

3008/2015/QD-UBND,Quyết định 3008 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3008/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 12

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

5

Quyết định 3008/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

3008/QD-BTC,Quyết định 3008 2011,Bộ Tài chính,Số liệu dự toán ngân sách ,Số liệu dự toán ngân sách 2012,Công khai số liệu dự toán ngân sách,Dự toán ngân sách 2012,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

6

Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2009 duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão - quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3008/QD-UBND,Quyết định 3008 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,2006 - 2010,Phường Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

7

Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

33/2019/TT-BYT,Thông tư 33 2019,Bộ Y tế,Văn bản quy phạm pháp luật ,Lĩnh vực y tế,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2019/TT-BYT

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

8

Quyết định 3008/QĐ-BGTVT năm 2007 quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

3008/QD-BGTVT,Quyết định 3008 2007,Bộ Giao thông vận tải,Chuẩn mực ứng xử,Đạo đức nghề nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 3008/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2007

9

Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP năm 1994 trên địa bàn thành phố đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3008/QD-UBND,Quyết định 3008 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bán nhà sở hữu Nhà nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2006

10

Kế hoạch 3008/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Ninh Thuận ban hành

3008/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3008/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 15 tháng 7 năm 2019 KẾ

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

11

Thông tư 33/2017/TT-BYT quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

33/2017/TT-BYT,Thông tư 33 2017,Bộ Y tế,Chăm sóc sức khỏe sinh sản,Chăm sóc sức khỏe trẻ em,Chăm sóc sức khỏe,Sức khỏe sinh sản,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2017/TT-BYT

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

12

Quyết định 33/2008/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

33/2008/QD-BYT,Quyết định 33 2008,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn sức khỏe,Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ,Điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ,Người điều khiển phương tiện cơ giới,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2008

13

Quyết định 33/2007/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình hành động tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

33/2007/QD-BYT,Quyết định 33 2007,Bộ Y tế,Hợp tác quốc tế,Phòng chống HIV/AIDS,Phòng chống HIV,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 33/2007/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2007

14

Thông tư 33/2016/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

33/2016/TT-BYT,Thông tư 33 2016,Bộ Y tế,Phòng xét nghiệm,Lấy mẫu xét nghiệm,Tổ chức hoạt động xét nghiệm vi sinh,Xét nghiệm vi sinh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2016/TT-BYT

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2016

15

Quyết định 33/2006/QĐ-BYT ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

33/2006/QD-BYT,Quyết định 33 2006,Bộ Y tế,Danh mục thuốc phóng xạ,Hợp chất đánh dấu chẩn đoán điều trị,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/2006/QĐ-BYT Hà Nội,ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

16

Quyết định 33/QĐ-UBDT về giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

33/QD-UBDT,Quyết định 33 2020,Uỷ ban Dân tộc,Thủ tướng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Trình Chính phủ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

17

Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

33/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 33/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

18

Quyết định 33/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

33/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

19

Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/QD-TTg,Quyết định 33 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công trình thủy lợi,Chiến lược,Nguồn nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

20

Kế hoạch 3008/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1675/-TTg phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

3008/KH-UBND,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3008/KH-UBND Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88