Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 27335 văn bản

81

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2014,Tỉnh Đắk Nông,Phí sử dụng đường bộ,Thu phí sử dụng đường bộ,Mức phí sử dụng đường bộ ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

82

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Lào Cai ban hành

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2014/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

83

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Quảng Ngãi,Huyện Bình Sơn,Phân loại khu vực Vạn Tường,Đạt tiêu chuẩn đô thị loại V,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

84

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND thông qua quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2014,Tỉnh Sóc Trăng,Bảng giá đất,Giá đất,Bảng giá đất Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2014/NQ-HĐND Sóc

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

85

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bầu

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Bình Định,Lấy phiếu tín nhiệm,Người giữ chức vụ ,Hội đồng nhân dân Bình Định,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

86

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Thành phố Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2014/NQ-HĐND Thành phố Hải Phòng, ngày

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

87

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Đồng Tháp,Đề án phát triển du lịch, phát triển Du lịch,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2014/NQ-HĐND

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

88

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

33/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Thái Bình,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2014/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

89

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2011 phê duyệt bảng giá đất năm 2012 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Bắc Giang,Bảng giá đất năm 2012,Bảng giá đất,Phê chuẩn bảng giá đất ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-HĐND Bắc

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

90

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2011 phê chuẩn kế hoạch vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện Chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33 /NQ-HĐND Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

91

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Bảng mức giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Bắc Giang,phê duyệt Bảng mức giá đất ,Bảng giá đất,Thương mại,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

92

Quy định 33/2013/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù do tỉnh Đắk Nông ban hành

33/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2013,Tỉnh Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2013/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 19

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

93

Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp huyện, cấp tỉnh Lào Cai

33/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2013,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2013/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

94

Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND Quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và mức chi cho các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

33/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2013/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 12

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

95

Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn do tỉnh Bình Định ban hành

33/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2013,Tỉnh Bình Định,Người hoạt động không chuyên trách,Người hoạt động không chuyên trách xã,Khoán kinh phí,Khoán kinh phí hoạt động,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

96

Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT- BTC

33/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2013/NQ-HĐND Thành phố Hồ

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

97

Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 do tỉnh Kiên Giang ban hành

33/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2013,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2013/NQ-HĐND Kiên Giang,

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

98

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

33/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Đắk Nông,Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội ,Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội Đắk Nông,Hỗ trợ kinh phí hoạt động ,Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động ,hỗ trợ Chi hội thuộc tổ chức Chính trị xã hội ,Tổ chức chính trị - xã hội,Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức Chính trị xã hội Đắk Nông,Bộ

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

99

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND sửa đổi phê chuẩn Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

33/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2012,Tỉnh Cao Bằng,Khoáng sản làm vật liệu xây dựng,Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản ,Thăm dò khai thác khoáng sản Cao Bằng ,Thăm dò khai thác khoáng sản,Vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

100

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

33/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Sơn La,dự toán NS cấp tỉnh Sơn La 2013,cân đối NS huyện thành phố Sơn La 2013,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134