Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2012/TT-BNNPTNT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179283 văn bản

1

Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH, ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỊT VÀ PHỤ PHẨM ĂN ĐƯỢC CỦA ĐỘNG VẬT Ở DẠNG TƯƠI SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM Căn cứ

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

2

Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY năm 2012 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2090/QD-BNN-TY,Quyết định 2090 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ngưng hiệu lực thi hành ,Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT ,Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

3

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2018/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo vệ rừng,Kiểm kê rừng,Tổng điều tra kiểm kê rừng ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

4

Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2016/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thanh tra chuyên ngành,Thủ tục tiến hành thanh tra hành chính,Công chức thanh tra chuyên ngành ,Sử dụng Thẻ công chức,Chuyên ngành nông nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

5

Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2015/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chương trình giám sát,Vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2015

6

Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2014/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm dịch thực vật,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

7

Thông tư 33/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2013/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Giống cây trồng,Năm 2013 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

8

Thông tư 33/2011/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2011/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Điều kiện vệ sinh thú y,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

9

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục bổ sung giống vật nuôi,Được phép sản xuất kinh doanh,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 22/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2010

10

Thông tư 33/2009/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2009/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bổ sung loài cây trồng,Danh mục cây trồng được bảo hộ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2009

11

Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

65/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 65 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ,Thủ tục cấp chứng nhận kiểm dịch ,Kiểm dịch thực vật,Kiểm dịch thực vật xuất khẩu,Kiểm dịch thực vật ,Chứng nhận kiểm dịch thực vật 2013,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

12

Thông tư 64/2012/TT-BNNPTNT về danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

64/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 64 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bổ sung danh mục phân bón,Danh mục phân bón,Danh mục phân bón được phép kinh doanh,Danh mục phân bón được phép sản xuất,Danh mục phân bón được phép SXKD,Phân bón được phép SXKD tại Việt Nam ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

13

Thông tư 63/2012/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

63/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 63 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật ,Quy chuẩn Kiểm dịch ,Quy chuẩn Kiểm dịch thực vật ,Quy chuẩn Kiểm dịch Bảo vệ thực vật BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

14

Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

61/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 61 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,An toàn thực phẩm,Thủy sản sau thu hoạch ,Giám sát thủy sản sau thu hoạch ,Giám sát an toàn thực phẩm ,Chương trình giám sát an toàn thực phẩm ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

Ban hành: 13/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

15

Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

60/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 60 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chi trả dịch vụ môi trường rừng,Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng,Dịch vụ môi trường rừng ,Diện tích rừng ,Nguyên tắc phương pháp xác định ,Phần rừng phải trả phí ,Khu vực rừng phải trả phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

16

Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT về Quy định quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

59/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 59 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sản xuất rau quả an toàn,Điều kiện an toàn thực phẩm,Chế biến rau quả chè an toàn ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

17

Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

58/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 58 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục thuốc thú y,Vắc xin,Vi sinh vật,Hoá chất dùng trong thú y ,Danh mục thuốc được phép lưu hành ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

18

Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT về Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

57/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 57 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xử lý vi phạm,Chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist,Nhóm Beta-agonist ,Hóa chất cấm,Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

19

Thông tư 56/2012/TT-BNNPTNT quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

56/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 56 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt ,Rừng sản xuất,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

20

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

55/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 55 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thủ tục chỉ định ,Công bố hợp quy,Tổ chức chứng nhận hợp quy,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124