Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2010/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171337 văn bản

1

Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công an ban hành

33/2010/TT-BCA,Thông tư 33 2010,Bộ Công An,Điều kiện an ninh trật tự,Ngành nghề kinh doanh có điều kiện,Doanh nghiệp BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

2

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn luật cư trú do tỉnh Phú Yên ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT-UBND Tuy Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 33/2010/TT-BCA NGÀY 05/10/2010 QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

3

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai thực hiện Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Bình Thuận ban hành

phúc --------------- Số: 02/2011/CT-UBND Bình Thuận, ngày 04 tháng 3 năm 2011 CHỈ THỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 33/2010/TT-BCA NGÀY 05/10/2010 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

4

Chỉ thị 08/CT-UBND về thực hiện Nghị định 72/2009/NĐ-CP, 107/2009/NĐ-CP, 109/2009/NĐ-CP và Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Để thực hiện tốt các văn bản nêu trên, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

5

Thông tư 33/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

33/2018/TT-BCA,Thông tư 33 2018,Bộ Công An,Thẻ căn cước công dân ,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Cấp lại căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2018/TT-BCA

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

6

Thông tư 33/2015/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

33/2015/TT-BCA,Thông tư 33 2015,Bộ Công An,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Bí mật nhà nước độ mật,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Văn bản thuộc bí mật nhà nước,Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

7

Thông tư 33/2014/TT-BCA về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

33/2014/TT-BCA,Thông tư 33 2014,Bộ Công An,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2014

8

Thông tư 54/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 97/2006/NĐ-CP và 15/2009/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính do Bộ Công an ban hành

54/2010/TT-BCA,Thông tư 54 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn ,Hình thức xử phạt hành chính,Thủ tục hành chính,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

9

Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú, Nghị định 107/2007/NĐ-CP và 56/2010/NĐ-CP về cư trú do Bộ Công an ban hành

52/2010/TT-BCA,Thông tư 52 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn,Luật cư trú,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 52/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

10

Thông tư 41/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 70/2006/NĐ-CP và 22/2009/NĐ-CP về việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

41/2010/TT-BCA,Thông tư 41 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn,Quản lý tang vật bị tạm giữ,Quản lý phương tiện bị tạm giữ,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/2010/TT-BCA

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

11

Thông tư 42/2010/TT-BCA hướng dẫn Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính do Bộ Công an ban hành

42/2010/TT-BCA,Thông tư 42 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn ,Quy chế tạm giữ người,Thủ tục hành chính,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 42/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

12

Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành

38/2010/TT-BCA,Thông tư 38 2010,Bộ Công An,Hành vi vi phạm hành chính,Giao thông đường bộ,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông đường sắt,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

13

Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

36/2010/TT-BCA,Thông tư 36 2010,Bộ Công An,Cấp biển số xe,Đổi biển số,Thu hồi đăng ký biển số,Đăng ký biển số,Thủ tục đăng ký,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 36/2010/TT-BCA

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

14

Thông tư 37/2010/TT-BCA quy định quy trình đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

37/2010/TT-BCA,Thông tư 37 2010,Bộ Công An,Quy trình đăng ký xe,Cấp biển số xe,Thu hồi đăng ký biển số,Đổi biển số,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/2010/TT-BCA

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

15

Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành

35/2010/TT-BCA,Thông tư 35 2010,Bộ Công An,Cấp giấy phép,Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 35/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

16

Thông tư 26/2010/TT-BCA quy định việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Bộ Công an ban hành

26/2010/TT-BCA,Thông tư 26 2010,Bộ Công An,Kiểm tra xử lý,Kiểm tra xử lý vi phạm hành chính,An toàn giao thông đường sắt,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

17

Thông tư 20/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan do Bộ Công an ban hành

20/2010/TT-BCA,Thông tư 20 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn,Mục tiêu quan trọng,Chính trị kinh tế ngoại giao,Khoa học Kỹ thuật,Văn hóa Xã hội,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 23/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

18

Thông tư 12/2010/TT-BCA hướng dẫn Pháp lệnh công an xã và Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

12/2010/TT-BCA,Thông tư 12 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn,Pháp lệnh Công an xã,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

19

Thông tư 08/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Bộ Công an ban hành

08/2010/TT-BCA,Thông tư 08 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng pháo,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

20

Thông tư 07/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi của Nghị định 31/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

07/2010/TT-BCA,Thông tư 07 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng con dấu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 07/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171