Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2010/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 153803 văn bản

21

Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH,

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

22

Thông tư 04/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

23

Thông tư 33/2010/TT-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THĂM DÒ, PHÂN CẤP TRỮ

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

24

Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

25

Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Ban hành: 01/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

26

Thông tư 33/2010/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BGTVT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

27

Thông tư 33/2010/TT-BCT quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh và không đông lạnh do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU PHỦ

Ban hành: 11/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

28

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG

Ban hành: 22/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2010

29

Thông tư 33/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CHẤT BÉO TỪ SỮA

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

30

Thông tư 33/2010/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MUA,

Ban hành: 11/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

31

Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/2010/TT-BCA-V24 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

32

Thông tư 28/2010/TT-BCA-H41 ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ Nhà nước do Bộ Công an quản lý

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2010/TT-BCA-H41 Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC DO BỘ CÔNG AN

Ban hành: 13/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

33

Thông tư 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

34

Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

35

Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2014/TT-BCA NGÀY

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

36

Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

37

Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

38

Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY BẢO VỆ ĐẶC BIỆT CỦA LỰC

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

39

Thông tư 13/2018/TT-BCA quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

hình sự - Phòng đặt trang thiết bị giám định (phòng máy): Phòng đặt máy phục vụ giám định giám định hóa, giám định sinh học tối thiểu là 36m2. Còn lại 8 chuyên ngành giám định kỹ thuật hình sự khác được quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, mỗi chuyên ngành được bố trí 01 phòng đặt máy có diện tích

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.113.106