Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4138 văn bản

1

Hướng dẫn tạm thời 593/NG-UBNV năm 2000 thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/-TTg về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại Giao ban hành

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CỦA BỘ NGOẠI GIAO SỐ 593/NG-UBNV NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2000 THI HÀNH ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 210/1999/-TTG NGÀY 27/10/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Hướng dẫn này áp dụng cho đối tượng là người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có công

Ban hành: 23/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

2

Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

33/QD-UBND,Quyết định 33 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục về quản lý công sản Hòa Bình 2021,Công bố thủ tục quản lý công sản Sở Tài chính,Thủ tục về quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

3

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND về Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

33/2007/QD-UBND,Quyết định 33 2007,Tỉnh Lạng Sơn,Quản lý tài nguyên nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2007/QĐ-UBND Lạng

Ban hành: 07/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

4

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND về Quy định thu phí qua phà Cao Lãnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

33/2007/QD-UBND,Quyết định 33 2007,Tỉnh Đồng Tháp,Thu phí qua phà Cao Lãnh ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2007/QĐ

Ban hành: 13/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

5

Quyết định 33/QĐ-BCT năm 2019 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

33/QD-BCT,Quyết định 33 2019,Bộ Công thương,Yêu cầu biện pháp chống bán phá giá ,Biện pháp chống bán phá giá,Sản phẩm nhôm,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-BCT Hà

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

6

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thố ng xúc tiến thương mại địa phương" giữa Việt Nam - Thụy Sỹ

AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM represented by The Ministry of Industry and Trade (MoIT) ON "Decentralized Trade Support Services for Strengthening the International Competitiveness of Vietnamese Small and Medium-sized Enterprises" June 1, 2013 - May 31, 2007 Within the

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

7

Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

61/2007/QD-BGDDT,Quyết định 61 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2007/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2007

8

Quyết định 4332/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4332/QD-BGDDT,Quyết định 4332 2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chính sách tiền lương,Cải cách chính sách tiền lương,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

9

Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018-2025” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2019-2020 Kết quả thực hiện Đề án Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NG&CBQL cơ sở GDMN giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 33/QĐ-TTg 5 Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non 5.1 Hướng

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

10

Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

62/2007/QD-BGDDT,Quyết định 62 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tuyển dụng giáo viên,Trường phổ thông công lập,Giáo dục thường xuyên,Trung tâm giáo dục thường xuyên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********

Ban hành: 26/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

11

Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

74/2007/QD-BGDDT,Quyết định 74 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bồi dưỡng chuyên môn,Giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ******* Số: 74/2007/QĐ-BGDDT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2007

12

Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục hòa nhập học sinh tàn tật, khuyết tật cấp Trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

49/2007/QD-BGDDT,Quyết định 49 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục hòa nhập,Quản lý giáo dục đào tạo,Học sinh tàn tật khuyết tật,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 49/2007/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 29/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2007

13

Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

64/2007/QD-BGDDT,Quyết định 64 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung giáo dục đại học,Bộ chương trình khung giáo dục đại học,Khối ngành công nghệ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 01/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

14

Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

51/2007/QD-BGDDT,Quyết định 51 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Điều lệ Trường tiểu học,Tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 51/2007/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2007

Ban hành: 31/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

15

Quyết định 1835/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1835/QD-BGDDT,Quyết định 1835 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nâng cao năng lực giảng viên,Ngành đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên,Ngành đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

16

Quyết định 1667/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

HTQT, Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT, Vụ KHTC, Vụ KHCN&MT, Vụ PC; - Lưu: VT, Vụ GDĐH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Minh Sơn DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC THAM GIA ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN 89 TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

17

Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

13/2007/QD-BGDDT,Quyết định 13 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình xóa mù chữ,Xóa mù chữ,Giáo dục sau khi biết chữ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ********* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** Số: 13/2007/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 03/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

18

Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2007/QD-BGDDT,Quyết định 01 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm giáo dục thường xuyên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2007

19

Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

1978/QD-BGDDT,Quyết định 1978 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chế độ dinh dưỡng ,Nâng cao sức khỏe ,Xếp loại thể lực học sinh sinh viên,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

20

Quyết định 501/QĐ-BGDĐT năm 2020 Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

33 DM_TRINH_DO Danh mục trình độ 1904/QĐ-BGDĐT 34 DM_TRINH_DO_CHUYEN_M ON Danh mục trình độ chuyên môn 1904/QĐ-BGDĐT 35 DM_TRINH_DO_DAO_TAO Danh mục trình độ đào tạo

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250