Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 206757 văn bản

1

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu,

Ban hành: 13/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2012

2

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế quận 5 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập phòng y tế quận 5,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 33/2006/QĐ-UBND Quận 5, ngày 02 tháng 11

Ban hành: 02/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

3

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Kiên Giang,Bảng giá ca máy,Thiết bị thi công xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Rạch

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

4

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Đắk Nông,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu,Công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 13/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

5

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Hậu Giang

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Hậu Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 12 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

6

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Số: 33/2006/QĐ-UBND Quận 8, ngày 12 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

7

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về bảng giá các loại tài sản để tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Quảng Bình,Bồi thường khi thu hồi đất,Bảng giá tài sản bồi thường thiệt hại,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 21/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2009

8

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Đắk Lắk,Xây dựng công trình,Quản lý dự án đầu tư,Tỉnh Đắk Lắk,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

9

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng Cảng cá Láng chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Số: 33/2006/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 01 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ LÁNG CHIM, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 01/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

10

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND quy định tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Y tế cơ sở thuộc tỉnh An Giang

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 28 tháng 7 năm

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

11

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Long An,Hạn mức giao đất,Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất,Tỉnh Long An,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

12

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Quảng Nam,Hoạt động Đo đạc Bản đồ,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 20 tháng 7

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

13

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số: 33/2006/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm

Ban hành: 18/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

14

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về việc thành lập trường tiểu học Trần Nhân Tôn trực thuộc phòng giáo dục huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

33/2006/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 12 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NHÂN TÔN TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 12/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

15

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về quy chế Thi đua, Khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 6 năm

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

16

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND điều chỉnh đô thị Phong Điền là đô thị loại V theo đơn vị hành chính mới thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33,Thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 24

Ban hành: 24/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

17

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Công báo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33,Tỉnh Khánh Hòa,Thành lập Trung tâm Công báo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 22

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

18

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND quy định xử phạt đối với chủ đầu tư thực hiện chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do tỉnh Đồng Nai

33/2006/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHẬM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Điều 127 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 23 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

19

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Sơn La,Bảng giá thiết bị thi công,Tỉnh Sơn La,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc -------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

20

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất Khu dân cư số 4 - Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

33/2006/QD-UBND,Quyết định 33 2006,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 05 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122