Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2005/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 187281 văn bản

1

Quyết định 33/2005/QĐ-BXD về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

33/2005/QD-BXD, Quyết định 33, Bộ Xây dựng, Định mức dự toán, Định mức dự toán xây dựng công trình, Định mức dự toán phần lắp đặt, Phần lắp đặt, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/2005/QĐ-BXD

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 33/QĐ-UBDT về giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

33/QD-UBDT,Quyết định 33 2020,Uỷ ban Dân tộc,Thủ tướng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Trình Chính phủ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

3

Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

33/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 33/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

4

Quyết định 33/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

33/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

5

Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/QD-TTg,Quyết định 33 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công trình thủy lợi,Chiến lược,Nguồn nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

6

Quyết định 33/2005/QĐ-BTS phê duyệt Chương trình phát triển cơ khí ngành thủy sản đến năm 2010 - định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

33/2005/QD-BTS,Quyết định 33 2005,Bộ Thuỷ sản,2005-2010,Phát triển cơ khí ngành thủy sản BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ

Ban hành: 23/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động do Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

33/2005/QD-BBCVT,Quyết định 33,Bộ Bưu chính Viễn thông,Cước dịch vụ,Công nghệ CDMA,Dịch vụ điện thoại,CDMA,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 33/2005/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ở trên thửa đất ở có vườn, ao phù hợp với cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

33/2005/QD-UBND,Quyết định 33 2005,Tỉnh Lạng Sơn,Diện tích xây dựng nhà ở ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2005/QĐ-UBND Lạng

Ban hành: 14/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

9

Quyết định 33/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

33/2005/QD-BYT,Quyết định 33 2005,Bộ Y tế,Khoa điều trị tích cực và chống độc,Khoa cấp cứu,Bệnh viện đa khoa,Tiêu chuẩn thiết kế,Tiêu chuẩn ngành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 33/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Hậu Giang

33/2005/QD-UBND,Quyết định 33 2005,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2005/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 25 tháng 08 năm 2005

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2015

11

Quyết định 33/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Caric thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

33/2005/QD-BCN,Quyết định 33 2005,Bộ Công nghiệp,Công ty Caric,Công ty TNHHNN 1 thành viên,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm

Ban hành: 19/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 33/2005/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở các chợ ven các tuyến lộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

33/2005/QD-UBND,Quyết định 33,Tỉnh Tiền Giang,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2005/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 25 tháng 7 năm 2005

Ban hành: 25/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

13

Quyết định 33/2005/QĐ-BGTVT ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tầu hoả của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

33/2005/QD-BGTVT,Quyết định 33,Bộ Giao thông vận tải,Bảo vệ trên tàu hỏa,Lực lượng bảo vệ,Lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa,Tổ chức hoạt động,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 7

Ban hành: 21/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 33/2005/QĐ-UBND phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

33/2005/QD-UBND,Quyết định 33,Tỉnh Quảng Bình,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2005/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 01 tháng 7

Ban hành: 01/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

15

Quyết định 33/2005/QĐ-BNN công bố Danh mục thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép lưu hành đến ngày 31/12/2005 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2005/QD-BNN,Quyết định 33 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nguyên liệu làm thuốc,Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành,Được lưu hành đến ngày 31/12/2005,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 33/2005/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

33/2005/QD-BTC,Quyết định 33 2005,Bộ Tài chính,Phí thẩm định,Cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển,Phí cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển,Cấp sổ lý lịch tàu biển,Giấy chứng nhận tàu biển,Giấy chứng nhận tàu công vụ,Tàu công vụ,Tàu công vụ Việt Nam,Bộ luật quốc tế an ninh tàu biển,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI

Ban hành: 01/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 33/2005/QĐ-UBBT về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

33/2005/QD-UBND,Quyết định 33,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2005/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 12 tháng 5 năm

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

18

Quyết định 33/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

33/2005/QD-UB,Quyết định 33 2005,Thành phố Hà Nội,Tổ chức bộ máy biên chế,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

19

Quyết định 33/2005/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

33/2005/QD-BNV,Quyết định 33 2005,Bộ Nội vụ,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 07 tháng 03

Ban hành: 07/03/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

20

Quyết định 33/2005/QĐ-UB phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận, năm 2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/2005/QD-UB,Quyết định 33 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Cổ động chính trị,Quảng cáo ngoài trời,Quận Phú Nhuận,Bổ sung quy hoạch,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QĐ-UB TP. Hồ

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83