Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3293/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 125355 văn bản

1

Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

3293/QD-UBND,Quyết định 3293 2019,Tỉnh Quảng Nam,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3293/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 16 tháng 10 năm

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

2

Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

3293/QD-UBND,Quyết định 3293 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3293/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

3

Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

3293/QD-UBND,Quyết định 3293 2018,Tỉnh Bình Định,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3293/QĐ-UBND Bình Định, ngày 27 tháng 9

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

4

Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3293/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3293/KH-UBND Bình Thuận, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

5

Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2017 thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở giai đoạn 2016-2020 và năm 2018” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

3293/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3293/KH-UBND Bình Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

6

Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hồ Chí Minh

3293/QD-UBND,Quyết định 3293 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh ,Năng lực cạnh tranh,Nâng cao năng lực cạnh tranh ,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

7

Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2015 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ do Tỉnh Quảng Ninh ban hành

3293/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3293 /KH-UBND Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

8

Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh Lâm Đồng ban hành

3293/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3293/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 14 tháng 06 năm 2013 KẾ

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

9

Quyết định 3293/2014/QĐ-UBND quy định thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Nghị quyết 173/2014/NQ-HĐND

3293/2014/QD-UBND,Quyết định 3293 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3293/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2015

10

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

11

Thông báo 3293/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

3293/TB-TCHQ,Thông báo 3293 2016,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Tờ khai hải quan,Kết quả phân loại hàng ,Phân loại Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2016

12

Quyết định 3293/QĐ-CT năm 2007 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

3293/QD-CT,Quyết định 3293 2007,Tỉnh Vĩnh Phúc,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3293/QĐ-CT Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2011

13

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19

17/CT-UBND,Chỉ thị 17 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố Hà Nội,Thực hiện giãn cách xã hội để phòng COVID 19 Hà Nội,Giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

14

Công điện 16/CĐ-UBND năm 2021 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

16/CD-UBND,Công điện 16 2021,Thành phố Hà Nội,Triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Biện pháp cấp bách phòng chống COVID 19 Hà Nội,Phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

16

Quyết định 3642/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

3642/QD-UBND,Quyết định 3642 2021,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Hà Nội,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID Hà Nội,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch COVID 19 Hà Nội,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

17

Kế hoạch 3605/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

3605/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Ninh Thuận,Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch tiêm vắc xin COVID 19 tỉnh Ninh Thuận 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

18

Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030

406/QD-UBND,Quyết định 406 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phát triển Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Tuyên Quang,Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại 2021,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

19

Quyết định 3601/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

3601/QD-UBND,Quyết định 3601 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

20

Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

1517/QD-UBND,Quyết định 1517 2021,Thành phố Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục của Ban Quản lý khu chế xuất Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Cần Thơ,Thủ tục Đầu tư của Ban Quản lý khu chế xuất Cần Thơ,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104