Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 328/2005/KDTM-ST Ng��y "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13169 công văn

1

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG năm 2016 thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

1006/NGCBQLGD-NG,Công văn 1006 2016,Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý,Cơ sở giáo dục công lập,Lương làm thêm giờ,Chế độ chính sách đào tạo cán bộ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Công văn 1165/BHXH-ST năm 2020 về lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1165/BHXH-ST,Công văn 1165 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chế độ chính sách,Bảo hiểm xã hội,Hành vi vi phạm pháp luật,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

3

Công văn 4955/BHXH-ST năm 2017 về tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội và lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4955/BHXH-ST,Công văn 4955 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm y tế,Cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Đổi thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

4

Công văn 3340/BHXH-ST năm 2017 về cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3340/BHXH-ST,Công văn 3340 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp sổ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3340/BHXH-ST

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

5

Công văn 3952/BHXH-ST năm 2018 về triển khai in và chuyển phát mẫu C12-TS, mẫu C13-TS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3952/BHXH-ST,Công văn 3952,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Thu bảo hiểm xã hội,Đóng bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3952/BHXH-ST V/v triển khai

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

6

Công văn 5243/BHXH-ST năm 2016 về cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5243/BHXH-ST,Công văn 5243 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Thẻ Bảo hiểm y tế,Cấp mới gia hạn,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

7

Công văn 3881/BHXH-ST năm 2016 về cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3881/BHXH-ST,Công văn 3881 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Quản lý thẻ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

8

Công văn 1814/BHXH-ST năm 2016 về thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1814/BHXH-ST,Công văn 1814 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ,Thẻ Bảo hiểm y tế,Quản lý thẻ bảo hiểm y tế,Phần mềm hỗ trợ ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

9

Công văn 3222/BHXH-ST năm 2016 về in thẻ bảo hiểm y tế có bổ sung thông tin thời điểm 05 năm liên tục do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3222/BHXH-ST,Công văn 3222 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm y tế,Chế độ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3222/BHXH-ST

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

10

Công văn 5349/BHXH-ST năm 2015 về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5349/BHXH-ST,Công văn 5349 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Người thuộc hộ gia đình cận nghèo,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

11

Công văn 5093/BHXH-ST năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5093/BHXH-ST,Công văn 5093 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Vướng mắc trong cấp thẻ bảo hiểm xã hội ,Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Số định danh cá nhân ,Mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

12

Công văn 4911/BHXH-ST năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4911/BHXH-ST,Công văn 4911 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

13

Công văn 1527/BHXH-ST năm 2017 về rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1527/BHXH-ST,Công văn 1527 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp sổ bảo hiểm,Sổ Bảo hiểm xã hội,Người lao động,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1527/BHXH-ST

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

14

Công văn 2944/BHXH-ST năm 2015 bổ sung mã đơn vị trực thuộc trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2944/BHXH-ST,Công văn 2944 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thẻ Bảo hiểm y tế,mã đơn vị trực thuộc ,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,tiếp nhận và trả thẻ bảo hiểm,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

15

Công văn 4346/BHXH-ST năm 2014 về cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4346/BHXH-ST,Công văn 4346 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế,Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

16

Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

PHỤ LỤC 01 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI RÀ SOÁT VÀ BÀN GIAO SỔ BHXH (Ban hành kèm theo Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam) 1. Đối với sổ BHXH do BHXH tỉnh, thành phố khác cấp, khi thực hiện rà soát, nếu phát hiện sai sót, BHXH nơi rà soát có văn bản phối hợp với BHXH nơi cấp sổ hoặc nơi xác nhận quá trình tham gia

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

17

Công văn 501/BHXH-ST năm 2016 về tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

501/BHXH-ST,Công văn 501 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tính thời gian công tác,Thời gian công tác hưởng bảo hiểm,Cán bộ xã phường thị trấn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

18

Công văn số 12865/BGDĐT-NG về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

12865/BGDDT-NG,Công văn 12865 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 12865/BGDĐT-NG V/v: chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP. Hà

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

19

Công văn 328/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

328/TCT-CS,Công văn 328 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

20

Công văn 2159/BHXH-ST năm 2014 chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2159/BHXH-ST,Công văn 2159 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp sổ bảo hiểm,Cấp sổ bảo hiểm xã hội,Cấp thẻ bảo hiểm xã hội ,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Vướng mắc trong cấp thẻ bảo hiểm xã hội ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36