Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14756 công văn

1

Công văn 1165/BHXH-ST năm 2020 về lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1165/BHXH-ST V/v lạm dụng chính sách BHXH của người lao động Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Theo quy định của pháp luật hiện hành, sổ BHXH được cấp và giao cho từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH và là cơ sở để giải quyết

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

2

Công văn 3434/BHXH-ST năm 2019 hướng dẫn nội dung liên quan công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

09/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bàn hành mẫu sổ BHXH; - Người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia BHXH, BHTN chưa được rà soát trả sổ BHXH. 2.2. Quy trình rà soát, trả sổ BHXH đối với những đối tượng trên thực hiện theo quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

3

Công văn 3952/BHXH-ST năm 2018 về triển khai in và chuyển phát mẫu C12-TS, mẫu C13-TS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3952/BHXH-ST,Công văn 3952,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Thu bảo hiểm xã hội,Đóng bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3952/BHXH-ST V/v triển khai

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

4

Công văn 4955/BHXH-ST năm 2017 về tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội và lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4955/BHXH-ST V/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

5

Công văn 3340/BHXH-ST năm 2017 về cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3340/BHXH-ST,Công văn 3340 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp sổ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3340/BHXH-ST

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

6

Công văn 1527/BHXH-ST năm 2017 về rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

V/v rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động và Kế hoạch số

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

7

Công văn 5243/BHXH-ST năm 2016 về cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5243/BHXH-ST V/v cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

8

Công văn 3881/BHXH-ST năm 2016 về cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 3881/BHXH-ST V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

9

Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 4027/BHXH-ST V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

10

Công văn 3222/BHXH-ST năm 2016 về in thẻ bảo hiểm y tế có bổ sung thông tin thời điểm 05 năm liên tục do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3222/BHXH-ST,Công văn 3222 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm y tế,Chế độ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3222/BHXH-ST

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

11

Công văn 1814/BHXH-ST năm 2016 về thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 1814/BHXH-ST V/v thu hồi thẻ BHYT Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

12

Công văn 501/BHXH-ST năm 2016 về tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 501/BHXH-ST V/v tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng BHXH Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. Trả lời Công văn số 96/BHXH-CST ngày 15/01/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng về việc tính thời

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

13

Công văn 5349/BHXH-ST năm 2015 về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 5349/BHXH-ST V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2016 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

14

Công văn 4911/BHXH-ST năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 4911/BHXH-ST V/v cấp thẻ BHYT năm 2016 Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Ngày 16/11/2015,

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

15

Công văn 5093/BHXH-ST năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5093/BHXH-ST V/v cấp thẻ BHYT năm 2016 Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

16

Công văn 4424/BHXH-ST năm 2015 hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4424/BHXH-ST V/v hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương -

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2015

17

Công văn 3505/BHXH-ST năm 2015 về chấn chỉnh thực hiện chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 3505/BHXH-ST V/v: chấn chỉnh thực hiện chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ còn một số

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

18

Công văn 2944/BHXH-ST năm 2015 bổ sung mã đơn vị trực thuộc trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 2944/BHXH-ST V/v bổ sung mã đơn vị trực thuộc trên thẻ BHYT Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có số

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

19

Công văn 328/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 328/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2019 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng; - Công ty TNHH MTV QNL. (Đ/c: 116 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2018/GTGT

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

20

Công văn 4346/BHXH-ST năm 2014 về cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 4346/BHXH-ST V/v cấp thẻ BHYT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Thời gian vừa qua,

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62