Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53350 văn bản

1

Quyết định 328/2005/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nguyễn Tấn Dũng Phụ lục: DANH MỤC 19 NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN...ƯU TIÊN ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường

Ban hành: 12/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2021 về Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi Cục thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG; QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

3

Quyết định 328/2005/QĐ.UB phê duyệt kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

328/2005/QD.UB,Quyết định 328 2005,Tỉnh Vĩnh Long,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/2005/QĐ.UB TX. Vĩnh Long, ngày 23

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

4

Nghị quyết 328/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 328/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

5

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh - huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

328/QD-UBND,Quyết định 328 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

6

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 20 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

8

Quyết định 328/QĐ-AIDS năm 2019 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-AIDS Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Căn cứ Quyết

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

9

Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

328/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/KH-UBND Tiền Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

10

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

328/QD-UBND,Quyết định 328 2019,Tỉnh Gia Lai,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

11

Thông báo 328/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số: 328/TB-TANDTC Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-TANDTC ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Tòa án nhân dân tối cao thông báo thi tuyển công chức, cụ thể như sau: I. VỊ

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

12

Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1497/QĐ-TTg “phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

328/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/KH-UBND Quảng Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

13

Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

phúc --------------- Số: 328/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

14

Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2018 thực hiện cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

328/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2018 KẾ

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

15

Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/2020/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

16

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

328/QD-UBND,Quyết định 328 2018,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 29 tháng 01 năm

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

17

Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

328/QD-BTP,Quyết định 328 2018,Bộ Tư pháp,Bổ nhiệm,Bổ nhiệm lại,Quy chế bổ nhiệm cán bộ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

18

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

328/QD-UBND,Quyết định 328 2018,Thành phố Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

19

Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2017 về thực hiện đánh giá nhanh chỗ ở an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

328/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/KH-UBND Lào Cai, ngày 19 tháng 12 năm 2017. KẾ HOẠCH

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

20

Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2017 về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

328/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69