Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 3231 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7556-1:2005 (BS EN 1948-1 : 1997) về Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 1: Lấy mẫu

TCVN7556-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7556-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7556-1 : 2005 BS EN 1948-1 : 1997 LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG PCDD/PCDF - PHẦN 1: LẤY MẪU Health care solid waste incinerator - Determination of the mass concentration

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7556-2:2005 (BS EN 1948 -2 : 1997) về Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 2: Chiết và làm sạch

TCVN7556-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7556-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7556 - 2 : 2005 BS EN 1948 -2 : 1997 LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG PCDD/PCDF PHẦN 2: CHIẾT VÀ LÀM SẠCH Health care solid waste incinerator – Determination of the mass

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

124

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-88:2005 (IEC 60335-2-88 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-88: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm được thiết kế để sử dụng cùng với các hệ thống gia nhiệt, thông gió hoặc điều hoà không khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-88:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-88:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Máy tạo ẩm,Hệ thống gia nhiệt,Hệ thống thông gió,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Hệ thống điều hoà không khí ,Thiết bị điện tương tự, TCVN 5699-2-88:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-88 : 2005 IEC

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7284-5:2005 (ISO 3098-5:1997) về Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 5: Bảng chữ cái Latinh, chữ số và dấu dùng cho hệ thống CAD

TCVN7284-5:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7284-5:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7284-5:2005 ISO 3098-5:1997 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM - CHỮ VIẾT - PHẦN 5: BẢNG CHỮ CÁI LATINH, CHỮ SỐ VÀ DẤU DÙNG CHO HỆ THỐNG CAD Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD Lettering of the Latin alphabet, numerals

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 16668:2005 (ISO/TS 16668 : 2000) về Bộ đăng ký ngữ nghĩa cơ sở (BSR)

TCVNISO/TS16668:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/TS 16668 : 2005 ISO/TS 16668 : 2000 BỘ ĐĂNG KÝ NGỮ NGHĨA CƠ SỞ (BSR) Basic Semantics Registers (BSR) Lời nói đầu TCVN ISO/TS 16668 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 16668: 2000. TCVN ISO/TS

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

127

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 342:2005 về Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt

theo Quyết định số: 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy trình này quy định về trình tự tác nghiệp của công tác chạy tàu, dồn tàu trên tuyến đường đơn thuộc mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có

Ban hành: 30/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

128

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 652:2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt sinh sản hướng trứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

                                                                                               Nhóm B TIÊU CHUẨN NGÀNH                                                          10 TCN 652-2005 THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH CHO VỊT SINH SẢN HƯỚNG TRỨNG Complete feeds for egg type reproductor ducks (Ban hành kèm theo Quyết định số 3513 QĐ/BNN-KHCN ngày 14 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

129

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 654:2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN654:2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN654:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 654-2005  THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH CHO VỊT THỊT Complete feeds for broiler ducks (Ban hành kèm theo Quyết định số 3513 QĐ/BNN-KHCN ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

130

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 661-2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

661-2005 THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH CHO GÀ THỊT Complete feeds for broilers (Ban hành kèm theo Quyết định số 3513 QĐ/BNN-KHCN ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-2:2005 về Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7541-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng ,Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao,TCVN 7541-2:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7541 - 2 : 2005 THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HIỆU SUẤT CAO – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1 : 1997) về Cần trục - Sử dụng an toàn - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN7549-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7549-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7549-1 :2005 ISO 12480-1 : 1997 CẦN TRỤC - SỬ DỤNG AN TOÀN - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes - Safe use - Part 1: General Lời nói đầu TCVN 7549-1 : 2005 hoàn toàn tương đương ISO 12480-1 :

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

133

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 156:2005 về Hệ thống công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

của.................................. Căn cứ Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 156 - 2005 "Hệ thống Công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống" của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số..........QĐ/BNN-KHCN ngày........tháng........năm 2005). Căn

Ban hành: 21/09/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-9:2005 (ISO 7176-9 : 2001) về Xe lăn - Phần 9: Thử khí hậu đối với xe lăn điện

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu TCVN 7444-9 : 2005 là một phần của TCVN 7444 (ISO 7176) TCVN 7444-9 : 2005 được áp dụng cùng với các phần khác của

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hấp vải do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-85:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-85:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu cụ thể ,Thiết bị hấp vải,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-85:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-85 : 2005 IEC 60335-2-85 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-5:2005 (ISO 10993-5:1999) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in vitro

TCVN7391-5:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-5:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7391-5:2005 ISO 10993-5:1999 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 5: PHÉP THỬ ĐỘC TÍNH TẾ BÀO IN VITRO Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-2:2005 (ISO 10993-2:1992) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật

TCVN7391-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7391-2:2005 ISO 10993-2:1992 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 2: YÊU CẦU SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements Lời nói đầu TCVN 7391-2:2005 hoàn toàn

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7542-1:2005 (ISO 4531-1 : 1998) về Men thủy tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men khi tiếp xúc với thực phẩm - Phần 1: Phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7542-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7542-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Men thủy tinh và men sứ,Sự thôi ra của chì và cadimi ,Dụng cụ tráng men ,Phương pháp thử,TCVN 7542-1:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7542-1 : 2005 (ISO 4531-1 : 1998); TCVN 7542-2 : 2005 (ISO 4531-2 : 1998); TCVN 7543 : 2005

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-8:2005 (ISO 7176-8 : 1998) về Xe lăn - Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử độ bền tĩnh, độ bền va đập và độ bền mỏi

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu TCVN 7444-8 : 2005 là một phần của TCVN 7444 (ISO 7176)

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-3:2005 (ISO 10993-3:2003) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản

TCVN7391-3:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-3:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7391-3:2005 ISO 10993-3:2003 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 3: PHÉP THỬ ĐỘC TÍNH DI TRUYỀN, KHẢ NĂNG GÂY UNG THƯ VÀ ĐỘC TÍNH SINH SẢN Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity,

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102