Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 3231 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 về đường ôtô - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4054:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đường ôtô ,TCVN 4054:2005 ,Yêu cầu thiết kế,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4054 : 2005 ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Highway - Specifications for design Lời nói đầu TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 :

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7469:2005 (ISO 11932 : 1996) về An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất

TCVN7469:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7469:2005,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7469 : 2005 ISO 11932 : 1996 AN TOÀN BỨC XẠ - ĐO HOẠT ĐỘ VẬT LIỆU RẮN ĐƯỢC COI NHƯ CHẤT THẢI KHÔNG PHÓNG XẠ ĐỂ TÁI CHẾ, TÁI SỬ DỤNG HOẶC CHÔN CẤT Radiation protection – Activity measurements of solid materials considered

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

83

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7491:2005 về Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7491:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7491:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7491 : 2005 ECGÔNÔMI - BỐ TRÍ BÀN GHẾ HỌC SINH TRONG PHÒNG HỌC Ergonomics - Arrangement of desks and chairs in a classroom Lời nói đầu TCVN 7491 : 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 159 "Ecgônômi" biên soạn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

84

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7496:2005 (ASTM D 113 - 99) về Bitum - Phương pháp xác định độ kéo dài do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7496:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7496:2005,***,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7496 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KÉO DÀI Bitumen – Test method for ductility 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Độ kéo dài của bitum là khoảng cách đo được tính từ thời điểm bắt đầu kéo mẫu đến thời điểm khi mẫu đứt, như

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

85

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14004:2005 (ISO 14004: 2004) về hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVNISO14004:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14004:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống quản lý môi trường ,Hướng dẫn chung về nguyên tắc,Hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ,TCVN ISO 14004:2005 ,Tài nguyên- Môi trường TCVN ISO 14004: 2005 ISO 14004: 2004 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC, HỆ THỐNG VÀ KỸ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4829:2005 (ISO 6579 : 2002) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện Salmonella trên đĩa thạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4829:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4829:2005,***,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Phương pháp phát hiện Salmonella ,TCVN 4829:2005 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4829 : 2005 ISO 6579 : 2002 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUỐI - PHƯƠNG PHÁP PHÁT

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

87

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7503:2005 về Bi tum - Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7503:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7503:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7503 : 2005 BITUM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PARAPHIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT Bitumen - Determination of the paraffin wax content by distillation 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

88

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 347:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

TCXDVN347:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN347:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,Yêu cầu riêng đối với cột,TCXDVN 347:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 347 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 7- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI CỘT. Fire- resistance tests-

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

89

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7528:2005 về kính xây dựng - Kính phủ phản quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7528:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7528:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kính xây dựng,Kính phủ phản quang ,TCVN 7528:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7528 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHỦ PHẢN QUANG Glass in building – Solar reflective coated glass Lời nói đầu TCVN 7528:2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5929:2005 về mô tô, xe máy -yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5929:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5929:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 5929:2005 ,Tiêu chuẩn mô tô xe máy ,Yêu cầu an toàn chung,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5929 : 2005 MÔ TÔ, XE MÁY -YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Motorcycles and mopeds -General safety requirements and test methods Lời nói

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

91

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7466:2005 về phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho xe cơ giới - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7466:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7466:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,Hệ thống nhiên liệu,Xe cơ giới,Khí dầu mỏ hóa lỏng,Phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,TCVN 7466:2005,Giao thông TCVN 7466: 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ DẦU

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7471:2005 về Các sản phẩm kim loại tấm đã hoàn thiện/phủ sơn, sử dụng bên trong và bên ngoài công trình xây dựng

TCVN7471:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7471:2005,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7471 : 2005 CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI TẤM ĐÃ HOÀN THIỆN/PHỦ SƠN, SỬ DỤNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Prefinished/prepainted sheet metal products for interior/exterior building applications Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

93

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4992:2005 (ISO 7932 : 2004) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4992:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4992:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm ,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Định lượng Bacillus cereus giả định, Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C,TCVN 4992:2005 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4992 : 2005 ISO 7932 : 2004 VI

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7514:2005 (ICGFI No 20, có sửa đổi) về quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại quả khô và các loại hạt khô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7514:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7514:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7514:2005 ,Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt ,Diệt côn trùng trong quả khô ,Các loại hạt khô ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7514 : 2005 QUI PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ TỐT ĐỂ DIỆT CÔN TRÙNG TRONG CÁC LOẠI QUẢ KHÔ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7501:2005 (ASTM D 70 - 03) về Bi tum - Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7501:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7501:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7501 : 2005 BITUM -PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG (PHƯƠNG PHÁP PYCNOMETER) Bitumen - Test method for dentermination of density (Pycnometer method) 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

96

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7534:2005 (ISO 5402:2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền uốn gấp bằng máy uốn gấp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7534:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7534:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền uốn gấp,Phép thử cơ lý da,TCVN 7534:2005 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7534:2005 ISO 5402:2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN GẤP BẰNG MÁY UỐN GẤP Leather - Physical and mechanical test -

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7482:2005 (ISO 13770 : 1997) về Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm - Yêu cầu trong sử dụng để tránh làm nứt cổ và vỏ chai chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7482:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7482:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu sử dụng,Chai chứa khí,Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm,Tránh làm nứt cổ và vỏ chai ,TCVN 7482:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7482 : 2005 ISO 13770 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ BẰNG HỢP KIM NHÔM - YÊU CẦU TRONG SỬ DỤNG ĐỂ TRÁNH LÀM NỨT CỔ VÀ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7499:2005 (ASTM D 6 - 00) về Bi tum - Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7499:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7499:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7499 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔN THẤT KHỐI LƯỢNG SAU GIA NHIỆT Bitumen - Test  method for determination of loss on heating 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

99

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 335:2005 về công trình thủy điện Sơn La - tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Thiết kế kỹ thuật” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 07 /2005/QĐ-BXD ngày 07 tháng 02 năm 2005 CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 1. Khi trích dẫn các tài liệu số liệu của Việt Nam - TCVN              : Tiêu chuẩn Việt Nam - TCXD             : Tiêu chuẩn xây dựng - TCXDVN         : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam -

Ban hành: 07/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1865-2:2010 (ISO 2470-2:2008) về Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuyếch tán xanh - Phần 2: Điều kiện ánh sáng ban ngày ngoài trời (Độ trắng D65)

thử nghiệm, quy trình kiểm tra môi trường và điều hòa mẫu. [2] TCVN 1865-1:2010 (ISO 2470-1:2009), Giấy, cáctông và bột giấy – Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh (độ trắng ISO) – Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà. [3] ISO 4094:2005, Paper, board and pulps – International calibration of testing apparatus – Nomination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102