Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 3239 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 355:2005 về tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - phòng khán giả yêu cầu kỹ thuật design do Bộ Xây dựng ban hành

LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 355: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật” quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các nhà hát để biểu diễn kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch, ca múa nhạc... Tiêu chuẩn TCXDVN 355: 2005 được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BXD ngày 19 tháng 10 năm 2005. 1. Phạm vi áp dụng:

Ban hành: 19/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

42

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 175:2005 về mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

buildings – Design standard LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn TCXDVN 175 : 2005 “ Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 26/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2005. TIÊU CHUẨN NÀY THAY THẾ CHO TIÊU CHUẨN TCXD 175 : 1990 “ MỨC ỒN CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 354:2005 về bê tông nặng - phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN ……. : 2005 “Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông” được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số …29 ngày 25./…8../ 2005. BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT TRONG BÊ TÔNG Heavy concrete- Method for determination of sulfate content in concrete 1. Phạm

Ban hành: 25/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

44

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 349:2005 về cát nghiền cho bê tông và vữa do Bộ Xây dựng ban hành

ban hành theo Quyết định số: 30/2005/QĐ-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2005. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng chế tạo bê tông và vữa. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 1772-1: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa -

Ban hành: 25/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

45

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 337:2005 về vữa và bê tông chịu axit do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN337:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN337:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN337:2005,Vữa và bê tông chịu axit ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 337: 2005 Xuất bản lần 1 VỮA VÀ BÊ TÔNG CHỊU AXIT MORTARS AND ACID RESISTANT CONCRETES 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bêtông chịu axit trên

Ban hành: 22/04/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

46

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 351:2005 về quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

"Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình" quy định các yêu cầu kỹ thuật, các phương pháp, quy trình quan trắc và xử lý số liệu chuyển dịch ngang nhà và công trình xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số ........................................... ngày ...... tháng .......... năm 2005. 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 30/09/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6070:2005 về Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6070:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6070:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hóa,Xi măng,TCVN 6070:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6070 : 2005 XI MĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT THỦY HÓA Hydraulic cement – Test method for heat of hydration Lời nói đầu TCVN 6070 : 2005

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 350:2005 về gạch chịu lửa cho lò quay - kích thước cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số..18/2005../QĐ-BXD ngày .20.tháng 6 năm 2005. 1. Phạm vi áp dụng  Tiêu chuẩn này quy định kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay. 2.Kích thước  Kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay được thể hiện ở bảng

Ban hành: 20/06/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

49

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 340:2005 về lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ do Bộ Xây dựng ban hành

liên quan đến bản vẽ kỹ thuật – Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 08 năm 2005. LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT - TỪ VỰNG Phần 1: THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN BẢN VẼ KỸ THUẬT – THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CÁC LOẠI BẢN VẼ Technical product documentation – Vocabulary - Part 1

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

50

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 352:2005 về sơn - phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô do Bộ Xây dựng ban hành

LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 352: 2005 “Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô” được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số ….. ngày ..... tháng ..... năm 2005. SƠN - PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ Paint - Method for Nondestructive Determination of Dry Film Thickness

Ban hành: 19/07/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

51

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 341:2005 về sơn tường - sơn nhũ tương - phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn do Bộ Xây dựng ban hành

of resistance to damp heat LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 341 : 2005 “Sơn tường – Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn” được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số …………. ngày …../…../ 2005. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn nhũ tương nước

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

52

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 336:2005 về vữa dán gạch ốp lát - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCXDVN336:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN336:2005,***,TCXDVN336:2005 ,Vữa dán gạch ốp lát,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 336 : 2005 Xuất bản lần 1 VỮA DÁN GẠCH ỐP LÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ADHESIVES FOR TILES - SPECIFICATION AND TESTING METHODS Hà Nội - 2005 1. Phạm vi áp

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 334:2005 về quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN334:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN334:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN334:2005,Quy phạm sơn thiết bị ,Kết cấu thép,Dân dụng và công nghiệp ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 334 : 2005 QUY PHẠM SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP TRONG XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Codes of painting for steel equipment and structure

Ban hành: 05/05/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

54

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 339:2005 về tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian do Bộ Xây dựng ban hành

nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 08 năm 2005. TIÊU CHUẨN TÍNH NĂNG TRONG TOÀ NHÀ - ĐỊNH NGHĨA, PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ ĐIỆN TÍCH VÀ KHÔNG GIAN PERFORMANCE STANDARDS IN BUILDING - DEFINITION ANDCALCULATION OF AREA AND SPACE

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7470:2005 về Thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng

TCVN7470:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7470:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7470 : 2005 THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG PHỦ NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG Steel sheet and strip - Hot dip aluminium/zinc-coated Lời nói đầu TCVN 7470 : 2005 được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn quốc gia Úc

Ban hành: 10/06/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7545:2005 về Giầy, ủng cao su - Ủng bằng cao su lưu hoá chống xăng, dầu, mỡ chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7545:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7545:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ủng bằng cao su lưu hoá ,Giầy ủng cao su,TCVN 7545:2005 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7545 : 2005 GIẦY, ỦNG CAO SU - ỦNG BẰNG CAO SU LƯU HÓA CHỐNG XĂNG, DẦU, MỠ Rubber footwear – Vulcanized rubber boots with oil resistance Lời

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 333:2005 về chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN333:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN333:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN333:2005 ,Chiếu sáng nhân tạo,Công trình công cộng,Kỹ thuật hạ tầng đô thị,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 333: 2005 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Artificial outdoor

Ban hành: 04/04/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7522:2005 (ISO 1114 : 1977) về hạt cacao - Xác định các dạng khuyết tật sau khi cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

lớn nhất của lá mầm. Kiểm tra bằng mắt thường cả hai nửa của hạt dưới ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng nhân tạo tương đương. Đếm riêng từng loại khuyết tật của hạt, ví dụ như bị mốc, chai xám, bị hỏng do côn trùng gây hại, nẩy mầm, lép (xem các thuật ngữ, định nghĩa trong điều 2 của TCVN 7518 : 2005 Hạt cacao – Thuật ngữ và định nghĩa) hoặc các

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4991:2005 (ISO 7937 : 2004) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

TCVN4991:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4991:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch ,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,TCVN 4991:2005,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4991 : 2005 ISO 7937 : 2004 VI SINH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7520:2005 (ISO 2291 : 1980) về hạt cacao - Xác định độ ẩm (phương pháp thông dụng) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7520:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7520:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7520:2005 ,Hạt cacao,Xác định độ ẩm,Phương pháp thông dụng,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7520 : 2005 ISO 2291 : 1980 HẠT CACAO – XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG) Cocoa beans –

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56