Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 3231 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7485:2005 (ASTM D 56-02A) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag

TCVN7485:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7485:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7485 : 2005 ASTM D 56-02A SẢN PHẨM DẦU MỎ − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY BẰNG THIẾT BỊ THỬ CỐC KÍN TAG Petroleum products − Test method for flash point by Tag closed cup tester

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7517:2005 (ISPM No.8 : 1998 , có sửa đổi) về Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng

luận này có thể được hỗ trợ bằng các hồ sơ cụ thể về sự không có mặt. Cũng có thể kết luận một loài dịch hại không có mặt thậm chí ngay cả khi có những hồ sơ trái ngược nhau. Các tình huống khác nhau đó được mô tả dưới đây. Sự không có mặt của dịch hại có thể cũng được khẳng định bằng điều tra cụ thể (xem TCVN 7516 : 2005) và trong trường hợp

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7461:2005 (ISO 2958:1973) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bảo vệ bên ngoài cho ô tô con

TCVN7461:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7461:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7461:2005 ISO 2958:1973 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BẢO VỆ BÊN NGOÀI CHO Ô TÔ CON Road vehicles - Exterior protection for passenger cars Lời nói đầu TCVN 7461:2005 tương đương với tiêu chuẩn ISO 2958:1973

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7478:2005 (ISO 6549 : 1999) về Phương tiện giao thông đường bộ - Quy trình xác định điểm H và điểm R do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7478:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7478:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy trình xác định điểm H ,Quy trình xác định điểm R,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 7478:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7478 : 2005 ISO 6549 : 1999 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐIỂM H VÀ ĐIỂM R Road

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7529:2005 về kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7529:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7529:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT Glass in building - Heat absorbing tint glass Lời nói đầu TCVN 7529 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7547:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại

TCVN7547:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7547:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TCVN 7547:2005 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHÂN LOẠI Personal protective equipment - Classification Lời nói đầu TCVN 7547: 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn trên cơ sở dự thảo

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7464:2005 (ECE 110-02, phần 1) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) dùng cho ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7464:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7464:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7464 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ TỰ NHIÊN NÉN (CNG) DÙNG CHO Ô TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Specific components in fuel

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7508:2005 (EN 12517 : 1998) về Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Kiểm tra mối hàn bằng chụp tia bức xạ - Mức chấp nhận

TCVN7508:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7508:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7508 : 2005 EN 12517 : 1998 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN – KIỂM TRA M6OI1 HÀN BẰNG CHỤP TIA BỨC XẠ - MỨC CHẤP NHẬN Non-destructive examination of welds – Radiographic examination of welded joints –

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7555:2005 (ISO 830:1999) về Công tenơ vận chuyển - Từ vựng

TCVN7555:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7555:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7555:2005 ISO 830:1999 CÔNG TENƠ VẬN CHUYỂN - TỪ VỰNG Freight contai ners - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 7555:2005 hoàn toàn tương đương ISO 830:1999. TCVN 7555:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7553:2005 (ISO 668 : 1995) về Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định

TCVN7553:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7553:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7553 : 2005 ISO 668 : 1995 CÔNG TENƠ VẬN CHUYỂN LOẠT 1 - PHÂN LOẠI, KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG DANH ĐỊNH Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings Lời nói đầu TCVN 7553 :

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7565:2005 về Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa

TCVN7565:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7565:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7565:2005 QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Rules of cargo handling appliances for means of floating inland water Lời nói đầu TCVN 7565:2005 thay thế cho QPVN 26 – 83. TCVN

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7560:2005 (ISO/IEC 14462 : 2004) về Công nghệ thông tin - Mô hình tham chiếu EDI-mở

TCVN7560:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7560:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7560 : 2005 ISO/IEC 14462 : 2004 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÔ HÌNH THAM CHIẾU EDI-MỞ Information technology − Open-edi reference model Lời nói đầu TCVN 7660 : 2005 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

33

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 358:2005 về cọc khoan nhồi - phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

- Sonic pulse method for determination of homogeneity of concrete Lời nói đầu TCXDVN 358 : 2005 "Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông" được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: 43/2005 ngày30 tháng11năm 2005 CỌC KHOAN NHỒI - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG

Ban hành: 30/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7554:2005 (ISO 1161 – 1984) về Công tenơ vận tải loạt 1 - Bộ phận định vị ở góc - Đặc tính kỹ thuật

TCVN7554:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7554:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7554 : 2005 ISO 1161 : 19 CÔNG TENƠ VẬN TẢI LOẠT 1 – BỘ PHẬN ĐỊNH VỊ Ở GÓC – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Series 1 freight containers- Corner fittings – Specification Lời nói đầu TCVN 7554 : 2005 hoàn

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7561:2005 (ISO 6093:1985) về Xử lý thông tin - Cách trình bày các giá trị số trong chuỗi ký tự cho trao đổi thông tin

TCVN7561:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7561:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7561:2005 ISO 6093:1985 XỬ LÝ THÔNG TIN - CÁCH TRÌNH BÀY CÁC GIÁ TRỊ SỐ TRONG CHUỖI KÝ TỰ CHO TRAO ĐỔI THÔNG TIN Information processing - Representation of numerical values in character strings for information interchange Lời nói

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

36

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 359:2005 về Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ do Bộ Xây dựng ban hành

by dynamic low-strain testing Hà Nội - 2005 Lời nói đầu TCXDVN 359:2005 “ Cọc – Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ” do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BXD ngày 19/12/2005. CỌC - THÍ NGHIỆM KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ Foundation Piles - Method

Ban hành: 19/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7515:2005 (ISPM No.4 : 1996 có sửa đổi) về Yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại

TCVN7515:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7515:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7515 : 2005 YÊU CẦU ĐỂ THIẾT LẬP CÁC VÙNG KHÔNG NHIỄM DỊCH HẠI Requirements for the establishment of pest free areas Lời nói đầu TCVN 7515 : 2005 tương đương có sửa đổi ISPM No.4 : 1996 (Tiêu chuẩn

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

38

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 362:2005 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN362:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN362:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN362:2005,Quy hoạch cây xanh,Cây xanh sử dụng công cộng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 362:2005 QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG TRONG CÁC ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ LỜI NÓI ĐẦU. TCVN 362 : 2005 – “Quy hoạch cây xanh sử dụng công

Ban hành: 05/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7548:2005 (ISO 13200 : 1995) về Cần trục - Ký hiệu an toàn và hình ảnh nguy hiểm - Nguyên tắc chung

TCVN7548:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7548:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7548 : 2005 ISO 13200 : 1995 CẦN TRỤC - KÝ HIỆU AN TOÀN VÀ HÌNH ẢNH NGUY HIỂM - NGUYÊN TẮC CHUNG Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles Lời nói đầu TCVN 7548 : 2005

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

40

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 353:2005 về nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

các yêu cầu khi thiết kế nhà ở liên kế được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 42 ngày 29 tháng 11 năm 2005 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất  về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị. 1.2. Trong trường hợp những

Ban hành: 29/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102