Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 3231 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7558-2:2005 về Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải - Phần 2: Phương pháp đo độ đục do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7558-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7558-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định tổng nồng độ các chất hữu cơ ,Lò đốt chất thải rắn y tế ,Phương pháp đo độ đục,TCVN 7558-2:2005,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7558-2 : 2005 LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN XÁC ĐỊNH TỔNG NỒNG ĐỘ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG KHÍ THẢI - PHẦN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 147:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng để xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu

14TCN147:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN147:2005,***,Xác định sức chống cắt của đất,Đất hạt mịn mềm yếu,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Phương pháp thí nghiệm trong phòng ,Phương pháp thí nghiệm cắt cánh,14 TCN 147:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 147 - 2005 ĐẤT XÂY

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-3:2005 (ISO 10545-3:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-3:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-3:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ hút nước, Xác định độ xốp biểu kiến,Xác định khối lượng thể tích,Xác định khối lượng riêng tương đối ,Gạch gốm ốp lát ,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-3:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-3 : 2005 GẠCH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 134:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN134:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN134:2005,***,Xác định đặc trưng co ngót của đất ,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,14 TCN 134:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 134:2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils. Laboratory methods

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 132:2005 về đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN132:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN132:2005,***,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Xác định đặc trưng tan rã của đất ,14 TCN 132:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 132:2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TAN RÃ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils. Laboratory methods

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 133:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN133:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN133:2005,***,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Đặc trưng trương nở của đất ,14 TCN 133:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 133:2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils. Laboratory methods

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4830-2:2005 (ISO 6888-2 : 1999, AMD 1 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch - Phần 2: Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch fibrinogen huyết tương thỏ do Bộ Khoa học và Công nghệ

TCVN4830-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4830-2:2005,***,Sử dụng môi trường thạch fibrinogen huyết tương thỏ ,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,Định lượng staphylococci có phản ứng dương tính coagulase ,TCVN 4830-2:2005,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4830-2 : 2005 ISO

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 139:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN139:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN139:2005,***,Xác định hệ số thấm của đất,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,14 TCN 139:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 139 - 2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005 về Bản vẽ thủy lợi - Các nguyên tắc trình bày

14TCN21:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN21:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 21-2005 BẢN VẼ THỦY LỢI – CÁC NGUYÊN TẮC TRÌNH BÀY Hydraulic engineering drawings – General principles of presentation 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn Bản vẽ Thủy Lợi – Các nguyên tắc trình bày

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

190

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7531-1:2005 (ISO 4223-1 : 2002) về Định nghĩa một số thuật ngữ sử dụng trong công nghiệp lốp - Phần 1: Lốp hơi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7531-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7531-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp lốp ,Định nghĩa,Thuật ngữ và định nghĩa,TCVN 7531-1:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7531-1 : 2005 ISO 4223-1 : 2002 ĐỊNH NGHĨA MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP LỐP – PHẦN 1: LỐP HƠI Definitions of some

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-16:2005 (ISO 10545-16:1999) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-16:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-16:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định sự khác biệt nhỏ về màu ,Gạch gốm ốp lát ,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-16:2005,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-16 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 16: XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHỎ VỀ MÀU

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

192

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 138:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN138:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN138:2005,***,Xác định đặc trưng lún ướt của đất ,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,14 TCN 138:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 138 - 2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 92:2005 về cơ sở sản xuất giống tôm biển - Yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh thú y do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN92:2005,Tiêu chuẩn ngành 28TCN92:2005,Bộ Thuỷ sản,Cơ sở sản xuất giống tôm biển,Yêu cầu kỹ thuật,Vệ sinh thú y,28 TCN 92:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 92:2005 Soát xét lần 1 Cơ sở sản xuất giống

Ban hành: 17/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-1:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa - Phần 1: Quy định chung

TCVN5801-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5801-1:2005,***,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5801-1:2005 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA PHẦN 1 - QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN 1A - QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT KỸ THUẬT CHƯƠNG 1 - QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy định chung 1.1.1 Phạm

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

195

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145:2005 về hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN145:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN145:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN145:2005,Lập đề cương khảo sát thiết kế ,Thiết kế công trình thủy lợi,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 145:2005 HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (Ban hành theo quyết định số 405/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 2 năm

Ban hành: 28/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7481-2:2005 (ISO 11116-2: 1999) về Chai chứa khí ren côn 17 E để nối van vào chai chứa khí - Phần 1: Đặc tính kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7481-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7481-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chai chứa khí ren côn 17 E,Nối van vào chai chứa khí ,Đặc tính kỹ thuật,TCVN 7481-2:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7481-2: 2005 ISO 11116-2: 1999 CHAI CHỨA KHÍ - REN CÔN 17E ĐỂ NỐI VAN VÀO CHAI CHỨA KHÍ - PHẦN 2: CALIP NGHIỆM THU

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17011:2005 (ISO/IEC 17011 : 2004) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với cơ quan công nhận - Các tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVNISO/IEC17011:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đánh giá sự phù hợp,Yêu cầu chung đối với cơ quan công nhận ,TCVN ISO/IEC 17011:2005 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO/IEC 17011:2005 ISO/IEC 17011:2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP- YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN CÔNG NHẬN CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7558-1:2005 về Lò đốt chất thải rắn - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải - Phần 1: Phương pháp quang phổ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7558-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7558-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Lò đốt chất thải rắn ,Phương pháp quang phổ,Xác định tổng nồng độ các chất hữu cơ ,TCVN 7558-1:2005 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7558-1 : 2005 LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN - XÁC ĐỊNH TỔNG NỒNG ĐỘ CẤC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG KHÍ THẢI -

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6507-1:2005 (ISO 6887-1 : 1999) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6507-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,Chuẩn bị mẫu thử,Chuẩn bị huyền phù ban đầu ,Kiểm tra vi sinh vật,Chuẩn bị dung dịch pha loãng thập phân ,Nguyên tắc chuẩn bị huyền phù,Nguyên tắc chuẩn bị dung dịch pha loãng thập phân ,TCV,Công nghệ- Thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

200

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 về quản lý an toàn trong bức xạ tần số radio phần 1: mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3KHz đến 300GHz doBộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN3718-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3718-1:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCVN 3718-1:2005 ,Quản lý an toàn trong bức xạ tần số radio,Mức phơi nhiễm lớn nhất ,3KHz đến 300GHz,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3718-1:2005 Xuất bản lần 1

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133