Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1751 văn bản

161

Nghị quyết 75/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định liên Chính phủ về Cảng cạn do Chính phủ ban hành

tháng 10 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ CẢNG CẠN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, QUYẾT NGHỊ:

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

162

Quyết định 13/2005/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

13/2005/QD-BGD&DT,Quyết định 13 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp,Trung học chuyên nghiệp,Quy chế tuyển sinh,Quy chế tuyển sinh trung học chuyên nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

163

Quyết định 1166/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1166/2005/QD-CTN,Quyết định 1166 2005,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ********** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:1166/QĐ-CTN

Ban hành: 05/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

164

Quyết định 1350/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch do Chủ tịch nước ban hành

1350/2005/QD-CTN,Quyết định 1350 2005,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1350/2005

Ban hành: 11/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

165

Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ I-TA-LI-A KÝ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2013 TẠI ROME, CỘNG HÒA I-TA-LI-A CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

166

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không song phương giữa Việt Nam và Xây - sen do Chính phủ ban hành

VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÂY-SEN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Giao

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

167

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Ê-xtô-ni-a do Chính phủ ban hành

2005; Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 4854/TTr-BNG-LS ngày 10 tháng 12 năm 2013, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ê-xtô-ni-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao. Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

168

Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG PHÍA NAM ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đất đai; Luật Quy hoạch đô thị; Căn cứ Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

169

Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại Hàng hóa do Chính phủ ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH KINH TẾ ASEAN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

170

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ/CP thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA,Thông tư liên tịch 02 2005,Bộ Công An,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Ngoại giao,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Khuyến khích đầu tư trong nước,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TƯ PHÁP-BỘ NGOẠI GIAO-BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

171

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2013 phê duyệt "Hiệp định giữa Việt Nam - Đức về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao" do Chính phủ ban hành

điều ước quốc tế ngày 24 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao". Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

172

Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

173

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Mi-an-ma do Chính phủ ban hành

tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2416/TTr-BGTVT ngày 09 tháng 03 năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma được ký ngày 05 tháng 11 năm 2015. Điều 2. Bộ Ngoại

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

174

Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

nước theo “Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về chất lượng nước cấp cho sinh hoạt”. Sau khi mạng cấp nước liên vùng hoàn chỉnh thì sẽ sử dụng thêm nguồn nước này. Công trình đầu mối cấp nước: Dự kiến xây dựng 06 - 07 nhà máy cấp nước có công suất từ 3.000 m3/ng.đ đến 85.000m3/ng.đ; nâng cấp công suất của các trạm cấp nước hiện có trong

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

175

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về các chuyến bay giữa và qua lãnh thổ hai nước giữa Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) do Chính phủ ban hành

Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 16639/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2015, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) về các

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

176

Quyết định 2099/QĐ-TTg năm 2015 ký Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Bra-xin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số

Ban hành: 28/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

177

Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

phúc --------------- Số: 24/2016/TB-LPQT Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

178

Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Tan-da-ni-a do Chính phủ ban hành

cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2501/TTr-BGTVT ngày 03 tháng 3 năm 2015, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a đã ký

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

179

Văn bản hợp nhất 8026/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31 tháng 12

Ban hành: 10/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

180

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/2005/TTLT-BTP-BTNMT,Thông tư liên tịch 05 2005,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Tư pháp,Thế chấp quyền sử dụng đất,Bảo lãnh quyền sử dụng đất,Thế chấp tài sản gắn liền với đất,Bảo lãnh tài sản gắn liền với đất,Tài sản gắn liền với đất,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản LIÊN BỘ BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 16/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69