Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1748 văn bản

121

Quyết định 43/2005/QĐ-UB phê duyệt Đề án thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010

43/2005/QD-UB,Quyết định 43 2005,Tỉnh Nghệ An,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2005/QĐ-UB Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2005

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

122

Quyết định số 10/2005/QĐ-BGDĐT về tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông,Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

10/2005/QD-BGDDT,Quyết định 10 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục quốc phòng,Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu,Tiêu chuẩn bộ mẫu,Bộ mẫu thiết bị dạy học,Mẫu thiết bị dạy học,Tiêu chuẩn mẫu,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

123

Thông tư 10/2005/TT-BNN hướng dẫn xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/2005/TT-BNN,Thông tư 10 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đổi mới nông trường quốc doanh,Sắp xếp nông trường quốc doanh,Đổi mới lâm trường quốc doanh,Đổi mới nông lâm trường quốc doanh,Sắp xếp lâm trường quốc doanh,Nông lâm trường quốc doanh,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 04/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

124

Quyết định 35/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Liên đoàn Cờ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

35/2005/QD-BNV,Quyết định 35 2005,Bộ Nội vụ,Liên đoàn Cờ Việt Nam,Liên đoàn Cờ,Điều lệ sửa đổi,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005

Ban hành: 18/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

125

Quyết định 337/2005/QĐ-TTg về Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

337/2005/QD-TTg,Quyết định 337 2005,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế làm việc mẫu,Cơ quan ngang bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 337/2005

Ban hành: 19/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

126

Quyết định 23/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

23/2005/QD-BNV,Quyết định 23 2005,Bộ Nội vụ,Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam,Hội Kinh tế xây dựng,Điều lệ,Xây dựng - Đô thị,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 15/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

127

Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

07/2005/QD-BGDDT,Quyết định 07 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh,Quy chế tuyển sinh đại học,Quy chế tuyển sinh cao đẳng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2005

Ban hành: 04/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

128

Quyết định 07/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

07/2005/QD-BGTVT,Quyết định 07 2005,Bộ Giao thông vận tải,Cảng biển,Cảng bến thủy nội địa,Quy chế quản lý,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 07/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

129

Quyết định 98/2005/QĐ-UBND về Bảng giá bồi thường thiệt hại cây cối, hoa màu và mồ mã khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

98/2005/QD-UBND,Quyết định 98 2005,Tỉnh Bình Định,Bảng giá bồi thường thiệt hại ,Bồi thường thiệt hại cây cối hoa màu,Bảng giá bồi thường thiệt hại cây cối,Bảng giá bồi thường thiệt hại hoa màu ,Bảng giá bồi thường thiệt hại mồ mả,Nhà nước thu hồi đất,Thu hồi đất trên địa bàn Bình Định,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 19/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

130

Quyết định 89/2005/QĐ-BNN về Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2005/QD-BNN,Quyết định 89 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giống cây lâm nghiệp,Quy chế quản lý,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2005

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

131

Nghị định 153/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp mình; định kỳ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng với cơ quan thanh tra cấp trên và Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định. 2. Thực hiện các quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 th¸ng 3 n¨m 2005 của

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

132

Quyết định 2776/QĐ-UBND năm 2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi NN-006-NG Sở Nông nghiệp và PTNT 7 Tiếp nhận hồ sơ xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung theo Quyết định 4101/2005/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá NN-007-NG Sở

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2011

133

Thông tư 32/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội do Bộ Tài chính ban hành

tư số 32/2005/TT-BTC ngày26/4/2005 của Bộ Tài chính) Tên đơn vị CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ GHI THU - GHI CHI NGÂN SÁCH TIỀN, HÀNG VIỆN TRỢ Kính gửi: Sở Tài chính ( Phòng Tài chính)................ 1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ: Tổ

Ban hành: 26/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

134

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 15/2010/CT-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

135

Thông báo 132/TB-BST đính chính Điểm c, Khoản 2, Điều 24 in trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 của Cục Quân lực cấp phát năm 2016 do Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo Luật Nghĩa vụ quân sự ban hành

132/TB-BST,Thông báo 132 2016,Bộ Tổng tham mưu,Luật nghĩa vụ quân sự 2015,Đính chính Luật nghĩa vụ quân sự,Đính chính văn bản ,Bộ máy hành chính BỘ TỔNG THAM MƯU CQ TT BAN ST LUẬT NVQS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

136

Quyết định 240/2005/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá bồi thường, trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên đất để phục vụ việc giải phóng mặt bằng thi công công trình: hồ chứa nước Dốc Nhàn tại xã Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

240/2005/QD-UBND,Quyết định 240 2005,Tỉnh Bình Dương,Đơn giá bồi thường,Trợ cấp thiệt hại,Giải phóng mặt bằng,Hồ chứa nước Dốc Nhàn ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

137

Quyết định 16/2005/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn Ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

16/2005/QD-BGTVT,Quyết định 16 2005,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn ngành,22 TCN 325 - 04,Phương tiện thủy nội địa vỏ thép,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

138

Quyết định 31/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

31/2005/QD-BNV,Quyết định 31 2005,Bộ Nội vụ,Hội Kế hoạch hóa gia đình,Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam,Điều lệ,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 04/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

139

Quyết định 34/2005/QĐ-UB Quy định tạm thời về kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý thịt, phủ tạng các loại sản phẩm động vật không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y tỉnh Bình Dương

- Sở Y tế, sở TMDL Chi cục QLTT, CA tỉnh - LĐVP, Ng, V, TH - Lưu VP. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Kim Vân QUY TRÌNH TẠM THỜI KIỂM SOÁT GIẾT MỔ TRÂU, BÒ, DÊ, CỪU (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2005/QDT-UB ngày 01/03/2005 của Ủy

Ban hành: 01/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

140

Thông tư 74/2005/TT-BTC hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Bộ Tài chính ban hành

74/2005/TT-BTC,Thông tư 74 2005,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Khu thương mại Lao Bảo,Khu kinh tế Lao Bảo,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/2005

Ban hành: 07/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36