Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1751 văn bản

101

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2004/QĐ-UB và 126/2005/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2004/QĐ-UB NGÀY 04/05/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 126/2005/QĐ-UBND NGÀY 20/10/2005 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ

Ban hành: 09/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

102

Thông tư 116/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc do Bộ Tài chính ban hành

116/2005/TT-BTC,Thông tư 116 2005,Bộ Tài chính,Quản lý tài sản,Xử lý tài sản,Dự án sử dụng vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116/2005/TT-BTC Hà

Ban hành: 19/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

103

Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng hợp lượng nước thải phát sinh từng giai đoạn: - Tổng lượng nước thải sinh hoạt khu vực đô thị đến 2025: 231.000 m3/ng.đêm (bao gồm cả nước thải công nghiệp và đô thị); - Tổng lượng thải khu vực đô thị và công nghiệp đến 2035: 328.000 m3/ng.đêm. 6.5.1.2. Phân vùng mạng lưới thoát nước thải: Chia thành 4 vùng lớn - Vùng 1:

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

104

Quyết định 277/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

277/2005/QD-TTg,Quyết định 277 2005,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Việt Trì,Điều chỉnh qui hoạch,Tỉnh Phú Thọ,2005 - 2020,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 277/2005

Ban hành: 02/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

105

Quyết định 1883/2005/QĐ-UBND ban hành Quy định về hạn mức đất ở khi giao đất và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

1883/2005/QD-UBND,Quyết định 1883 2005,Tỉnh Thái Nguyên,Hạn mức đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Tỉnh Thái Nguyên,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1883/2005

Ban hành: 16/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

106

Quyết định 84/2005/QĐ-UB phê duyệt phân loại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

84/2005/QD-UB,Quyết định 84 2005,Thành phố Hà Nội,Phân loại chợ,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2005

Ban hành: 08/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

107

Quyết định 276/2005/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định 188/2004/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

- Các thành viên UBND tỉnh - Như điều 3 - LĐVP, Ng, Lg, TH - Lưu VT. T12\QD-giadat ND188 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Sơn BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo quyết định số: 276/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

108

Quyết định 59/2005/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đại diện Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore ; Công văn số 138-CV/NG-THKT ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng Xúc tiến Kinh tế Thương mại của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore ; Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của

Ban hành: 15/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

109

Quyết định 59/2005/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trợ phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký) QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN (Ban h� kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-TTg ng�23 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 23/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

110

Quyết định 63/2005/QĐ-UBND về quy định tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum

63/2005/QD-UBND,Quyết định 63 2005,Tỉnh Kon Tum,Sở Bưu chính Viễn Thông Kon Tum,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2005

Ban hành: 13/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

111

Quyết định 32/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

32/2005/QD-BNV,Quyết định 32 2005,Bộ Nội vụ,Hội Điều hòa không khí Việt Nam,Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh,Điều lệ BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 03

Ban hành: 04/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

112

Quyết định 102/2005/QĐ-BTP về quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

102/2005/QD-BTP,Quyết định 102 2005,Bộ Tư pháp,Vì sự nghiệp tư pháp,Quy chế xét tặng kỷ niệm chương,Quy chế xét chọn,Xét tặng Kỷ niệm chương,Kỷ niệm chương,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

113

Thông tư 10/2005/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

10/2005/TT-BKHCN,Thông tư 10 2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đăng ký tổ chức khoa học công nghệ,Thành lập tổ chức khoa học công nghệ,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:10/2005/TT-BKHCN Hà Nội;

Ban hành: 24/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

114

Quyết định 23/2005/QĐ-BYT về Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

23/2005/QD-BYT,Quyết định 23 2005,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh,Phân tuyến kỹ thuật,Danh mục kỹ thuật,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc --------- Số: 23/2005/QĐ-BYT Hà Nội; ngày 30 tháng 08 năm 2005

Ban hành: 30/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

115

Quyết định 147/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

147/2005/QD-TTg,Quyết định 147 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Phát triển kinh tế xã hội,Miền Tây tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147/2005/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 15/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

116

Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định Hàng hải giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ do Chính phủ ban hành

ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4121/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Hàng hải giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được ký chính thức ngày 22 tháng 4 năm 2015. Điều 2. Bộ

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

117

Quyết định 94/2005/QĐ-BTC về "Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

94/2005/QD-BTC,Quyết định 94 2005,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Chế độ kế toán ngân sách,Chế độ kế toán tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/2005

Ban hành: 12/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

118

Quyết định 23/2005/QĐ-BNN về quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước núi ngang tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

23/2005/QD-BNN,Quyết định 23 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Núi Ngang,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 23/2005/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 4 năm 2005

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

119

Nghị định 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

146/2005/ND-CP,Nghị định 146 2005,Chính phủ,Chế độ tài chính,Tổ chức tín dụng,Kiểm kê tài sản,Đánh giá tài sản,Trích lập quỹ,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

120

Nghị định 145/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

145/2005/ND-CP,Nghị định 145 2005,Chính phủ,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp của tổ chức chính trị,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224