Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1751 văn bản

81

Quyết định 48/2005/QĐ-BYT Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

48/2005/QD-BYT,Quyết định 48 2005,Bộ Y tế,TCVN 4470 – 1995,Bệnh viện đa khoa,Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ********* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* Số: 48/2005/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 28/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

82

Quyết định 27/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

27/2005/QD-UB,Quyết định 27 2005,Thành phố Hà Nội,Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2005

Ban hành: 01/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

83

Chỉ thị 33/2005/CT-TTg về việc áp dụng có hiệu quả mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/2005/CT-TTg,Chỉ thị 33 2005,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/CT-TTG Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 CHỈ

Ban hành: 13/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

84

Nghị quyết 46/2005/NQ-HĐND về Đề án tiếp tục thực hiện chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xoá đói giảm nghèo; dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2006-2010

46/2005/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2005,Tỉnh Bến Tre,Lao động - Tiền lương,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2005/NQ-HĐND Bến Tre, ngày

Ban hành: 12/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

85

Quyết định 229/2005/QĐ-TTg về Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 787-TTr/NG-LS ngày 31 tháng 3 năm 2005, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng các Bộ: Công

Ban hành: 16/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

86

Quyết định 77/2005/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

77/2005/QD-UBND,Quyết định 77 2005,Tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2005

Ban hành: 27/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

87

Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND về cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

07/2005/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2005,Thành phố Hà Nội,Chung cư cũ bị xuống cấp ,Xây dựng mới khu chung cư cũ ,Xây dựng mới khu chung cư xuống cấp ,Cải tạo khu chung cư xuống cấp ,Cải tạo khu chung cư cũ,Cải tạo chung cư cũ,Cải tạo chung cư cũ Hà Nội,Cải tạo chung cư xuống cấp Hà Nội,Cải tạo chung cư xuống cấ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị

Ban hành: 05/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

88

Quyết định 13/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bêtông chịu axít” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

13/2005/QD-BXD,Quyết định 13 2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN 337: 2005,Vữa chịu axít,Bêtông chịu axít,Tiêu chuẩn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

89

Quyết định 169/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2005 - 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng cho các năm ngân sách từ 2005 đến 2007. Bãi bỏ Quyết định số 127/2002/QĐ-TTg ngày 30 th¸ng 9 n¨m 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2002 - 2004. Điều 10.Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

90

Quyết định 79/2005/QĐ-BNN về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

79/2005/QD-BNN,Quyết định 79 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trao đổi nguồn gen,Trao đổi quốc tế nguồn gen,Nguồn gen cây trồng quý hiếm,Cây trồng quý hiếm,Sở hữu trí tuệ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

91

Quyết định 80/2005/QĐ-BNN về Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

80/2005/QD-BNN,Quyết định 80 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cây trồng quý hiếm,Nguồn gen cần bảo tồn,Nguồn gen quý hiếm cần bảo tồn,Bảo tồn nguồn gen,Nguồn gen cây trồng quý hiếm,Danh mục cây trồng quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 05/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

92

Quyết định 53/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chi-lê do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

53/2005/QD-BNV,Quyết định 53 2005,Bộ Nội vụ,Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam Chilê,Điều lệ,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Ban hành: 06/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

93

Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN quy định và hướng dẫn hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Văn hóa-Thông tin - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán ban, nhà hàng karaoke, vũ tr­ường. - Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm liên quan đến tệ nạn ma tuý, mại dâm theo đúng quy định của pháp luật. - Lồng ghép công tác chữa trị, quản lý, giáo dục ng­ười nghiện ma

Ban hành: 17/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

94

Quyết định 16/2005/QĐ-BNN về Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/2005/QD-BNN,Quyết định 16 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cây chủ yếu cho trồng rừng,9 vùng sinh thái lâm nghiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

95

Quyết định 06/2005/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

06/2005/QD-BYT,Quyết định 06 2005,Bộ Y tế,An toàn máu,An toàn trong truyền máu,Chẩn đoán bệnh HIV,Điều trị nhiễm HIV,Xét nghiệm HIV,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2005

Ban hành: 07/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Nghị định 34/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

34/2005/ND-CP,Nghị định 34 2005,Chính phủ,Lĩnh vực tài nguyên nước,Xử phạt vi phạm hành chính,Tài nguyên nước,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2005

Ban hành: 17/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

97

Quyết định 12/2005/QĐ-BNN về Quy trình di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

12/2005/QD-BNN,Quyết định 12 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình di dân,Quy hoạch dân cư,Bố trí dân cư,Di dân,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số

Ban hành: 14/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

98

Quyết định 5042/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

định của pháp luật có liên quan; Căn cứ Quyết định số 2309/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây, tỉnh Thanh Hóa; Theo đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016; của Sở Xây dựng tại Báo cáo

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

99

Thông tư 05/2005/TT-BQP thực hiện chế độ tiền lương đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Quốc phòng ban hành

05/2005/TT-BQP,Thông tư 05 2005,Bộ Quốc phòng,Chế độ tiền lương,Quân nhân,Công nhân viên chức quốc phòng,Hưởng lương từ ngân sách nhà nước,Hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

100

Quyết định 229/2005/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thẩm định giá mua quỹ nhà, chuyển nhượng nền đất trong các dự án theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

229/2005/QD-UBND,Quyết định 229 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Giá mua quỹ nhà,Chuyển nhượng nền đất,Tổ công tác liên ngành,Quy chế hoạt động,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171