Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1748 văn bản

61

Quyết định 239/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

239/2005/QD-TTg,Quyết định 239 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển thành phố Vinh,Thành phố Vinh,Kinh tế xã hội Bắc Trung Bộ,Vùng Bắc Trung Bộ,Tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

62

Quyết định 51/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Thủy lợi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

51/2005/QD-BNV,Quyết định 51 2005,Bộ Nội vụ,Hội Thủy lợi Việt Nam,Điều lệ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NỘI VỤ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 51/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯƠNG BỘ NỘI VỤ Về việc

Ban hành: 29/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

63

Quyết định 16/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

16/2005/QD-BTS,Quyết định 16 2005,Bộ Thuỷ sản,Phân viện thủy sản Bắc Trung Bộ,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 26 tháng 04

Ban hành: 26/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

64

Thông tư 15/2005/TT-BYT hướng dẫn giải quyết thủ tục và quản lý công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

15/2005/TT-BYT,Thông tư 15 2005,Bộ Y tế,Viên chức y tế đi chuyên gia,Tuyển dụng công chức viên chức y tế,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2005

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

65

Quyết định 78/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 78/2005/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2005VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ng�25 tháng 12 năm 2001;

Ban hành: 14/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

66

Quyết định 05/2005/QĐ-BTS thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

05/2005/QD-BTS,Quyết định 05 2005,Bộ Thuỷ sản,Công tác người Việt Nam ở nước ngoài,Người Việt Nam ở nước ngoài,Chương trình hành động,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2005

Ban hành: 16/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

67

Quyết định 24/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Việt An tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/2005/QD-BNN,Quyết định 24 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Việt An,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Tỉnh Quảng Nam,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

68

Chỉ thị 53/2005/CT-UBND thực hiện Chiến lược cải cách Thuế đến năm 2010 do tỉnh Bình Dương ban hành

53/2005/CT-UBND,Chỉ thị 53 2005,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2005/CT-UBND Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 20/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

69

Quyết định 44/2005/QĐ-BYT về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

44/2005/QD-BYT,Quyết định 44 2005,Bộ Y tế,Khiếu nại trong y tế,Giải quyết khiếu nại trong y tế,Giải quyết khiếu nại,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2005

Ban hành: 20/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

70

Thông tư 54/2005/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TRONG TổNG Dự TOáN CÔNG TRìNH Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; chi phí Ban quản lý dự án ... thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng. Đối với một số khoản chi phí khác trong các định mức, đơn giá chuyên ngành: Khoan phụt gia cố chất lượng thân

Ban hành: 26/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

71

Nghị định 81/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài chính

81/2005/ND-CP,Nghị định 81 2005,Chính phủ,Thanh tra Bộ Tài chính,Thanh tra Tổng cục Thuế,Thanh tra Tổng cục Hải quan,Thanh tra tài chính,Ban thanh tra tài chính,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

72

Quyết định 104/2005/QĐ-UB điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

104/2005/QD-UB,Quyết định 104 2005,Tỉnh Gia Lai,Điều chỉnh,Quy hoạch chung xây dựng,Thành phố Pleiku,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104/2005

Ban hành: 15/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2010

73

Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

06/2005/CT-BGTVT,Chỉ thị 06 2005,Bộ Giao thông vận tải,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

74

Chỉ thị 12/2005/CT-UB tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn do tỉnh Bình Dương ban hành

12/2005/CT-UB,Chỉ thị 12 2005,Tỉnh Bình Dương,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2005/CT.UB Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2005

Ban hành: 22/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

75

Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều ước quốc tế 34 2005,Bộ Ngoại giao,Công ước khung Kiểm soát Thuốc lá,Công ước khung,Kiểm soát thuốc lá,Công ước khung WHO,34/2005/LPQT,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 34/2005

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

76

Quyết định 34/2005/QĐ-BTS về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của ngành Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành.

34/2005/QD-BTS,Quyết định 34 2005,Bộ Thuỷ sản,Quản lý hoạt động đối ngoại,Ngành thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ THỦY SẢN ******* Số: 34/2005/QĐ-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

77

Chỉ thị 23/2005/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/2005/CT-TTg,Chỉ thị 23 2005,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/CT-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2005

Ban hành: 21/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

78

Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền

74/2005/ND-CP,Nghị định 74 2005,Chính phủ,Phòng chống rửa tiền,Giao dịch đáng ngờ,Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/2005/NĐ-CP Hà

Ban hành: 07/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

80

Thông tư 16/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chính sách lao động theo NĐ 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và NĐ 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

16/2005/TT-BLDTBXH,Thông tư 16 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chính sách lao động,Sắp xếp nông trường quốc doanh,Đổi mới nông trường quốc doanh,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36