Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 1748 văn bản

41

Quyết định 93/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

93/2005/QD-TTg,Quyết định 93 2005,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Tây Ninh,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT

Ban hành: 05/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

42

Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT về việc Điều chỉnh mức sàn cước thanh toán quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

thanh toán quốc tế cụ thể như­ng không được thấp hơn mức sàn định hướng do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2005. Các quy định trư­ớc đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ bưu chính, Viễn thông, Tổng

Ban hành: 25/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

43

Quyết định 68/2005/QĐ-BGTVT công bố đường thủy nội địa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

68/2005/QD-BGTVT,Quyết định 68 2005,Bộ Giao thông vận tải,Đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2005

Ban hành: 09/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

44

Hiệp định thương mại số 01/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man

Điều ước quốc tế 01 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định thương mại Việt Nam Ô-man,01/2005/LPQT,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 01/2005/LPQT Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2004 Hiệp định thương mại giữa

Ban hành: 13/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

45

Quyết định 61/2005/QĐ-BNN ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

61/2005/QD-BNN,Quyết định 61 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Rừng phòng hộ,Phân cấp rừng phòng hộ,Tiêu chí phân cấp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

46

Hiệp định khung số 21/2005/LPQT về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Điều ước quốc tế 21 2004,Bộ Ngoại giao,Hiệp định khung trao đổi công nghệ,Việt Nam BurkinaFaso Pháp,21/2005/LPQT,Đầu tư,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 21/2005/LPQT Hà Nội , ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định

Ban hành: 27/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

47

Quyết định 326/2005/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Đồng Tháp thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

326/2005/QD-TTg,Quyết định 326 2005,Thủ tướng Chính phủ,Nhà máy Thuốc lá Đồng Tháp,Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,Công ty TNHH 1 thành viên,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 08/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

48

Quyết định 325/2005/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

325/2005/QD-TTg,Quyết định 325 2005,Thủ tướng Chính phủ,Nhà máy Thuốc lá Thanh Hóa,Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,Công ty TNHH 1 thành viên,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 325/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 08/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

49

Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Lai Châu ban hành

Chi cục Bảo vệ thực vật 4.491 Biên chế 46 ngư­ời (Tr.đó: KP dự phòng thuốc BVTV: 200 trđ)  - Chi cục Thú y 8.234 Biên chế 51 ng­ười; (Tr.đó: KP tiêm phòng gia súc định kỳ 2.160trđ)  - Trung

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

50

Quyết định 278/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

278/2005/QD-TTg,Quyết định 278 2005,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Thái Nguyên,Điều chỉnh qui hoạch,2005 - 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 278/2005

Ban hành: 02/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

51

Quyết định 64/2005/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

64/2005/QD-BTC,Quyết định 64 2005,Bộ Tài chính,Lệ phí hải quan,Chế độ thu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 09

Ban hành: 15/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

52

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 77/2005/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Y tế công cộng tỉnh Đồng Tháp năm 2016

tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2005/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

53

Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Man-ta do Chính phủ ban hành

2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./. Nơi nhận: - Các đồng chí thành viên Chính phủ; - Các Bộ: TC, NG, TP (kèm theo Hiệp định); - VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH;

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

54

Quyết định 79/2005/QĐ-UB về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/500 tại các xã Lệ Chi, Kim sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

79/2005/QD-UB,Quyết định 79 2005,Thành phố Hà Nội,Cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO,Điều lệ Quản lý xây dựng,Quy hoạch chi tiết nhà ở,Tỷ lệ 1-500,Huyện Gia Lâm,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

55

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ma-xê-đô-ni-a do Chính phủ ban hành

giao hoặc hộ chiếu công vụ. Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./. Nơi nhận: - Các đồng chí thành viên Chính phủ (kèm theo Hiệp định); - Các Bộ: NG, TP; - VPCP: các PCN, Trợ lý

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

56

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành

cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./. Nơi nhận: - Các đồng chí thành viên Chính phủ; - Các Bộ: TC, NG, TP, CT, CA (kèm theo Hiệp định); - VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH; - Lưu: VT, QHQT (3).ST.50 TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

57

Nghị định 148/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra kế hoạch và đầu tư

148/2005/ND-CP,Nghị định 148 2005,Chính phủ,Thanh tra kế hoạch đầu tư,Thanh tra Sở kế hoạch đầu tư,Thanh tra Bộ kế hoạch đầu tư,Kế hoạch đầu tư,Tổ chức hoạt động,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

58

Quyết định 1366/2005/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lắp đặt, bảo trì hệ thống chiếu sáng, tiêu thoát nước, sản xuất và duy trì công viên, cây xanh đô thị do tỉnh Hà Nam ban hành

1366/2005/QD-UBND,Quyết định 1366 2005,Tỉnh Hà Nam,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1366/2005/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 09 tháng 9 năm

Ban hành: 09/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

59

Quyết định 107/2005/QĐ-UB phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

107/2005/QD-UB,Quyết định 107 2005,Thành phố Hà Nội,Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

60

Quyết định 115/2005/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC BỘ 1. Doanh nghiệp cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: - Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi 1. - Công ty Đường Quảng Ng•i. Công ty được bán đấu giá một số bộ phận doanh nghiệp (Nhà máy Đường Quảng Phú, Nhà máy Đường Kon

Ban hành: 27/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157