Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 1749 văn bản

21

Quyết định 04/2007/QĐ-BTP ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2007

22

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

Tổng công suất 23 hệ thống cấp nước đô thị là 128.940 m3/ng-đ1, đạt 53,3% so với dự báo nhu cầu dùng nước đến năm 2020. Trong đó: + Tổng công suất 13 hệ thống cấp nước phục vụ 14 đô thị hiện hữu là 110.880 m3/ng-đ. + Tổng công suất 06 hệ thống cấp nước phục vụ 06 đô thị dự kiến hình thành là 8.660 m3/ng-đ (Tắc Cậu, Đầm Chít, Thứ Bảy, U

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

23

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Đăng k� thay đổi nội dung đăng k� thế chấp nh� ở h�nh th�nh trong tương lai 11 Đăng k� văn bản th�ng b�o về việc xử l� t�i sản thế chấp l� nh� ở h�nh th�nh trong tương lai trong trường hợp đ� đăng k� thế chấp 12 Sửa chữa sai s�t nội dung đăng k� thế chấp do

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

24

Kế hoạch 967/KH-BYT năm 2013 thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020" do Bộ Y tế ban hành

Qu� III năm 2014, x�y dựng được cơ chế, phương ph�p v� c�ng cụ theo d�i, gi�m s�t, đ�nh gi�, kiểm tra t�nh h�nh thực hiện đề �n của c�c Bộ, ng�nh, đo�n thể, c�c địa phương v� sau đ� định kỳ hoặc đột xuất tổ chức thực hiện việc theo d�i, gi�m s�t, đ�nh gi�, kiểm tra. III. HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ �N 1. Mục ti�u 01: Đến hết Qu� I năm

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

25

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

8 Nghị quyết số 02/2005/NQ - HĐTP ngày 27-4'2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. (13) và (14) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của Ngân hàng, nơi ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm gửi tài sản bảo đảm. (15) Căn cứ vào h­ướng dẫn tại Mục 9 Nghị quyết số 02/2005/NQ-RĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

26

Quyết định 218/2005/QĐ-UBDT về Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc" do Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

218/2005/QD-UBDT,Quyết định 218 2005,Uỷ ban Dân tộc,Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc,Quy chế xét tặng kỷ niệm chương,Kỷ niệm chương,Xét tặng Kỷ niệm chương,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN DÂN TỘC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 218/2005/QĐ-UBĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

27

Quyết định 158/2005/QĐ-TTg phê duyệt Bản ghi nhớ sửa đổi về thành lập Quỹ ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN GHI NHỚ SỬA ĐỔI VỀ THÀNH LẬP QUỸ ASEAN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước Quốc tế ngày 20 tháng 8 năm 1998; Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 1589 Ttr/NG-ASEAN ngày 13 tháng 6 năm 2005, QUYẾT ĐỊNH :

Ban hành: 27/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

28

Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không song phương giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ về các chuyến bay thường lệ giữa và quá lãnh thổ hai nước do Chính phủ ban hành

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 531/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 01 năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về các chuyến bay thường lệ

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

29

Nghị định 79/2005/NĐ-CP về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

79/2005/ND-CP,Nghị định 79 2005,Chính phủ,Đại lý làm thủ tục hải quan,Làm thủ tục hải quan,Điều kiện đăng ký hoạt động,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2005

Ban hành: 16/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

30

Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND Quy định về An toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn Hà Nam

1554/2005/QD-UBND,Quyết định 1554 2005,Tỉnh Hà Nam,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1554/2005/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 21 tháng 10

Ban hành: 21/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

31

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch thoát nước thải thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

3.4.5. Khu vực 5 - Đô thị Bắc Sông Cấm: Gồm 03 NMXLNT phục vụ cho 03 lưu vực 11, 12, 13. a) NMXLNT Bắc Sông Cấm - Lưu vực 11: + Vị trí: Xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên. + Diện tích: 3,5ha. + Công suất: 16.315 m3/ng.đ. + Nguồn tiếp nhận: Sông Cấm. + Mạng lưới cống thoát nước riêng. + Xây dựng 20,05km cống trục và

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

32

Quyết định 56/2005/QĐ-UB về điều chỉnh mức giá chuẩn lâm sản tịch thu do tỉnh Bình Dương ban hành

56/2005/QD-UB,Quyết định 56 2005,Tỉnh Bình Dương,Thương mại,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 56/2005/QĐ-UB Bình Dương, ngày

Ban hành: 25/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

33

Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND về chính sách thu hút những người đã được đào tạo có chuyên môn phù hợp về công tác tại xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình

1655/2005/QD-UBND,Quyết định 1655 2005,Tỉnh Ninh Bình,Chính sách thu hút,Chính sách thu hút cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

34

Quyết định 14/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng,An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 5 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

14/2005/QD-BTS,Quyết định 14 2005,Bộ Thuỷ sản,Chi cục An toàn thủy sản vùng 5,Chi cục Chất lượng thủy sản vùng 5,Trung tâm Chất lượng thủy sản vùng 5,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 17 tháng 03

Ban hành: 17/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

35

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Lai Châu ban hành

ngành, cơ quan đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh có trách nhiệm thống nhất với Sở Tài chính bằng văn bản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

36

Quyết định 248/2005/QĐ-UBND về tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

248/2005/QD-UBND,Quyết định 248 2005,Tỉnh Bình Dương,Tiêu chí xác định hộ gia đình,Chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ,Tỉnh Bình Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 23/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

37

Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

88/2005/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 88 2005,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Cơ chế quản lý tài chính,Định mức chi tiêu,Dự án,Phòng chống HIV/AIDS,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ Số : 88/2005/TTLT-BTC-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,

Ban hành: 11/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

38

Quyết định 14/2005/QĐ-BYT về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

14/2005/QD-BYT,Quyết định 14 2005,Bộ Y tế,Ngành y tế,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2005

Ban hành: 12/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

39

Quyết định 121/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

121/2005/QD-UB,Quyết định 121 2005,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2005/QĐ-UB Bình Dương, ngày 6 tháng 7 năm

Ban hành: 06/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

40

Thông báo số 8085/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

8085/2005/TC-TCDN,Thông báo 8085 2005,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc SỐ 8085/TC-TCĐN Hà Nội,ngày 29 tháng 6 năm 2005 THÔNG BÁO CỦA BỘ TÀI

Ban hành: 29/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215