Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 325/2016/NQ-UBTVQH14 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10779 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định độ bền chống bám bẩn

TCVN6415-14:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-14:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-14:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 14: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỐNG BÁM BẨN Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 14: Determination of resistance to stains Lời nói đầu TCVN 6415-14:2016 thay

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11738-14:2016 (IEC 60118-14:1998) về Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 14: Các yêu cầu của thiết bị giao diện số

TCVN11738-14:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11738-14:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11738-14:2016 IEC 60118-14:1998 ĐIỆN THANH - MÁY TRỢ THÍNH - PHẦN 14: CÁC YÊU CẦU CỦA THIẾT BỊ GIAO DIỆN SỐ Hearing aids - Part 14: Specification of a digital interface device Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

3

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 325:2004 về phụ gia hoá học cho bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN325:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN325:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 325:2004 ,Phụ gia hoá học cho bê tông ,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 325 : 2004 Xuất bản lần 1 PHỤ GIA HOÁ HỌC CHO BÊ TÔNG Chemical Admixtures for Concrete HÀ NỘI – 2004 Lời

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-14:2021 về Phân bón - Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN13263-14:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-14:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-14:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 14: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM DI ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Part 14: Determination of mobile aluminum content by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-14:2017 (ISO 15500-14:2002 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 14: Van quá dòng

TCVN8606-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-14:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-14:2017 ISO 15500-14:2012 WITH AMD 1:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 14: VAN QUÁ DÒNG Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

7

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 325:1998 về thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Tebufenozide - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

10TCN325:1998,Tiêu chuẩn ngành 10TCN325:1998,***,Hoạt chất Tebufenozide,Yêu cầu kỹ thuật,Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Tebufenozide,Phương pháp thử,10 TCN 325:1998,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 325:1998 THUỐC TRỪ SÂU CHỨA HOẠT CHẤT TEBUFENOZIDE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticide contain the active

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN về Dầu nhờn động cơ đốt trong

QCVN14:2018/BKHCN,Quy chuẩn QCVN14:2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp QCVN 14:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG National technical regulation on lubricating oils for Internal Combustion Engines LỜI NÓI ĐẦU QCVN 14:2018/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-14:2018 (ISO/IEC 29341-8-14:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng

TCVN10176-8-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-14:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-14:2018 ISO/IEC 29341-8-14:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 8-14: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ CẤU HÌNH LIÊN KẾT CÁP MẠNG DIỆN RỘNG Information

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-14:2018 (ISO 15614-14:2013) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 14: Hàn lai ghép laze-hồ quang cho thép, niken và hợp kim niken

TCVN11244-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-14:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-14:2018 ISO 15614-14:2013 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 14: HÀN LAI GHÉP LAZE – HỒ QUANG CHO THÉP, NIKEN VÀ HỢP KIM NIKEN Specification

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-14:2018 (ISO 603-14:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 14: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm/ mấu lắp trên máy mài trục nghiêng cầm tay

TCVN11268-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-14:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-14:2018 ISO 603-14:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 14: BÁNH MÀI ĐỂ TẨY BA VIA VÀ RÌA XỜM/ MẤU LẮP TRÊN MÁY MÀI TRỤC NGHIÊNG CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 14

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-14:2018 (ISO 5667-14:2014) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý

TCVN6663-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-14:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-14:2018 ISO 5667-14:2014 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 14: HƯỚNG DẪN VỀ ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐƯỢC LẤY MẪU VÀ XỬ LÝ Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11795-14:2017 (ISO/IEC 14496-14:2003 with amendment 1:2010) về Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh âm thanh - Phần 14: Định dạng tệp MP4

TCVN11795-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11795-14:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11795-14:2017 ISO/IEC 14496-14:2013 WITH AMENDMENT 1:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÃ HÓA ĐỐI TƯỢNG HÌNH ẢNH, ÂM THANH - PHẦN 14: ĐỊNH DẠNG TỆP MP4 Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 14

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-14:2017 (IEC 60749-14:2003) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 14: Độ bền chắc của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân)

Gắn kín 8) TCVN 11344-9:2016 (IEC 60749-9:2002), Phần 9: Độ bền ghi nhãn 9) TCVN 11344-10:2017 (IEC 60749-10:2002), Phần 10: Xóc cơ học 10) TCVN 11344-14:2017 (IEC 60749-14:2003), Phần 14: Độ bền chắc của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân) 11) TCVN 11344-15:2017 (IEC 60749-15:2010), Phần 15: Khả năng chịu nhiệt độ hàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-14:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 14: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi thể kính ở lợn

TCVN8685-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-14:2017,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-14:2017 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 14: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI THỂ KÍNH Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 14: Haemophillus parasuis vaccine, inactivated Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-14:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

TCVN11823-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11823-14:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-14:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 14: KHE CO GIÃN VÀ GÓI CẦU Highway bridge design specification - Part 14: Joints and bearings MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  TÀI LIỆU

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-14:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 14: Hoàng liên chế

TCVN11776-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-14:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-14:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 14: HOÀNG LIÊN CHẾ Herbal medicine processing - Part 14: Rhizoma Coptidis Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-1:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12142-14:2017 (ISO 683-14:2004) về Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 14: Thép cán nóng dùng cho lò xo tôi và ram

), Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 3: Thép tôi bề mặt. - TCVN 12142-4:2017 (ISO 683-4:2016), Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 4: Thép dễ cắt. - TCVN 12142-5:2017 (ISO 683-5:2017), Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 5: Thép thấm nitơ. - TCVN 12142-14:2017 (ISO 683-14

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10757:2016 (ISO 13162:2011) về Chất lượng nước - Xác định nồng độ hoạt độ cacbon 14 - Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

TCVN10757:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10757:2016,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10757:2016 ISO 13162:2011 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ CACBON 14 - PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHẤP NHÁY LỎNG Water quality - Determination of carbon 14 activity - Liquid scintillation counting method Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.224.207
server250