Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 32/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12046 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT về Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

QCVN32:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN32:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 32:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHỐNG SÉT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG National technical regulation on lightning protection for telecommunication stations and outside cable network Lời nói

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy gia đình

QCVN32:2018/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN32:2018,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 32:2018/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY GIA ĐÌNH National technical regulation on safe work for homelift  Lời nói đầu QCVN 32:2018/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

QCVN32:2018/BTNMT,Quy chuẩn QCVN32:2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường QCVN 32:2018/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for Imported plastic scraps for production Lời nói đầu

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô

QCVN32:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN32:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông  QCVN 32:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ National technical regulation on safety glazing equipped on vehicle Lời nói đầu QCVN 32:2017/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

QCVN02-32-2:2020/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-32-2:2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN. PHẦN 2: HỖN HỢP KHOÁNG (PREMIX KHOÁNG), HỖN HỢP VITAMIN (PREMIX VITAMIN) National

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-32:2017 (ISO 16000-32:2014) về Không khí trong nhà - Phần 32: Khảo sát tòa nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm

TCVN10736-32:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-32:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-32:2017 ISO 16000-32:2014 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 32: KHẢO SÁT TÒA NHÀ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM Indoor air - Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học

QCVN02-32-1:2019/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-32-1:2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp,Tài nguyên- Môi trường QCVN 02 – 32 - 1: 2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 1: HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌC National technical regulation on environmental treating

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-32:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 32: Bệnh Gumboro ở gia cầm

TCVN8400-32:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-32:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-32:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 32: BỆNH GUMBORO Ở GIA CẦM Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 32: Infectious bursal disease Lời nói đầu TCVN 8400-32:2015 do Trung tâm Chẩn đoán

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-18-32:2014 (IEC 60034-18-32:2010) về Máy điện quay - Phần 18-32: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện - Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình - Đánh giá bằng độ bền điện

TCVN6627-18-32:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-18-32:2014,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TCVN 6627-18-32:2014 IEC 60034-18-32:2010 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 18-32: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM DÂY QUẤN ĐỊNH HÌNH - ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐỘ BỀN ĐIỆN Rotating electrical machines - Part 18-32

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2011/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô

QCVN32:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN32:2011,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Công nghiệp QCVN 32: 2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ National technical regulation on Safety glazing equipped on vehicle Lời nói đầu QCVN 32: 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2011/BTTTT về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN32:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN32:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 32:2011/BTTTT ,Chống sét cho các trạm viễn thông,Mạng cáp ngoại vi viễn thông ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 32:2011/BTTTT VỀ CHỐNG SÉT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG

Ban hành: 14/04/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-32:2011 (IEC 60335-2-32:2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-32: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị mát xa

TCVN5699-2-32:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-32:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-32:2011 IEC 60335-2-32:2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN – PHẦN 2-32: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ MÁT XA Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-32

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2010/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN32:2010/BTNMT,Quy chuẩn QCVN32:2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 32:2010/BTNMT,Quy chuẩn về môi trường ,Phế liệu nhựa nhập khẩu ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 32:2010/BTNMT  VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU National technical regulation on

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-32:2010/BNNPTNT về quy trình kiểm dịch nấm có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-32:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-32:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-32:2010/BNNPTNT ,Quy trình kiểm dịch,Nấm có ích nhập khẩu,Khu cách ly kiểm dịch thực vật ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-32:2010/BNNPTNT VỀ QUY TRÌNH KIỂM DỊCH NẤM CÓ ÍCH NHẬP KHẨU TRONG

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-32:2009 (IEC 60601-2-32:1994) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-32: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị phụ trợ máy X quang

TCVN7303-2-32:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-32:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-32:2009 IEC 60601-2-32:1994 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-32: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MÁY X QUANG Medical electrical equipment - Part 2-32 : Particular requirements for the safety

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-32:2007 (IEC 60068-2-32:1975/Amd 2:1990) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-32: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ed: Rơi tự do

TCVN7699-2-32:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-32:2007,***,Rơi tự do,Thử nghiệm Ed,Thử nghiệm môi trường,TCVN 7699-2-32:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7699-2-32 : 2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-32: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Ed: RƠI TỰ DO Basic environmental testing procedures - Part 2-32

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12090-3-2:2017 (EN 50121-3-2:2015) về Ứng dụng đường sắt - Tương thích điện từ - Phần 3-2: Phương tiện giao thông đường sắt - Tổng thành thiết bị

TCVN12090-3-2:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12090-3-2:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12090-3-2:2017 EN 50121-3-2:2015 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ - PHẦN 3-2: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - TỔNG THÀNH THIẾT BỊ Railway applications - Electromagnetic compatibility - Rolling stock -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6049:2007 (CODEX STAN 32-1981, REVISION.1-1989) về Bơ thực vật

TCVN6049:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6049:2007,***,Bơ thực vật,TCVN 6049:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6049:2007 CODEX STAN 32-1981 REVISION.1-1989 BƠ THỰC VẬT Margarin Lời nói đầu TCVN 6049:2007 thay thế TCVN 6049:1995; TCVN 6049:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8891:2011 (ISO GUIDE 32:1997) về Hiệu chuẩn trong hóa phân tích và sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận

TCVN8891:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8891:2011,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8891 : 2011 ISO GUIDE 32:1997 HIỆU CHUẨN TRONG HÓA PHÂN TÍCH VÀ SỬ DỤNG MẪU CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Calibration in analytical chemistry and use of certified reference materials Lời nói đầu TCVN 8891:2011 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

20

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 32:1974 về bản vẽ tàu cá - Ký hiệu quy ước cho trang thiết bị

58TCN32:1974,Tiêu chuẩn ngành 58TCN32:1974,Tổng cục Thủy sản,Ký hiệu quy ước cho trang thiết bị,Trang thiết bị tàu cá ,Bản vẽ tàu cá,58 TCN 32:1974,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 58 TCN 32 - 74 BẢN VẼ TÀU CÁ KÝ HIỆU QUY ƯỚC CHO TRANG THIẾT BỊ 1. Tiêu chuẩn này quy định ký hiệu quy ước cho các trang thiết bị trên bản

Ban hành: Năm 1974

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220