Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 32/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53251 công văn

1

Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 7510/VPCP-KGVX V/v tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: Bộ Nội vụ. Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 79/TTr-LĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2020) trình Thủ

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

2

Công văn 4227/TCT-VP về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

--------------- Số: 4227/TCT-VP V/v: thực hiện NQ số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện công văn số 5473/VPCP-CN ngày 27/9/2007 của Văn Phòng Chính phủ về việc thực

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

3

Công văn 1596/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg và Nghị quyết 22/NQ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1596/BTNMT-TCQLDD,Công văn 1596 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg,Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP,Tăng cường quản lý đất đai,Quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

4

Công văn 4243/LĐTBXH-VP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4243/LDTBXH-VP,Công văn 4243 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP,Thực hiện Quyết định 32/2020/QĐ-TTg,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

5

Công văn số 32/CP-KTTH ngày 10/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh cước điện thơại đường dài liên tỉnh

32/CP-KTTH,Công văn 32 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/CP-KTTH V/v điều chỉnh cước điện thoại đường dài liên tỉnh Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Bưu chính, Viễn thông; - Bộ Tài

Ban hành: 10/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

6

Công văn 32/KCHT năm 2020 về Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang do Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông ban hành

32/KCHT,Công văn 32 2020,Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang,Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang,Đảm bảo an toàn đường bộ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỤ KẾT CẤU HẠ TẦNG GT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

7

Công văn 1823/BGDĐT-CTHSSV về sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

32/2007/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện; - Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Thực hiện chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức sơ kết 4 năm triển

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

8

Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KTTH,Công văn 9652 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP,Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

9

Công văn 32/BGDĐT-TĐKT năm 2020 hướng dẫn về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

32/BGDDT-TDKT,Công văn 32 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thi đua,Cơ sở giáo dục đại học,Trường cao đẳng sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/BGDĐT-TĐKT V/v hướng dẫn

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

10

Công văn 32/TCHQ-TXNK năm 2020 về tính tiền chậm nộp đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

32/TCHQ-TXNK,Công văn 32 2020,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa ,Tính tiền chậm nộp,Xác định số thuế phải nộp ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

11

Công văn 32/LĐCP về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong lĩnh vực công tác ngay từ đầu năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Việt Nam; - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

12

Công văn 2609/BNV-CQĐP năm 2019 về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nội vụ ban hành

huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết sô 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: I. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA TỈNH LẠNG SƠN TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021 1. Hiện

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

13

Công văn 32/BXD-KTXD năm 2019 về công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình do Bộ Xây dựng ban hành

32/BXD-KTXD,Công văn 32 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình,Nghiệm thu công trình xây dựng,Hướng dẫn nghiệm thu công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/BXD-KTXD V/v

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

14

Công văn số 857/TTg-KTN về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

857/TTg-KTN,Công văn 857 2008,Thủ tướng Chính phủ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 857/TTg-KTN V/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 04/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2008

15

Công văn 32/TTg-CN năm 2019 về chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/TTg-CN,Công văn 32 2019,Thủ tướng Chính phủ,Khu công nghiệp,Khu công nghiệp Mỹ Xuân A,Phát triển khu công nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/TTg-CN V/v chuyển đổi

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

16

Công văn 32/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

32/TCT-CS,Công văn 32 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

17

Công văn 32/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

32/BXD-VLXD,Công văn 32 2018,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá vôi cục ,Vật liệu xây dựng,Sản xuất vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

18

Công văn số 2440/BXD-PC về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

2440/BXD-PC,Công văn 2440 2007,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2440/BXD-PC V/v: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

19

Công văn 389/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

chế độ chính sách dân tộc Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian qua do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và công nhận các thôn, xã hoàn thành mục tiêu

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

20

Công văn số 4642/BGTVT-VT về việc thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP. Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2008 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Luật Giao thông đường bộ (được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49