Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 32/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43137 công văn

1

Công văn 1596/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg và Nghị quyết 22/NQ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1596/BTNMT-TCQLDD,Công văn 1596 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg,Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP,Tăng cường quản lý đất đai,Quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

2

Công văn 3497/BHXH-TST năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị Quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3497/BHXH-TST,Công văn 3497 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện nội dung theo Nghị Quyết 154/NQ-CP,Thực hiện nội dung theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg,Biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid19,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

3

Công văn 4243/LĐTBXH-VP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4243/LDTBXH-VP,Công văn 4243 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP,Thực hiện Quyết định 32/2020/QĐ-TTg,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

4

Công văn 32/KCHT năm 2020 về Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang do Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông ban hành

32/KCHT,Công văn 32 2020,Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang,Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang,Đảm bảo an toàn đường bộ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỤ KẾT CẤU HẠ TẦNG GT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

5

Công văn 645/BQP-TC năm 2020 về triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

645/BQP-TC,Công văn 645 2020,Bộ Quốc phòng,Triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg,Sử dụng tài sản công chống lãng phí,Quản lý sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 645/BQP-TC

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

6

Công văn 32/BGDĐT-TĐKT năm 2020 hướng dẫn về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

32/BGDDT-TDKT,Công văn 32 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thi đua,Cơ sở giáo dục đại học,Trường cao đẳng sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/BGDĐT-TĐKT V/v hướng dẫn

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

7

Công văn 32/TCHQ-TXNK năm 2020 về tính tiền chậm nộp đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

32/TCHQ-TXNK,Công văn 32 2020,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa ,Tính tiền chậm nộp,Xác định số thuế phải nộp ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

8

Công văn 32/LĐCP về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong lĩnh vực công tác ngay từ đầu năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/LDCP,Công văn 32 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Tăng cường thực hiện nhiệm vụ,Triển khai nhiệm vụ kế hoạch ,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội NGUYỄN XUÂN PHÚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 32/LĐCP Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

9

Công văn 32/BXD-KTXD năm 2019 về công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình do Bộ Xây dựng ban hành

32/BXD-KTXD,Công văn 32 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình,Nghiệm thu công trình xây dựng,Hướng dẫn nghiệm thu công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/BXD-KTXD V/v

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

10

Công văn 32/TTg-CN năm 2019 về chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/TTg-CN,Công văn 32 2019,Thủ tướng Chính phủ,Khu công nghiệp,Khu công nghiệp Mỹ Xuân A,Phát triển khu công nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/TTg-CN V/v chuyển đổi

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

11

Công văn 32/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

32/TCT-CS,Công văn 32 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

12

Công văn 32/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

32/BXD-VLXD,Công văn 32 2018,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá vôi cục ,Vật liệu xây dựng,Sản xuất vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

13

Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KTTH,Công văn 9652 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP,Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

14

Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7510/VPCP-KGVX,Công văn 7510 2020,Văn phòng Chính phủ,Vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP,Tổng hợp vướng mắc về Nghị quyết 32/NQ-CP,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

15

Công văn 32/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia do Tổng cục Hải quan ban hành

32/TCHQ-GSQL,Công văn 32 2018,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc C/O mẫu D ,C/O mẫu D Malaysia phát hành,Trả lời vướng mắc C/O mẫu D,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

16

Công văn 32/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng, văn phòng do Tổng cục Thuế ban hành

32/TCT-CS,Công văn 32 2018,Tổng cục Thuế,Khẩu trừ thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Cho thuê văn phòng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

17

Công văn 32/BXD-VLXD năm 2017 về gia hạn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét vùng nước quân cảng Vùng 5 Hải quân do Bộ Xây dựng ban hành

32/BXD-VLXD,Công văn 32 2017,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn ,Xuất khẩu cát nhiễm mặn ,Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu ,Dự án nạo vét duy tu ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

18

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

19

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

20

Công văn 64/ĐC-UBND đính chính Quyết định 32/2011/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

tháng 01 năm 2012 ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2011/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2012 Do sơ suất trong khâu đọc soát, Uỷ ban nhân dân tỉnh đính chính một số nội dung trong Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79