Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 32/2018/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11410 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 204.018 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 41.402 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy gia đình

QCVN 32:2018/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY GIA ĐÌNH National technical regulation on safe work for homelift  Lời nói đầu QCVN 32:2018/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

QCVN 32:2018/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for Imported plastic scraps for production Lời nói đầu QCVN 32:2018/BTNMT thay thế QCVN 32:2010/BTNMT QCVN 32:2018/BTNMT do Tổng cục Môi

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô

 QCVN 32:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ National technical regulation on safety glazing equipped on vehicle Lời nói đầu QCVN 32:2017/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-32:2017 (ISO 16000-32:2014) về Không khí trong nhà - Phần 32: Khảo sát tòa nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-32:2017 ISO 16000-32:2014 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 32: KHẢO SÁT TÒA NHÀ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM Indoor air - Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants Lời nói đầu TCVN 10736-32:2017 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-32:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 32: Bệnh Gumboro ở gia cầm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-32:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 32: BỆNH GUMBORO Ở GIA CẦM Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 32: Infectious bursal disease Lời nói đầu TCVN 8400-32:2015 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-18-32:2014 (IEC 60034-18-32:2010) về Máy điện quay - Phần 18-32: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện - Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình - Đánh giá bằng độ bền điện

TCVN 6627-18-32:2014 IEC 60034-18-32:2010 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 18-32: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM DÂY QUẤN ĐỊNH HÌNH - ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐỘ BỀN ĐIỆN Rotating electrical machines - Part 18-32: Function evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12259:2018 (ISO 18606:2013) về Bao bì và môi trường - Tái chế hữu cơ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12259:2018 ISO 18606:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - TÁI CHẾ Packaging and the environment - Organic recycling Lời nói đầu TCVN 12259:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18606:2013. TCVN 12259:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 122 Bao bì biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12258:2018 (ISO 18605:2013) về Bao bì và môi trường - Thu hồi năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12258:2018 ISO 18605:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - THU HỒI NĂNG LƯỢNG Packaging and the environment - Energy recovery Lời nói đầu TCVN 12258:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18605:2013. TCVN 12258:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 122 Bao bì biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12257:2018 (ISO 18604:2013) về Bao bì và môi trường - Tái chế vật liệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12257:2018 ISO 18604:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - TÁI CHẾ VẬT LIỆU Packaging and the environment - Material recycling Lời nói đầu TCVN 12257:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18604:2013. TCVN 12257 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 122 Bao bì biên soạn,

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12256:2018 (ISO 18603:2013) về Bao bì và môi trường - Tái sử dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12256:2018 ISO 18603:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - TÁI SỬ DỤNG Packaging and the environment - Reuse Lời nói đầu TCVN 12256:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18603:2013. TCVN 12256:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 122 Bao bì biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12255:2018 (ISO 18602:2013) về Bao bì và môi trường - Tối ưu hóa hệ thống bao bì

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12255:2018 ISO 18602:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG BAO BÌ Packaging and the environment- Optimization of the packaging system Lời nói đầu TCVN 12255:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18602:2013. TCVN 12255:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12254:2018 (ISO 18601:2013) về Bao bì và môi trường - Yêu cầu chung về sử dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực bao bì và môi trường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12254:2018 ISO 18601:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - YÊU CẦU CHUNG VỀ SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN TRONG LĨNH VỰC BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG Packaging and the environment - General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12246:2018 (ISO 16362:2005) về Không khí xung quanh - Xác định các hydrocarbon thơm đa vòng pha hạt bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12246:2018 ISO 16362:2005 KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - XÁC ĐỊNH CÁC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG PHA HẠT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Ambient air - Determination of particle phase polycyclic aromatic hydrocarbons by high performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 12246:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12245:2018 (ISO 14965:2000) về Chất lượng không khí - Xác định tổng các hợp chất hữu cơ không chứa metan - Phương pháp làm giàu sơ bộ bằng đông lạnh và detector ion hóa ngọn lửa trực tiếp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12245:2018 ISO 14965:2000 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - XÁC ĐỊNH TỔNG CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA METAN - PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU SƠ BỘ BẰNG ĐÔNG LẠNH VÀ DETECTOR ION HÓA NGỌN LỬA TRỰC TIẾP Air quality - Determination of total non-methane organic compounds - Cryogenic reconcentration

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12244:2018 (ISO 13138:2012) về Chất lượng không khí - Quy ước lấy mẫu lắng đọng bụi truyền trong không khí trong hệ hô hấp của con người

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12244:2018 ISO 13138:2012 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - QUY ƯỚC LẤY MẪU LẮNG ĐỌNG BỤI TRUYỀN TRONG KHÔNG KHÍ TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA CON NGƯỜI Air quality- Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system Lời nói đầu TCVN 12244:2018 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37151:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37151:2018 HẠ TẦNG THÔNG MINH CHO CỘNG ĐỒNG - NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUẨN ĐO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Smart community infrastructures - Principles and requirements for performance metrics Lời nói đầu TCVN 37151:2018 tương đương có sửa đổi với ISO/TR 37151:2015 TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37150:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Xem xét hoạt động hiện tại liên quan đến chuẩn đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37150:2018 HẠ TẦNG THÔNG MINH CHO CỘNG ĐỒNG - XEM XÉT HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN ĐO Smart community infrastructures - Review of existing activities relevant to metrics Lời nói đầu TCVN 37150:2018 tương đương có sửa đổi với ISO/TR 37151:2014. TCVN 37150:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37101:2018 về Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37101:2018 HẠ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG - HỆ THỐNG QUẢN LÝ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use Lời nói đầu TCVN 37101:2018 tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37120:2018 về Phát triển bền vững cho cộng đồng - Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37120:2018 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG - CÁC CHỈ SỐ VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG ĐÔ THỊ Sustainable development in communities - Indicators for city services and quality of life Lời nói đầu TCVN 37120:2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 37120:2014 TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19127:2018 (ISO 19127:2005) về Thông tin địa lý - Mã trắc địa và tham số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 19127:2018 ISO 19127:2005 THÔNG TIN ĐỊA LÝ- MÃ TRẮC ĐỊA VÀ THAM SỐ Geographic information - Geodetic codes and parameters Lời nói đầu TCVN ISO 19127:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 19127:2005. TCVN ISO 19127:2018 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam biên soạn,

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.166