Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32-TT-LB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162265 văn bản

1

Thông tư liên bộ 32/TT-LB năm 1993 hướng dẫn Nghị định 62/CP 1993 quy định việc quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Nội vụ - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

32/TT-LB,Thông tư 32 1993,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Nội vụ,Quản lý sử dụng con dấu,Quản lý con dấu,Sử dụng con dấu,Con dấu,Hướng dẫn BỘ NỘI VỤ - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 30/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2008

2

Thông tư liên bộ 32 TT/LB năm 1988 về hướng dẫn mức chi bình quân cho một học sinh thuộc trường phổ thông các cấp và quỹ bảo trợ nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

32TT/LB,Thông tư liên tịch 32TT 1988,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Định mức chi bình quân,Học sinh,Giáo dục phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

3

Thông tư liên tịch 32-TT/LB năm 1985 về tiêu chuẩn thương tật 4 hạng (mới) và hướng dẫn cách chuyển đổi các hạng thương tật cũ, cách khám giám định thương tật theo các hạng thương tật mới do Bộ Y tế-Bộ Thương binh và xã hội ban hành

32-TT/LB,Thông tư liên tịch 32-TT 1985,Bộ Thương binh và Xã hội,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn thương tật 4 hạng,Chuyển đổi hạng thương tật cũ,Khám giám định thương tật theo hạng mới,Thể thao - Y tế BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Thông tư liên tịch 32-TT/LB năm 1976 về chế độ trang phục, chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách thể dục thể thao do Tổng cục Thể dục Thể thao-Bộ Giáo dục-Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành

32-TT/LB,Thông tư liên tịch 32-TT 1976,Bộ Đại học và Trung học chuyên,Bộ Giáo dục,Tổng cục Thể dục thể thao,Chế độ trang phục,Chế độ bồi dưỡng,Giáo viên chuyên trách thể dục thể thao,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP-BỘ GIÁO DỤC-TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ****** CỘNG

Ban hành: 16/10/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

5

Thông tư liên bộ 32-TT-LB năm 1964 về quan hệ đất đai và quản lý hành chính ở các nông trường do Liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Nông trường ban hành.

32-TT-LB,Thông tư liên tịch 32-TT-LB 1964,Bộ Nội vụ,Bộ Nông trường,Quản lý hành chính,Quan hệ đất đai ở nông trường,Quản lý hành chính ở các nông trường,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ BỘ NÔNG TRƯỜNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/11/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

6

Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

32/2020/TT-BYT,Thông tư 32 2020,Bộ Y tế,Chế biến thuốc cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh,Tiêu chuẩn chế biến thuốc cổ truyền,Tiêu chuẩn chế biến bào chế thuốc cổ truyền,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

7

Thông tư 32/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

32/2020/TT-BGTVT,Thông tư 32 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư bảo vệ môi trường giao thông,Sửa đổi Thông tư an toàn đường sắt đô thị,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

8

Thông tư 32/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành

32/2020/TT-BCT,Thông tư 32 2020,Bộ Công thương,An toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng,Quy chuẩn về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ,Quy chuẩn kỹ thuật về bồn chứa khí dầu mỏ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

9

Thông tư 32/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành

32/2020/TT-BTTTT,Thông tư 32 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng,Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý,Dịch vụ viễn thông bắt buộc chất lượng,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

10

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

32/2020/TT-BGDDT,Thông tư 32 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Điều lệ trường trung học cơ sở,Điều lệ trường trung học phổ thông,Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

11

Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

32/2020/TT-BTC,Thông tư 32 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC,Sử dụng phí sử dụng mã số viễn thông,Quản lý sử dụng phí sử dụng mã số viễn thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

12

Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

32/2019/TT-NHNN,Thông tư 32 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Tổ chức tín dụng Việt Nam,Quản lý tài sản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

13

Thông tư 32/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiêu chuẩn cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng,Tiêu chuẩn cơ sở nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng,Tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

14

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

32/2019/TT-BYT,Thông tư 32 2019,Bộ Y tế,Nhập khẩu,Quản lý mỹ phẩm,Xuất khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

15

Thông tư 32/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

32/2019/TT-BCT,Thông tư 32 2019,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật,Vật liệu nổ công nghiệp,An toàn trong sản xuất BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

16

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

32/2019/TT-BGTVT,Thông tư 32 2019,Bộ Giao thông vận tải,Công bố danh mục,Khu vực hàng hải của Việt Nam,Cảng vụ hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

17

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

32/2018/TT-BTNMT,Thông tư 32 2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Trao đổi thông tin dữ liệu,Sử dụng thông tin dữ liệu ,Tài nguyên và môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

18

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Đào tạo nghề,Hỗ trợ đào tạo nghề ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2019

19

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

32/2018/TT-BGDDT,Thông tư 32 2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chính sách giáo dục phổ thông,Giáo dục phổ thông,Ngành giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2018/TT

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

20

Thông tư 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ

32/2018/TT-NHNN,Thông tư 32 2018,Ngân hàng Nhà nước,Bán ngoại tệ,Ngoại tệ,Dự án Chính phủ bảo lãnh,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2018/TT

Ban hành: 18/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209