Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 25216 văn bản

21

Quyết định 32/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2018/QD-TTg,Quyết định 32 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Ban Tôn giáo,Cơ cấu Ban Tôn giáo ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

22

Chỉ thị 32/2005/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2005/CT-TTg,Chỉ thị 32 2005,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 32/2005/CT-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG

Ban hành: 10/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

23

Chỉ thị 32/2004/CT-TTg về biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi do Thủ tướng Chính phủ

32/2004/CT-TTg,Chỉ thị 32 2004,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2004/CT-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRÁNH LŨ QUÉT Ở CÁC TỈNH

Ban hành: 17/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

24

Quyết định 32/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/QD-TTg,Quyết định 32 2015,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình đồng bộ,Phát triển cụm ngành ,Chuỗi giá trị sản xuất ,Sản phẩm có lợi thế cạnh tranh,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

25

Quyết định 32/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 24/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2017/QD-TTg,Quyết định 32 2017,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế hoạt động,Khu kinh tế mở Chu Lai,Khu kinh tế,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2017/QĐ-TTg

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

26

Chỉ thị 32/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải

32/CT-BGTVT,Chỉ thị 32 2014,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống cháy nổ,Vệ sinh lao động,An toàn vệ sinh lao động,An toàn lao động,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

27

Quyết định 32/2016/QĐ-TTg chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2016/QD-TTg,Quyết định 32 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách trợ giúp pháp lý ,Đồng bào dân tộc thiểu số,Thôn bản đặc biệt khó khăn,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

28

Chỉ thị 32/CT-TW năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

32/CT-TW,Chỉ thị 32 2014,Ban Chấp hành Trung ương,triển khai thi hành Hiến pháp,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ----------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------------- Số: 32-CT/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

29

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tổ chức lực lượng Dân quân thường trực hoạt động giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

32/CT-UBND,Chỉ thị 32,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/CT-UBND Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2013

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

30

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tăng cường việc chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

32/CT-UBND,Chỉ thị 32,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/CT-UBND Nghệ An, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

31

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2015/QD-TTg,Quyết định 32 2015,Thủ tướng Chính phủ,Quy định tiêu chuẩn định mức ,Tiêu chuẩn định mức,Chế độ quản lý sử dụng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

32

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2012 về tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành

32/CT-UBND,Chỉ thị 32,Tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

33

Chỉ thị 32/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

32/2015/CT-UBND,Chỉ thị 32 2015,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2015/CT-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

34

Chỉ thị 32/1999/CT-TTg về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/1999/CT-TTg,Chỉ thị 32,Thủ tướng Chính phủ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ CẢI TIẾN NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO

Ban hành: 29/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

35

Chỉ thị 32 /1998/CT-TTg về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đến 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/1998/CT-TTg,Chỉ thị 32,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/1998/CT-TTG Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH TỔNG THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỜI

Ban hành: 23/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

36

Chỉ thị 32/2014/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

32/2014/CT-UBND,Chỉ thị 32 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Gọi công dân nhập ngũ,Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ,Lực lượng Dự bị động viên,Thành phố Hồ Chí Minh,Năm 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

37

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2011 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

32/CT-UBND,Chỉ thị 32,Tỉnh Sơn La,Quản lý trật tự đô thị,Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị ,Vi phạm hành chính,Xây dựng- Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/CT

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2012

38

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2011 thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bình Thuận ban hành

32/CT-UBND,Chỉ thị 32 2011,Tỉnh Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/CT-UBND Bình Thuận, ngày 16 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

39

Quyết định 32/2014/QĐ-TTg về tiêu chí hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2014/QD-TTg,Quyết định 32 2014,Thủ tướng Chính phủ,Nông lâm ngư diêm nghiệp,Phát triển nông lâm ngư diêm nghiệp,Khảo sát mức sống hộ gia đình,Khảo sát mức sống dân cư ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

40

Quyết định 32/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2013/QD-TTg,Quyết định 32 2013,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách ưu đãi,Cơ chế chính sách ưu đãi ,Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134