Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/2013/TTLT-BCT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139414 văn bản

1

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Tài chính ban hành

Số: 32/2013/TTLT-BCT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN GIAO, NHẬN VÀ HOÀN TRẢ VỐN ĐẦU TƯ TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

2

Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ Giao thông vận tải ban hành

84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT,Thông tư liên tịch 84 2013,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg,Cơ chế hải quan một cửa quốc gia ,Thí điểm cơ chế hải quan một cửa,hải quan một cửa quốc gia ,thí điểm thực hiện Cơ chế ,Cơ chế hải quan một cửa quốc gia 2013,thực hiện Cơ chế hải quan,Bộ máy hành

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

3

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao ban hành

32/2013/TTLT-BLDTBXH-BNG,Thông tư liên tịch 32 2013,Bộ Ngoại giao,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Vi phạm hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

4

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước do Bộ Công thương ban hành

32/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 32 2020,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Dây nổ chịu nước,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn Dây nổ chịu nước,Quy chuẩn kỹ thuật về Dây nổ chịu nước BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

5

Thông tư liên tịch 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành

90/2016/TTLT-BTC-BCT,Thông tư liên tịch 90 2016,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Điều hành giá xăng dầu ,Công tác điều hành giá xăng dầu ,Kinh doanh xăng dầu,Quỹ bình ổn giá,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

6

Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công Thương ban hành

Thông tư liên tịch này, các Bộ ban hành Danh Mục sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. 4. Thông tư liên tịch này thay thế các nội dung liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương quy định tại Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25 tháng 6 năm 2013 giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

7

Thông tư 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

32/2013/TT-BTC,Thông tư 32 2013,Bộ Tài chính,Cấp giấy phép lái xe ,Thi sát hạch lái xe mô tô ,Lệ phí cấp giấy phép lái xe ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2013

8

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công An và Bộ Quốc phòng ban hành

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 64 2015,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Chế độ hóa đơn,Chế độ hóa đơn chứng từ,Hàng hóa nhập khẩu,hàng hóa nhập khẩu trên thị trường,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

9

Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

44/2013/TTLT-BCT-BKHCN,Thông tư liên tịch 44 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Công thương,Quản lý chất lượng,Thép nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

10

Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Công thương - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT,Thông tư liên tịch 21 2013,Bộ Xây dựng,Bộ Công thương,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thương mại,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

11

Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 45 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Sử dụng năng lượng,Sử dụng năng lượng tiết kiệm ,Sử dụng năng lượng hiệu quả,Sử dụng năng lượng có hiệu quả,Sản phẩm sử dụng năng lượng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

12

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ban hành

39/2014/TTLT-BCT-BTC,Thông tư liên tịch 39 2014,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Điều hành giá xăng dầu ,Điều hành giá xăng dầu trong nước ,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

13

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 20 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế,Bộ Công thương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

14

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải ban hành

06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT,Thông tư liên tịch 06 2013,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Công thương,Kiểu dáng mũ bảo hiểm,Mũ bảo hiểm,Mũ bảo hiểm xe mô tô,Mũ bảo hiểm xe gắn máy,Mũ bảo hiểm xe đạp máy ,Sản xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm ,Quy định về mũ bảo hiểm ,Nón bảo hiểm,Sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm ,Thương

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

15

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành

26/2014/TTLT-BTC-BCT,Thông tư liên tịch 26 2014,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Kinh phí khuyến công,Sử dụng kinh phí khuyến công,Quản lý kinh phí khuyến công,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

16

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Công Thương ban hành

05/2013/TTLT-BYT-BCT,Thông tư liên tịch 05 2013,Bộ Y tế,Bộ Công thương,Ghi nhãn bao bì thuốc lá ,Bao bì thuốc lá ,In cảnh báo sức khỏe ,Cảnh báo sức trên bao thuốc lá ,Hướng dẫn ghi nhãn thuốc lá ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

17

Thông tư 32/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

32/2019/TT-BCT,Thông tư 32 2019,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật,Vật liệu nổ công nghiệp,An toàn trong sản xuất BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

18

Thông tư liên tịch 221/2012/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

221/2012/TTLT-BTC-BCT,Thông tư liên tịch 221 2012,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước,Ngân sách nhà nước 2013,Chiến lược sản xuất sạch,Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ,Sản xuất sạch hơn ,Quản lý ngân sách nhà nước,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH- BỘ CÔNG THƯƠNG --------

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

19

Thông tư liên tịch 160/2012/TTLT-BTC-BCT quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

160/2012/TTLT-BTC-BCT,Thông tư liên tịch 160 2012,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Thu nộp quản lý sử dụng tiền,Tiền thu từ xử phạt ,Vi phạm pháp luật lĩnh vực điện lực ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

20

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2019,Bộ Tài chính,Bảo vệ môi trường,Môi trường,Thu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-BTC

Ban hành: 17/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117