Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/2009/TT-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 163629 văn bản

1

Thông tư 32/2009/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

32/2009/TT-BXD,Thông tư 32 2009,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy hoạch xây dựng nông thôn,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 32/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 9

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

2

Thông tư 32/2009/TT-BGTVT quy định chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

32/2009/TT-BGTVT,Thông tư 32 2009,Bộ Giao thông vận tải,Chương trình đào tạo thuyền viên,Người lái phương tiện thuỷ nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 32/2009/TT

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

3

Thông tư 32/2009/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may do Bộ Công thương ban hành

32/2009/TT-BCT,Thông tư 32 2009,Bộ Công thương,Giới hạn cho phép,Hàm lượng formaldehyt,Hàm lượng amin thơm,Sản phẩm dệt may,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 32/2009/TT

Ban hành: 05/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

4

Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

32/2009/TT-BGDDT,Thông tư 32 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá xếp loại,Học sinh tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 32/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

5

Thông tư 32/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BNN ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

32/2009/TT-BNNPTNT,Thông tư 32 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Được phép sử dụng,Hạn chế sử dụng,Cấm sử dụng,Sửa đổi,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 08/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

6

Thông tư 32/2009/TT-BTC hướng dẫn qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo Luật Dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

32/2009/TT-BTC,Thông tư 32 2009,Bộ Tài chính,Quy định về thuế,Tìm kiếm thăm dò dầu khí,Khai thác dầu khí,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

7

Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

32/2020/TT-BTC,Thông tư 32 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC,Sử dụng phí sử dụng mã số viễn thông,Quản lý sử dụng phí sử dụng mã số viễn thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

8

Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

32/2019/TT-NHNN,Thông tư 32 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Tổ chức tín dụng Việt Nam,Quản lý tài sản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

9

Thông tư 32/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiêu chuẩn cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng,Tiêu chuẩn cơ sở nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng,Tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

10

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

32/2019/TT-BYT,Thông tư 32 2019,Bộ Y tế,Nhập khẩu,Quản lý mỹ phẩm,Xuất khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

11

Thông tư 32/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

32/2019/TT-BCT,Thông tư 32 2019,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật,Vật liệu nổ công nghiệp,An toàn trong sản xuất BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

12

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

32/2019/TT-BGTVT,Thông tư 32 2019,Bộ Giao thông vận tải,Công bố danh mục,Khu vực hàng hải của Việt Nam,Cảng vụ hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

13

Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 quy định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã do Bộ Công an ban hành

32/2009/TT-BCA-V19,Thông tư 32 2009,Bộ Công An,Chương trình bồi dưỡng,Công an xã,An ninh trật tự xã hội,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2009/TT-BCA-V19 Hà

Ban hành: 28/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

14

Thông tư 39/2009/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành

39/2009/TT-BXD,Thông tư 39 2009,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Quản lý chất lượng xây dựng,Nhà ở riêng lẻ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

15

Thông tư 40/2009/TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

40/2009/TT-BXD,Thông tư 40 2009,Bộ Xây dựng,Áp dụng tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài,Điều kiện áp dụng,Thẩm quyền chấp thuận áp dụng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

16

Thông tư 38/2009/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

38/2009/TT-BXD,Thông tư 38 2009,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng nhà biệt thự,Khu vực đô thị,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 38/2009/TT-BXD

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Thông tư 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

37/2009/TT-BXD,Thông tư 37 2009,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Phương pháp xác định giá dịch vụ,Quản lý giá dịch vụ,Nhà chung cư,Thương mại,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 37/2009/TT-BXD

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2009

18

Thông tư 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

36/2009/TT-BXD,Thông tư 36 2009,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng nhà ở,Bán nhà ở,Cho thuê nhà ở,Mua nhà ở,Nhà ở người có thu nhập thấp,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

19

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

32/2018/TT-BGDDT,Thông tư 32 2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chính sách giáo dục phổ thông,Giáo dục phổ thông,Ngành giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2018/TT

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

20

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Đào tạo nghề,Hỗ trợ đào tạo nghề ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88