Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/2008/QĐ-BTc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 221966 văn bản

1

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

------- Số: 32/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NUỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2008

2

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2020,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu,Văn bản hợp nhất Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Danh mục thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

3

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2019,Bộ Tài chính,Bảo vệ môi trường,Môi trường,Thu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-BTC

Ban hành: 17/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

4

Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

32/2021/TT-BTC,Thông tư 32 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu doanh nghiệp nhà nước,Sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Quản lý tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

5

Quyết định 2008/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

2008/QD-BTC,Quyết định 2008 2016,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính ,Quản lý giá,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-BTC

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

6

Quyết định 32/QĐ-BTC năm 2009 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 32/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH PHÚ THỌ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH   Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài

Ban hành: 06/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

7

Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

32/2020/TT-BTC,Thông tư 32 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC,Sử dụng phí sử dụng mã số viễn thông,Quản lý sử dụng phí sử dụng mã số viễn thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

8

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

9

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 3834/2004/.UB do tỉnh Vĩnh Long ban hành

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

10

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

11

Quyết định 32/2008/QĐ-BGTVT về chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

32/2008/QD-BGTVT,Quyết định 32 2008,Bộ Giao thông vận tải,Đào tạo nhân viên đường sắt,Nhân viên đường sắt,Chức danh nhân viên đường sắt,Chương trình đào tạo,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2009

12

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Lai Châu,Quản lý hoạt động khoáng sản,Tỉnh Lai Châu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 32/2008/QĐ

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2010

13

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ vốn chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) do tỉnh Lạng Sơn ban hành

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

14

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN về Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

32/2008/QD-NHNN,Quyết định 32 2008,Ngân hàng Nhà nước,Hạch toán kế toán,Tài sản cố định,Công cụ lao động,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2008

15

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

16

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Kiên Giang,Đấu giá quyền sử dụng đất,Giao đất có thu tiền sử dụng,Cho thuê đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2008

17

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội trên cơ sở Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Thành phố Hà Nội,Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 32/2008/QĐ

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

18

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-UBND Quy Nhơn,

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

19

Thông tư liên tịch 32/2008/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

32/2008/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 32 2008,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Dân số kế hoạch hóa gia đình,2006 - 2010,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2008

20

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Sóc Trăng

32/2008/QD-UBND,Quyết định 32 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 30

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250