Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3179/TCHQ-KTTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5682 văn bản

1

Thông báo 3179/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Vải dệt thoi, kiểu dệt vân điển, thành phần 100% filament polyester không dúm do Tổng cục Hải quan ban hành

3179/TB-TCHQ,Thông báo 3179,Tổng cục Hải quan,Vải dệt thoi ,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hoá,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/TB-TCHQ

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

2

Quyết định 3179/QĐ-UBND năm 2017 công bố 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

3179/QD-UBND,Quyết định 3179,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/QĐ-UBND Bến Tre,ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

3

Quyết định 3179/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020

3179/QD-UBND,Quyết định 3179 2016,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 31/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

4

Quyết định 3179/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cụm công nghiệp Lương An Trà vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

3179/QD-UBND,Quyết định 3179 2016,Tỉnh An Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

5

Quyết định 3179/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định

3179/QD-UBND,Quyết định 3179 2016,Tỉnh Bình Định,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/QĐ-UBND Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

6

Kế hoạch 3179/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2014 và Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2015 về phát triển du lịch do tỉnh Bình Dương ban hành

3179/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3179/KH-UBND Bình Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2015 KẾ

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

7

Quyết định 3179/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

3179/QD-CTN,Quyết định 3179 2014,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

8

Quyết định 3179/QĐ-BYT năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 của Bộ Y tế

3179/QD-BYT,Quyết định 3179 2014,Bộ Y tế,Đồ uống có cồn,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

9

Quyết định 3179/QĐ-BGDĐT năm 2010 phê duyệt danh sách cá nhân được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3179/QĐ-BGDĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 3179/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH

Ban hành: 02/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

10

Quyết định 3179/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học Thanh Hóa giai đoạn 2007-2015 phục vụ nhiệm vụ xây dựng XHHT” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3179/2007/QD-UBND,Quyết định 3179 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Quỹ Khuyến học,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 3179/2007/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 23 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2007

11

Quyết định 3179/2006/QĐ-UBND thành lập ban vận động “xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với trường tiểu học Yên Thế - quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

3179/2006/QD-UBND,Quyết định 3179 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập Ban vận động,2005 - 2006,Ban vận động Xây dựng trường học,Trường tiểu học Yên Thế,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2007

12

Chỉ thị 2561/2006/TCHQ-KTTT về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

2561/2006/TCHQ-KTTT, Chỉ thị 2561, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2561/2006/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 CHỈ THỊ

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2006

13

Quyết định 58 TCHQ/QĐ/KTTT năm 2005 về quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

58TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 58TCHQ 2005,Tổng cục Hải quan,Quy trình miễn thuế,Giảm thuế nhập khẩu,Xét miễn thuế,Giảm thuế xuất nhập khẩu,Hoàn thuế xuất nhập khẩu,Không thu thuế xuất nhập khẩu,Giảm thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

14

Quyết định 985/TCHQ/QĐ-KTTT năm 2004 về quy chế xử lý thông tin trong hệ thống GTT22 tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

985/TCHQ/QD-KTTT,Quyết định 985,Tổng cục Hải quan,Quy chế xử lý thông tin trong GTT22,Xử lý thông tin trong hệ thống GTT22 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

15

Quyết định 1795/TCHQ/QĐ/KTTT năm 2003 ban hành quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1795/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1795 2003,Tổng cục Hải quan,Hệ thống thông tin dữ liệu,Giá tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1795/TCHQ/QĐ/KTTT

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

16

Quyết định 1774/TCHQ/QĐ/KTTT ban hành Quy chế kiểm tra, xác định trị giá tính thuế của cơ quan hải quan theo Thông tư 118/2003/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1774/TCHQ/QD/KTTT, Quyết định 1774, Tổng cục Hải quan, Giá tính thuế, Hải quan, Quy chế, Kiểm tra, Xác định, Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1774/TCHQ/QĐ/KTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 29/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

17

Quyết định 1723/TCHQ/QĐ/KTTT về tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Tổng cục Hải quan ban hành

1723/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1723 2003,Tổng cục Hải quan,Tờ khai trị giá tính thuế,Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu,Hướng dẫn khai báo hàng hóa nhập khẩu,Hướng dẫn khai báo thuế nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

18

Quyết định 1582 TCHQ/QĐ/KTTT về việc giao chi tiêu thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2004 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1582TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1582TCHQ 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1582 TCHQ/QĐ/KTTT

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

19

Quyết định 1106/TCHQ/QĐ-KTTT năm 2003 về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2003 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1106/TCHQ/QD-KTTT, Quyết định 1106, Tổng cục Hải quan, Chỉ tiêu năm 2003, Thu thuế xuất nhập khẩu 2003, Thuế xuất nhập khẩu 2003, Hàng hóa xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1106/TCHQ/QĐ-KTTT Hà Nội, ngày 5

Ban hành: 05/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

20

Quyết định 522/TCHQ/QĐ/KTTT về quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

522/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 522,Tổng cục Hải quan,Giá tính thuế,Hệ thống thông tin dữ liệu,Dữ liệu giá tính thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36