Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3179/TCHQ-KTTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5682 văn bản

21

Quyết định 2685/TCHQ/QĐ/KTTT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2003 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2685/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 2685 2002,Tổng cục Hải quan,Thuế xuất nhập khẩu,Chỉ tiêu kế hoạch,Chỉ tiêu năm 2003,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

22

Thông tư 12-TCHQ/KTTT-1996 hướng dẫn tạm thời Nghị định 97/CP-1995 thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Tổng Cục Hải Quan ban hành

12-TCHQ/KTTT,Thông tư 12-TCHQ 1996,Tổng cục Hải quan,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-TCHQ/KTTT

Ban hành: 09/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

23

Quyết định 07/TCHQ/KTTT năm 1996 sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

07/TCHQ/KTTT,Quyết định 07 1996,Bộ Tài chính,Kế toán thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/TCHQ/KTTT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 25/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

24

Thông tư 133 TCHQ/KTTT-1995 hướng dẫn miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác thăm dò dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

133TCHQ/KTTT,Thông tư 133TCHQ 1995,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế xuất nhập khẩu,Hàng hóa phục vụ khai thác dầu khí,Hàng hóa phục vụ thăm dò dầu khí,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

25

Quyết định 111-TCHQ/KTTT năm 1995 ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa KD-XNK và quy trình thu thuế hàng hóa XNK theo quy chế riêng do Tổng cục Hải quan ban hành

111-TCHQ/KTTT, Quyết định 111-TCHQ, Tổng cục Hải quan, Thu thuế hàng hóa, Xuất nhập khẩu, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-TCHQ/KTTT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1995 QUYẾT

Ban hành: 16/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

26

Quyết định 1361/2004/QĐ-TCHQ-KTTT về quy chế tham vấn trị giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT/BTC do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan ban hành

1361/2004/QD-TCHQ-KTTT,Quyết định 1361 2004,Tổng cục Thuế,Tham vấn trị giá tính thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1361/2004/QĐ-TCHQ-KTTT

Ban hành: 25/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

27

Quyết định 733/2004/QĐ-TCHQ-KTTT về quản lý trị giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

733/2004/QD-TCHQ-KTTT,Quyết định 733 2004,Tổng cục Hải quan,Trị giá tính thuế,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 733/2004/QĐ-TCHQ-KTTT

Ban hành: 19/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

28

Quyết định 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT ban hành Quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1490/2003/QD-TCHQ-KTTT,Quyết định 1490 2003,Tổng cục Hải quan,Hoàn thuế,Miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

29

Quy định số 673/1997/TCHQ-KTTT về lệ phí cà phê xuất khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

673/1997/TCHQ-KTTT, Tổng cục Hải quan, Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 673/1997/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1997 QUY ĐỊNH TẠM THỜI CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ

Ban hành: 01/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

30

Chỉ thị 7180/CT-TCHQ năm 2019 về chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

7180/CT-TCHQ,Chỉ thị 7180 2019,Tổng cục Hải quan,Công tác kiểm tra,Kiểm tra sau thông quan,Toàn quốc,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7180/CT-TCHQ

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

31

Quyết định 2327/QĐ-TCHQ năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1072/QĐ-BTC (thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2327/QD-TCHQ,Quyết định 2327 2019,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định,Nhũng nhiễu tham nhũng ,Gây phiền hà sách nhiễu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

33

Quyết định 1695/QĐ-TCHQ năm 2019 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020

1695/QD-TCHQ,Quyết định 1695 2019,Tổng cục Hải quan,Chính sách chất lượng,Mục tiêu chất lượng ,Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1695/QĐ-TCHQ

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

34

Thông báo 3537/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

3537/TB-TCHQ,Thông báo 3537 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại,Hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3537/TB-TCHQ

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

35

Thông báo 3534/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

3534/TB-TCHQ,Thông báo 3534 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại,Hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3534/TB-TCHQ

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

36

Quyết định 1552/QĐ-TCHQ năm 2019 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1552/QD-TCHQ,Quyết định 1552 2019,Tổng cục Hải quan,Nâng cao xếp hạng,Giao dịch,Qua biên giới,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1552/QĐ-TCHQ

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

37

Quyết định 1500/QĐ-TCHQ năm 2019 về Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan

1500/QD-TCHQ,Quyết định 1500 2019,Tổng cục Hải quan,Cải cách hành chính,Thực hiện công tác cải cách hành chính ,Chỉ số đánh giá ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

38

Quyết định 1407/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy trình nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người nhập cảnh/hành lý quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu sân bay quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1407/QD-TCHQ,Quyết định 1407 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu,Giám định hàng hóa xuất khẩu ,Chất phóng xạ ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

39

Quyết định 1288/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về quản lý kỹ thuật và quản lý, sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1288/QD-TCHQ,Quyết định 1288 2019,Tổng cục Hải quan,Phương tiện thủy,Phương tiện thủy nội địa,Quản lý phương tiện thủy nội địa ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

40

Quyết định 1228/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổ, Đội thuộc Chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

1228/QD-TCHQ,Quyết định 1228 2019,Tổng cục Hải quan,Quy chế bổ nhiệm,Chi cục Hải quan,Quy chế bổ nhiệm cán bộ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36