Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3179/TCHQ-KTTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 5682 văn bản

201

Thông báo 3218/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép (lá cuộn) không hợp kim cán phẳng, đã mạ kẽm và phủ sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

3218/TB-TCHQ,Thông báo 3218 2018,Tổng cục Hải quan,Mặt hàng thép không hợp kim ,Thép không hợp kim ,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

202

Thông báo 3219/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

3219/TB-TCHQ,Thông báo 3219 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Thép không hợp kim dạng cuộn ,Thép không hợp kim dạng thanh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

203

Thông báo 3204/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với giấy A4 do Tổng cục Hải quan ban hành

3204/TB-TCHQ,Thông báo 3204 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định mã số,Mã số đăng ký,Mã số hàng hoá,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3204/TB-TCHQ

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

204

Thông báo 3205/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với Terminal do Tổng cục Hải quan ban hành

3205/TB-TCHQ,Thông báo 3205 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định mã số,Mã số,Mã số mặt hàng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3205/TB-TCHQ

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

205

Thông báo 3206/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với Terminal do Tổng cục Hải quan ban hành

3206/TB-TCHQ,Thông báo 3206 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định mã số,Mã số đăng ký,Mã số hàng hoá,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3206/TB-TCHQ

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

206

Thông báo 3207/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3207/TB-TCHQ,Thông báo 3207 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Vải dệt kim ,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3207/TB-TCHQ

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

207

Thông báo 3208/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép cuộn không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3208/TB-TCHQ,Thông báo 3208 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại ,Thép cuộn cán nóng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3208/TB-TCHQ

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

208

Thông báo 3209/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3209/TB-TCHQ,Thông báo 3209 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Thép không hợp kim ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3209/TB-TCHQ

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

209

Thông báo 3212/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép lá cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

3212/TB-TCHQ,Thông báo 3212 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng ,Thép lá cán nguội ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

210

Thông báo 3213/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép lá dạng cuộn được sơn màu do Tổng cục Hải quan ban hành

3213/TB-TCHQ,Thông báo 3213 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Thép lá cán nguội ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

211

Thông báo 3210/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tôn mạ màu, dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

3210/TB-TCHQ,Thông báo 3210 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

212

Thông báo 3211/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là tôn mạ màu, dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

3211/TB-TCHQ,Thông báo 3211 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

213

Thông báo 3220/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất thuốc do Tổng cục Hải quan ban hành

3220/TB-TCHQ,Thông báo 3220,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Nguyên liệu sản xuất thuốc ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

214

Thông báo 3221/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải có tạo vòng lông từ sợi xơ nhân tạo do Tổng cục Hải quan ban hành

3221/TB-TCHQ,Thông báo 3221,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Vải sợi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

215

Thông báo 3222/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nước uống giấm hồng vị mâm xôi do Tổng cục Hải quan ban hành

3222/TB-TCHQ,Thông báo 3222,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Nước uống,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

216

Thông báo 3223/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nước uống giấm hồng vị lựu do Tổng cục Hải quan ban hành

3223/TB-TCHQ,Thông báo 3223,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Nước uống,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

217

Thông báo 3224/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sốt spaghetti vị cà chua, hành tỏi nướng do Tổng cục Hải quan ban hành

3224/TB-TCHQ,Thông báo 3224,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu,Quy trình phân loại hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

218

Thông báo 3225/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không hợp kim được cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành

3225/TB-TCHQ,Thông báo 3225 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa nhập khẩu,Sắt thép không hợp kim,Phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

219

Thông báo 3234/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép cuộn không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3234/TB-TCHQ,Thông báo 3234 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Thép cuộn cán nóng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

220

Thông báo 3235/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là giấy màu do Tổng cục Hải quan ban hành

3235/TB-TCHQ,Thông báo 3235 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa,Hàng hoá xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144