Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 317/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139416 văn bản

1

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/QD-TTg,Quyết định 317 2014,Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

2

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 317/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

3

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

4

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2011 về hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng cho các tỉnh địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/QD-TTg,Quyết định 317 2011,Thủ tướng Chính phủ,Vắc xin lở mồm long móng,Xuất vắc xin lở mồm long móng,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-TTg

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

5

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2010 bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/QD-TTg,Quyết định 317 2010,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí,Bồi dưỡng đào tạo,Tổ hợp tác,Hợp tác xã,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-TTg

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

6

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2003 về đầu tư dự án thuỷ điện A Vương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/QD-TTg,Quyết định 317,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư Dự án,Dự án thuỷ điện A Vương ,Thuỷ điện A Vương ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

7

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

317/QD-UBND,Quyết định 317 2019,Tỉnh Ninh Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 13 tháng 6 năm

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

8

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung một số khoáng sản quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên, kèm theo Quyết định 653/-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

317/QD-UBND,Quyết định 317 2018,Tỉnh Bắc Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

9

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2018 về thành lập quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu và quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

317/QD-UBND,Quyết định 317 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày

Ban hành: 02/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

10

Quyết định 317/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

317/QD-UBND,Quyết định 317 2018,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND An Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

11

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

317/QD-UBND,Quyết định 317 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

12

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 14/2014/-UBND về Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng “Quỹ quốc phòng-an ninh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

317/QD-UBND,Quyết định 317 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

13

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

317/QD-UBND,Quyết định 317,Tỉnh Bắc Kạn,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

14

Quyết định 317/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

317/QD-UBND,Quyết định 317 2017,Thành phố Hải Phòng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

15

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2017 công bố Đơn giá Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

317/QD-UBND,Quyết định 317,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2017

16

Quyết định 317/QĐ-BCĐCTMTQG năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

317/QD-BCDCTMTQG,Quyết định 317 2016,Ban hành quy chế,Quy chế hoạt động,Chương trình mục tiêu ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

17

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2016 về đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

317/QD-UBND,Quyết định 317 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

18

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

317/QD-UBND,Quyết định 317 2016,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 12 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

19

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận, công bố và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học do tỉnh Vĩnh Long ban hành

317/QD-UBND,Quyết định 317,Tỉnh Vĩnh Long,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

20

Quyết định 317/2005/QĐ-TTG phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/2005/QD-TTG,Quyết định 317 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới nông lâm trường quốc doanh,Tỉnh Lạng Sơn,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 317/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85