Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3160/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 202838 văn bản

1

Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phân lô các cụm nhà hàng dịch vụ thuộc Khu du lịch Quang Phú, tỷ lệ 1/500 do tỉnh Quảng Bình ban hành

3160/QD-UBND,Quyết định 3160,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3160/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 12 tháng 10 năm

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

2

Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đặt tên công trình công cộng có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố của tỉnh Quảng Ninh

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3160/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÓ QUI MÔ NHỎ TRÊN

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

3

Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3160/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 18 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

4

Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2007 về Kế hoạch phát triển nhanh, toàn diện, bền vững Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2007-2010, định hướng đến 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

3160/QD-UBND,Quyết định 3160,Tỉnh Quảng Ngãi,Khu kinh tế,Nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững ,phát triển nhanh ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3160/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

5

Quyết định 3160/2009/QĐ-UBND quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3160/2009/QD-UBND,Quyết định 3160 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Xe mô tô hai bánh,Xe mô tô ba bánh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3160/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 17/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

6

Quyết định 3160/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3160/QD-NHNN,Quyết định 3160 2008,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất tín phiếu ngân hàng,Tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3160/QĐ

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2008

7

Quyết định 3160/QĐ-UB năm 2004 về đơn giá xây dựng mạng lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ cho việc đánh giá, bàn giao tài sản lưới điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

3160/QD-UB,Quyết định 3160 2004,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3160/QĐ-UBND Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 07/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

8

Quyết định 3160/2004/QĐ-UB về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Bình

hành kèm theo Quyết định số : 3160 /2004/-UB ngày 23 /12/2004 của UBND tỉnh) I. Chức năng: Chi cục Thú y là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Thú y trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn

Ban hành: 23/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

9

Quyết định 442/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 3160/2009/QĐ-UBND

2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3160/2009/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2015

10

Báo cáo 3160/BC-BNN-TCTL tổng hợp ý kiến Bộ, địa phương đối với dự thảo nghị định về việc chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3160/BC-BNN-TCTL,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự thảo Nghị định,Chấm dứt sử dụng,Khu phân lũ,Làm chậm lũ ,Hệ thống sông Hồng,Phân lũ hệ thống sông Hồng,Chậm lũ hệ thống sông Hồng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

11

Thông báo 3160/TB-SXD-PTN về hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3160/TB-SXD-PTN,Thông báo 3160 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3160/TB-SXD-PTN Tp.

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

12

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

5.000 5.000 0 0 0 1 Trạm thực nghiệm khoa học và công nghệ huyện Khánh Sơn Sở KHCN KS 2017- 2020 2561/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 3122A/QĐ-UBND 30/10/2015

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

13

Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tại Quyết định 1495/QĐ-UBND và 2110/QĐ-UBND do tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 3160/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư xây dựng Trường Dạy nghề tỉnh Kiên Giang; Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

14

Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2207/QD-UBND,Quyết định 2207 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố giá ca máy Hồ Chí Minh,Công bố giá thiết bị thi công xây dựng Hồ Chí Minh,Công bố giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

15

Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

1355/QD-UBND,Quyết định 1355 2020,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

16

Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

677/QD-UBND,Quyết định 677 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục hành chính đầu tư vốn Tuyên Quang,Thủ tục hành chính đầu tư vốn Tuyên Quang,Danh mục thủ tục hành vốn hỗ trợ phát triển,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2020

17

Quyết định 2389/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

2389/QD-UBND,Quyết định 2389 2020,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính Hà Nội,Thủ tục hành chính quản lý nhà nước Sở Tài chính,Danh mục thủ tục hành chính quản lý nhà nước Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2020

18

Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

1335/QD-UBND,Quyết định 1335 2020,Tỉnh Bến Tre,Danh mục thủ tục hành chính công nghệ Bến Tre,Thủ tục hành chính công nghệ Sở Khoa học Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính công nghệ Sở Khoa học,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

19

Quyết định 2362/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

2362/QD-UBND,Quyết định 2362 2020,Thành phố Hà Nội,Chỉ tiêu xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục,Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức Hà Nội,Tuyển viên chứ đối với ao động hợp đồng giảng dạy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

20

Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

215/QD-UBND,Quyết định 215 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy chế phối hợp Sở Nông nghiệp Tuyên Quang,Bảo vệ thực vật chăn nuôi thú y Tuyên Quang,Phối hợp trong bảo vệ thực vật chăn nuôi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90