Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3157/BTC-TTr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48348 công văn

1

Công văn 3157/BTC-TTr thực hiện và báo cáo công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3157/BTC-TTr V/v thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

2

Công văn 9179/BTC-TTr năm 2017 chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị 20/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9179/BTC-TTr V/v chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 Hà Nội, ngày 11 tháng 7

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

3

Công văn 06/BTC-TTr năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/BTC-TTr V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016 Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

4

Công văn 8293/BTC-TTr năm 2015 về chấp hành pháp luật về phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8293/BTC-TTr V/v chấp hành pháp luật về phí, lệ phí. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

5

Công văn 18142/BTC-TTr báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18142/BTC-TTr v/v báo cáo công tác THTK, CLP năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

6

Công văn 11574/BTC-TTr năm 2014 thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11574/BTC-TTr V/v thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 Hà Nội, ngày 18 tháng 08

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

7

Công văn 2976/BTC-TTr năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2976/BTC-TTr V/v tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

8

Công văn 2295/BTC-TTr năm 2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2295/BTC-TTr Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

9

Công văn 1188/BTC-TTr năm 2014 đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1188/BTC-TTr V/v đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 Hà Nội,

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

10

Công văn 8088/BTC-TTr báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8088/BTC-TTr V/v báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

11

Công văn 522/BTC-TTr thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/BTC-TTr V/v triển khai thực hiện công tác THTK, CLP năm 2013 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

12

Công văn 3157/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

13

Công văn 14208/BTC-TTr báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14208/BTC-TTr V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2010

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

14

Công văn 2760/BTC-TTr thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2760/BTC-TTr V/v thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP năm 2012 Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

15

Công văn 2823/BTC-TTr triển khai công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

năm gửi trước ngày 15/9 (theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3157/BTC-TTr ngày 16/3/2010 của Bộ Tài chính v/v thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP). Đồng thời, gửi tệp dữ liệu điện tử các văn bản nêu trên vào hộp thư điện tử thanhtra6@mof.gov.vn để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định./.

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

16

Công văn 724/BTC-TTr trả lời Công văn 01/KNMM của Công ty TNHH Bao bì giấy Hong Chang về việc truy thu thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 724/BTC-TTr V/v Trả lời Công văn số 01/KN MM của Công ty TNHH Bao bì giấy Hong Chang Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

17

Công văn 3157/CT-TTHT năm 2014 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/CT–TTHT V/v hóa đơn TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

18

Công văn số 12536/BTC-TTr về việc Thanh tra tài chính các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12536/BTC-TTR V/v Thanh tra tài chính các cơ quan báo chí Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Các

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

19

Công văn 3157/BNN-KHCN năm 2013 thông báo danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện từ năm 2014 thuộc Chương trình Công nghệ sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/BNN-KHCN V/v: Thông báo danh mục nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2014 thuộc Chương trình Công nghệ sinh học

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

20

Công văn số 8199/BTC-TTr về thanh tra tài chính các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8199/BTC-TTR V/v: Thanh tra tài chính các cơ quan báo chí Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 Kính gửi: Các cơ quan chủ quản báo chí Thực hiện Công văn số 466/VPCP-VX ngày 31/5/2007 của Văn

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status