Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3155/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 138718 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

101

Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

1447/QD-UBND,Quyết định 1447 2022,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính Sở Lao động Bình Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

102

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

910/QD-UBND,Quyết định 910 2022,Tỉnh An Giang,Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ môi trường,Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên,Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

103

Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

748/QD-UBND,Quyết định 748 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

104

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

749/QD-UBND,Quyết định 749 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính lao động cấp huyện Lâm Đồng,Thủ tục hành chính lao động cấp tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

105

Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

227/QD-UBND,Quyết định 227 2022,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

106

Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

1483/QD-UBND,Quyết định 1483 2022,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

107

Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

861/QD-UBND,Quyết định 861 2022,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

108

Kế hoạch 1326/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

1326/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số Hồ Chí Minh,Củng cố hệ thống thông tin chuyên ngành dân số,Phát triển Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

109

Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do tỉnh Đắk Lắk ban hành

1032/QD-UBND,Quyết định 1032 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ lao động,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà lao động,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà Đắk Lắk,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

110

Kế hoạch 1327/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1327/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Chiến lược phát triển gia đình trong tình hình mới,Phát triển gia đình trong tình hình mới Hồ Chí Minh,Chiến lược xây dựng gia đình trong tình hình mới,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

111

Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

425/QD-UBND,Quyết định 425 2022,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lữ hành,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lữ hành,Thủ tục hành chính thuộc Sở Du lịch Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

112

Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”

274/QD-UBND,Quyết định 274 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Tăng cường quản lý chống rác thải nhựa Tuyên Quang,Tăng cường chống rác thải nhựa Tuyên Quang đến 2025,Đề án Tăng cường quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

113

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình đề điều trong mùa mưa, lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Bảo đảm công trình thủy lợi mùa mưa lũ,Bảo đảm an toàn đề điều mùa mưa lũ,Bảo đảm công trình đề điều mùa mưa lũ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

114

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

176/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng,Đánh giá phòng chống tham nhũng cấp tỉnh,Công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

115

Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

919/QD-UBND,Quyết định 919 2022,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính tổ chức hành chính,Thủ tục hành chính quản lý đơn vị sự nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

116

Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

849/QD-UBND,Quyết định 849 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg,Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt,Đề án thanh toán không dùng tiền mặt,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

117

Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

921/QD-UBND,Quyết định 921 2022,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở,Thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bến Tre,Thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực nhà ở,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

118

Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

1432/QD-UBND,Quyết định 1432 2022,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

119

Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

226/QD-UBND,Quyết định 226 2022,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Gia Lai,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban thị xã Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

120

Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

1494/QD-UBND,Quyết định 1494 2022,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm,Thủ tục hành chính lĩnh vực dinh dưỡng,Thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Hà Nội,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122