Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3155/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 138952 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

41

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1426/QD-UBND,Quyết định 1426 2022,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính ngành lao động Tiền Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

42

Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

306/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam,Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam Nghệ An,Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2021 2030,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

43

Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh Nghệ An,Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu Nghệ An,Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu,Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu Nghệ An 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

44

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1371/QD-UBND,Quyết định 1371 2022,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục hành chính nông nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản lâm nghiệp,Thủ tục hành chính nông nghiệp Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

45

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

835/QD-UBND,Quyết định 835 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

46

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2022,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường công tác dân vận cơ quan nhà nước Bắc Giang,Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước,Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

47

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

1606/QD-UBND,Quyết định 1606 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,Chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao,Đào tạo nguồn nhân lực Hồ Chí Minh đến 2025,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

48

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La

824/QD-UBND,Quyết định 824 2022,Tỉnh Sơn La,Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bảo trợ xã hội,Quyền hạn của Trung tâm Bảo trợ xã hội,Cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo trợ xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

49

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La

821/QD-UBND,Quyết định 821 2022,Tỉnh Sơn La,Chức năng của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Nhiệm vụ của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Cơ cấu tổ chức Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

50

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

795/QD-UBND,Quyết định 795 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Công bố thủ tục hành chính việc làm,Thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Kạn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

51

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

76/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg,Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động,Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

52

Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

843/QD-UBND,Quyết định 843 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10,Danh mục sách giáo khoa lớp 10 Lâm Đồng,Sách lớp 10 sử dụng trong cơ sở Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

53

Chương trình 3313/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Kế hoạch 33-KH/TU thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tỉnh Lâm Đồng

3313/CTr-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP Lâm Đồng,Ngăn chặn cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị,Ngăn chặn đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

54

Kế hoạch 3312/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quy định 205-QĐ/TW và Kế hoạch 30-KH/TU về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền do tỉnh Lâm Đồng ban hành

3312/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện Quy định 205-QĐ/TW Lâm Đồng,Kiểm soát quyền lực công tác cán bộ Lâm Đồng,Chống chạy chức chạy quyền tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

55

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

841/QD-UBND,Quyết định 841 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3,Danh mục sách giáo khoa lớp 3 Lâm Đồng,Sách lớp 3 sử dụng trong giáo dục Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

56

Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng”

847/QD-UBND,Quyết định 847 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội,Tài liệu lưu trữ phục vụ phát triển kinh tế xã hội,Tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

57

Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

842/QD-UBND,Quyết định 842 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7,Danh mục sách giáo khoa lớp 7 Lâm Đồng,Sách giáo khóa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

58

Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

992/QD-UBND,Quyết định 992 2022,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Bến Tre,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

59

Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn

826/QD-UBND,Quyết định 826 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành Lạng Sơn,Tiếp nhận kiến nghị tại Trung tâm chỉ đạo điều hành,Xử lý phản ánh tại Trung tâm chỉ đạo điều hành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

60

Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2022 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

80/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ,Hợp tác phát triển du lịch Đông Nam Bộ,Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159